Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Sto_abab
MEDLEM

Särskild löneskatt pension hänger kvar i balansräkningen

Hej,

Jag har betalat in till pension under två olika räkenskapsår. Själva fakturan för pensionspremien på 75 tusen är bokförd som D7410, och den särskilda löneskatten på 18195 kr bokfördes i slutet av räkår 1 enligt

D7533 & K2510

som dock blev korrigerad med

D2510 & K2514.

Därefter har in- och utsaldot på 2514 stått oförändrat, vilket innebär att även balansräkningen för räkår2 visar -18195 kr i början och slutet av året (dvs noll förändring).

Var har jag missat att kvitta denna skatteskuld?

 

Även under räkår 2 betalade jag 24 tusen särskild löneskatt för pensionssparade men då enligt konteringen

D7533, K2510, och sedan ser jag inte röken av dessa 24 tusen i balansräkningen. Är de inräknade i totala skattebeloppet?

 

Jag undrar vilket år som är mest fel, och hur jag gör för att båda åren ska bli rätt.

Mvh

 

7 SVAR 7
Sto_abab
MEDLEM

Jag ska också tillägga att underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader är med i båda årens INK2: 75000 för år 1, och 100000 för år 2.

Jag misstänker att felet ligger i år1 där jag missat att kontera så att konto 2514 debiteras mot den totala skatten för året.

Hej!

 

Den särskilda löneskatten betalas i samband med inkomstskatten och ingår i den slutliga skatten som dras på skattekontot. På slutskattebeskedet så ser du vilka belopp som gäller inkomstskatten samt särskilda löneskatten för det årets beslutade slutliga skatt. Så om vi går igenom ett exempel kring hur man hanterar detta så tar vi ett där du har 10 000 i särskild löneskatt och 15 000 beräknad inkomstskatt år 1. Då bokför du det som följande:

 

7533 med 10 000 i D

2514 med 10 000 i K

 

2510 med 15 000 i K

8910 med 15 000 i D

 

Du lämnar in INK2 i år 2, men den slutliga skatteskulden kommer inte dras/hanteras förrän i mars år 3 och det är först då som skulden för särskilda löneskatten och inkomstskatten för år 1 bokförs bort. För sakens skull så säger vi att den slutliga skatten blev samma belopp som du beräknat, dvs 25 000:

 

1630 med 25 000 i K

2510 med 15 000 i D

2514 med 10 000 i D

 

Så om du nu är i år 3 nu i 2023 så bör du alltså ha fått ett beslut angående slutlig skatt på ditt skattekonto (förutsatt att du har kalenderår som räkenskapsår) först nu i mars och det är alltså först då du hanterar skulden angående särskild löneskatt samt eventuell inkomstskatt. Den slutliga skatten syns bara som slutlig skatt på skattekontot, och det är alltså enbart på slutskattebeskedet som man kan se vad som ingår i den slutliga skatten. Att du lät särskilda löneskatten år 2 ligga kvar på 2510 istället för att flytta det mot 2514 gör ingenting, utan det går bra att använda konto 2510 till både inkomstskatt och särskild löneskatt. Många föredrar dock att ha skulden för särskild löneskatt mot ett separat konto för att kunna hålla koll. Då måste man tänka på att dela upp den slutliga skatten mellan särskild löneskatt och inkomstskatt och därmed bokföra bort skulden mot både 2510 och 2514. Här kan du se lite olika hanteringssätt kring detta som säkert kan hjälpa dig med dina funderingar. 

 

Ha det fint!

Josefine

Hej Josefine,

och stort tack för ditt tydliga och väl klargörande svar.

 

När jag tittar så har den slutliga skatten för år 2 hanterats rätt i och med att både vinstskatt och pensionsskatt låg på 2510 som jag sedan har debiterat med totalsumman när skatteverket dragit pengarna. Och jag inser att jag måste låsa upp år 2 för att kunna dela upp debiteringen när totalskatten för 1 dragits.

Men jag har ett orosmoment kvar: i samband med dragning av år1-totalskatten har jag ju debiterat 2510 med hela beloppet. Och om jag nu ändrar så att 2514 debiteras med 18195 av dessa (och resten kvar på 2510) så lär det leda till att utsaldot på 2510 ökar med 18195 kr, vilket i sin tur låter som att jag nånstans på vägen missat att bokföra något på 2510 eftersom den hittills har verkat vara i balans. Eller tänker jag fel nu?

Sto_abab
MEDLEM

Jag valde i stället att korrigera så att det blev 2510 i stället för 2514 i år1. Då blir båda åren likadana och jag behöver inte heller ändra i befintliga bokföringen av slutskatten för år1.

 

Men hur gör jag för att kunna ta fram ny årsredovisning att skicka till Bolagsverket tillsammans med följebrev? Eller är det så att det inte går, och att jag bara kan skicka följebrev där jag beskriver ändringen?

Mvh

Hej!

 

Om du menar att du faktiskt korrigerat det i år 1 så rekommenderar jag dig att du nollställer detta då det enligt god redovisningssed inte är okej att korrigera i stängda och redan deklarerade år. På bolagsverket så hänvisar de till att man egentligen inte skall göra nya årsredovisningar utan följa god redovisningssed, men att man kan skicka ett skriftligt följebrev med den nya årsredovisningen med motivation varför den skall bytas. Kan inte tänka mig att denna korrigeringen hade blivit godkänd då den är såpass liten, så det bästa är att göra korrigeringen i nästa öppna period istället. 

 

Det jag dock inte riktigt förstår är varför du korrigerar det från 2514 till 2510? Du kan lika gärna ha kvar saldot på 2514 från år 1 och bara bokföra bort skulden gällande år 1s löneskatten mot 2514 i debet och inkomstskatten i debet 2510 när den slutliga skatten dras nu i mars år 3 vilket är det vanliga hanteringssättet. Om du nu verkligen vill ändra konto från 2514 till 2510 så rekommenderar jag dig alltså inte att korrigeringen görs i år 1 som är stängd utan göra den i nästkommande öppna period. Med det sagt så kan du rent programmässigt gå in på deklarationsmodulen och om 2022 fortfarande är öppet så kan du välja 2021 och låsa upp det året, göra ändringen och sedan skapa en ny årsredovisning. Är 2022 stängt och låst så kommer detta inte gå.

 

Gällande din fråga innan så bör det vara korrekt att minussaldot på 2510 skall öka eftersom löneskatten på 18 195 borde debiterats på konto 2514 och inte 2510. Om detta gör att det blir fel saldo eller inte sedan på 2510 är svårt att avgöra utan insyn i din bokföring så där rekommenderar jag att ta hjälp av en konsult om du känner dig osäker. Det kanske kan vara så att den fastställda inkomstskatten som drogs gällande år1 inte var samma som du bokförde som beräknad inkomstskatt mot 2510 och det är därför du känner att den kommer bli i obalans? Du kan alltid ta fram en huvudbok/kontoanalys på 2510 och 2514 och kontrollera vad som har hänt under åren på dessa så kanske du kommer fram till om det stämmer efter korrigeringen eller inte. 

 

Mitt råd är att om år 2 ännu inte är stängt och deklarerat så gör du alltså rättelsen där om du nu hade en dragning på skattekontot gällande slutskatten på det året. Där är det viktigt att du kontrollerar slutskattebeskedet så att det du bokfört som skatteskuld mot 2510 motsvarar inkomstskatten och 2514 motsvarar den fastställda löneskatten. Då bokför du som följande:

 

1630 med belopp i kredit

2510 med belopp i debet

2514 med belopp i debet

 

Då behöver du bara korrigera år 2s verifikation och inte skicka in något beslut om att ändra årsredovisningen m.m. Det är dock självklart upp till dig hur du gör.

 

Ber om ursäkt att det blev en novell till svar men hoppas du förstår alla mina olika tankar. Ha det fint!

Josefine

Tack igen för utförligt svar. Vad jag inte har berättat (för jag tänkte först inte att det var viktigt och ville dessutom förenkla problemframställningen för att minska risken för missförstånd) är att även år2 har varit avslutat med låst bokslut och allt. Och numera är det stillastående i företaget och det finns inga nya pensionsskatter, löneskatter, intäkter eller löner. Det skulle alltså inte bli god sed med ändring i år2 heller. Så frågan är om den nya balansräkningen i slutet av år2 är korrekt nu efter min ändring. Ja jag har kontaktat en redovisningsbyrå.

 

Och för all del, jag tar tacksamt emot dina förklaringar, som gärna för min del får vara utförliga så att jag kan börja förstå resonemanget bakom vad jag bör och inte bör göra.

 

Vad jag har kunnat se hittills är att rättning av min felaktiga bokföring inte haft någon inverkan på beskattningen, vilket känns extra viktigt just nu.

Mvh

Och det

Hej igen!

 

Okej jag förstår, då tycker jag att du väntar på hjälp från byrån och ser hur du skall göra i ditt fall. Om även år 2 är stängt och deklarerat så bör du inte heller i det året göra ändringen utan det bör ske i år 3 eftersom det är öppet. Eftersom det inte är några egentliga fel utan bara att 2510 använts istället för 2514 så tycker jag personligen att du bör nollställa ändringen i år 1 och göra ändringen i år 3 istället så att du följer god redovisningssed för rättelser. Det är absolut extra viktigt att ändringen inte påverkat beskattningen utan bara balansräkningen. Om det nu inte finns några nya skulder angående skatt och särskild löneskatt förutom från år 1 och 2 så bör ju rimligtvis 2510 bara ha utgående saldo angående år 2s skatteskuld samt löneskatt om den slutliga skatten drogs för år 1 redan i år 2.

 

Resonemanget bakom att man inte ändrar i stängda och deklarerade år är för både att ens årsredovisning skall stämma överens med bokföringen samt att deklarationen stämmer med bokföringen. I ditt fall blir det just nu bara årsredovisningen som inte stämmer. Det finns också andra aspekter att man inte får lov att ändra bokföringen i efterhand så som att man då hade kunnat hantera saker i efterhand och inte lämnat i ändringar till Bolagsverket och Skatteverket och därmed visa felaktiga siffror jämfört med verkligheten. Det är därför viktigt att ta för vana att aldrig göra ändringar i stängda år förutsatt att man inte får någon form av beslut från Skatteverket eller liknande att något är felaktigt. 

 

Hoppas detta gör det lite klarare kring vad man bör göra och inte göra gällande rättelser. 

Ha en fin helg. 

 

Josefine