Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

BJORN_15
MEDLEM

Schablon skogsavdrag

Jag har en kund som nyligen köpt in ytterligare skog till sin befintliga jordbruksfastighet.

Jag blir , efter att ha läst skattemyndighetens broschyr om skogsavdrag , osäker på hur jag ska hantera denna nytillköpta skogsareal.
Kan man utnyttja skogsavdraget för denna del också?

vänligen

björn

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Björn,

 

Detta, är inte helt enkelt, som med mycket annat beror det på. Länstyrelsen skriver så här på sin hemsida,

"Du som äger en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet och förvärvar ytterligare sådan mark kan vid beskattning få skogsavdrag enligt förmånligare regler än vid vanliga förvärv. En förutsättning är att Skatteverket betraktar förvärvet som ett så kallat rationaliseringsförvärv."

Vad är då, rationaliseringsförvärv?

 

Samma hemsida skriver,

"Förvärvet ska utgöra ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering, det vill säga medföra en förbättrad brukningsenhet. Länsstyrelsen kan utfärda intyg om detta. Fastigheterna får inte ha så liten areal att de saknar betydelse för jord- och skogsbruk. Det måste vara samma ägarförhållande i fastigheterna, och de ska normalt sammanföras genom lantmäteriförrättning. Är fastigheterna närbelägna, men på olika sidor om en kommun- eller länsgräns kan det ändå vara möjligt att utfärda intyg."

 

Tack för din fråga.

/Victor