Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Camilla35
MEDLEM

Skapa ett holdingbolag

Har en kund som startat ett Holdingbolag. Har ni några tips om hur jag ska gå tillväga när bolaget ska delas upp i två olika bolag. Holdingbolaget kommer vara ett fastighetsbolag och det andra en rörelseverksamhet. Allt har legat i samma bolag innan. Hur gör jag med balansräkningen och har ni några tips på vad jag ska tänka på?
13 SVAR 13

Holdingbolaget blir ju bara ett helt vanligt bolag. Innehåller fastigheten lokaler så blir det ju dessutom en momspliktig verksamhet om man vill, vilket man bör vilja. I övrigt så blir det som vanligt bara men då med innehav i dotterbolag (om dom äger mer än 50% vill säga). Om du inte pysslat med detta tidigare så bör du läsa på lite om dom regler och möjligheter som finns inom koncerner, även dom små.. Lycka till!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Har ägaren bildat bolaget och sålt in sina aktier till det som ska vara holdingbolaget så är nästa steg att flytta över tillgångar från det befintliga bolaget in i holdingbolaget och flytta med eventuell tillhörande skulder

Mikael
Camilla35
MEDLEM


Det jag funderar på är hur jag ska tänka på nu när bolaget delas upp och hur jag ska dela upp balansräkningen mellan de olika bolagen. Har ni några tips vad man kan hitta den informationen?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Flyttande av fastigheter kostar nya lagfarter, därför väljer en del i samma situation att låta det i nuläget fastighetsägande bolaget bli holdingbolag, vilket är att föredra i ert fall?

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

........eller saknar den frågan ekonomisk betydelse?

Mikael

Stämpelskatt 4,25% på det högsta av köpeskilling och taxvärde... 
Camilla35
MEDLEM


Det stämmer vi låter nuvarande bolag bli fastighetsbolaget för att det inte ska komma till nya lagfarter och onödiga kostnader.
Camilla35
MEDLEM

Så det är hur jag ska dela upp balansräkningen och om det är något jag ska tänka på där. Ska jag gå igenom balansen med tillgångar och skulder för att flytta det som tillhör rörelsen till det andra bolaget. Är det något speciellt jag behöver tänka på när jag flyttar tillgångar och skulderna?

Hm. Om vi förutsätter att du tidigare hade ett bolag (A) och nu bildat ett till bolag (B) som skall bli holdingbolag så får man börja med att sälja över aktierna i A så att dom ägs av B istället för privat.
Då har vi bildat en liten koncern.
Priset på aktierna vid överlåtelsen kan vara gränsbeloppet enligt K10 om bolaget har det värdet (kan vara bra för annars tappar man sparat gränsbelopp och får börja om från början. Kostar dock skatt) men det får man kolla.
Skall man sedan flytta över delar av verksamheten från B till A så blir det en helt vanlig affär mellan två bolag. Är det fastighet så får man sälja över den till bokfört värde oavsett hur lågt det är men stämpelskatten blir isf på taxeringsvärdet och den ligger på 4,25% så det kan vara väldigt dyrt. Man skall även i det läget fundera på om man kanske skall sälja fastigheten inom en någorlunda nära framtid, isf så kanske man skall lägga fastigheten i ett systerbolag (C) som även det ägs av A. Då kan man sälja bolaget C med vinst som då blir oskattad i A. 
Är det mer verksamhet som skall säljas över och den är momspliktig så får man överlåta den utan moms om man skriver avtal och köparen är momspliktig. Viktigt där med en klausul som säger vad som gäller om Skatteverket ändå vill påföra moms. 

Det här är lite av vad man bör tänka på och jag kan nog tycka att du kanske skall kontakta någon byrå som sysslat med sånt här. Drakarna (PWC, KPMG mfl) kan sånt här men då kostar det skjortan. Finns många andra byråer som också har koll. 

Lycka till iaf!

Stort tack för ditt svar!

Instämmer med Accoutantfromhell Här finns det många fallgropar att göra. Tror att det går att undvika stämpelskatt om man tänker till lite. Ofta lägger man fastigheter i separata KB. När sedan säljer "fastigheten" så säljer man bolaget istället och slipper stämpelskatt
Fd medlem
Inte tillämpbar

om det finns skulder som har direkt samband med tillgångar - lån med äganderättsförbehåll eller annat - .så ser du till att de kommer med i flytten

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Blir det i slutänden mer tillgångar än skulder som skall flyttas - så kan det bli om bolaget tidigare gått med vinst - så får du lösa det med ny skuldförbindelse mellan bolagen.

Mikael