Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Skillnad mellan Avsättningar för framtida utgifter och Periodiseringsfond

Hej

 

Vad är den stora skillnaden mellan Periodiseringsfond och Avsättningar för framtida utgifter?

Och hur bokföra man den ena respektive den andra?

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.3/331186.html#h-Generella-forutsattning...

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/periodise...

1 SVAR 1
My Janhall
ANSTÄLLD

Hejsan! 

 

Det finns flera skillnader som du säkert är med på men har tagit med en utav dessa. Har tagit med bokföringsexempel från Redovisa rätt.

 

Avsättningar för framtida utgifter
Avsättningar definieras om sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika att leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar i framtiden men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. 

 

Avsättningar bokförs normalt i kontogrupp 22.


Periodiseringsfond
Du kan göra en avsättning till en periodiseringsfond för att minska det skattepliktiga resultatet under inkomståret men måste återföra samma periodiseringsfond till beskattning under det sjätte året efter avsättningsåret.

 

Vid avsättning till en periodiseringsfond debiteras konto 8811 - Avsättning till periodiseringsfond och krediteras aktuellt konto i kontogrupp 21. Vid återföring debiteras använt periodiseringsfondkonto 21XX och krediteras konto 8819 - Återföring från periodiseringsfond.

 

Hoppas detta hjälper dig på vägen. 🙂

Ha en fin onsdag! 
/My