Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

NabbenBo
UTFORSKARE

Svårt att få IB i balans?

Hej! Jag grunnar på hur IB fungerar rent räknemässigt, Det är delen i balansräkningen ang Fritt eget kapital som inte balanserar, fastän den gör det i vår årsredovisning för 2022. 

Så här skall det vara 2098 Balanserad förlust  från föregående år -563 353 2091 Balanserad förlust -660 353 och 2099 Ärets resultat -110 994 Summa fritt eget kapital -676 347

När jag fyller i dessa iB manuellt så svarar programmet ej balans

Men fyller jag i 2091 -676 353 och 2098 -19 868 888 då balanserar det. Alla andra siffror är rätt.

Om någon svarar så kan ni inte gå in på detaljerna så klart, bara jag får en hint om vad som kan vara galet.  

Mvh

Bo Stefan

6 SVAR 6
Joachim E
MODERATOR

Hej

Få inte ihop summorna du angett.

I exempel 1 har du

-563 353
-660 353

-110 994
-676 347

Vilket ger en total negativ summan på - 2 011 047 kr

I Exempel 2 så har du 

-676 353
-19 868 888

Vilket ger en helt annan negativ summa - 20 545 241 kr

Differensen mellan de två exemplen är över 20 miljoner kronor vilket då skulle förklara att det inte blir balans.

Du har inte en komplett balansrapport att bifoga vilket skulle underlätta?

/Joachim
 

Tack, jag har snurrat bort mig alldeles i siffrorna. Jag har kollat igen och skall se om jag kan lösa detta i morgon med en kollega, Hur kan jag skicka bilaga till dig utan att exponera här i forumet? Du kan så länge titta pö min fråga om yttre fond där har du vår senaste balansräkning och dispositionen blev så här då en avsättning till yttre fonden är med och sedan en omföring tillbaka. Och det fria kapitalet är ju balanserat resultat - plus Årets resultat- är nytt tyg balanserat resultat. -676347 Det är bara det jag inte får in i VismaDisposition.jpg

Balansräkning.jpg

Istället måste jag lägga in -19 868 888 i förlust och då balanserar visma fel på -9934 44

se Balansrapport

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital

 

 

 

2083 
Medlemsinsatser

10 554 000,00

0,00

10 554 000,00

 

 

 

 

Summa bundet eget kapital

10 554 000,00

0,00

10 554 000,00

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

 

 

2091 
Balanserad vinst eller förlust

-676 347,00

-19 192 541,00

-19 868 888,00

 

 

 

 

Vinst eller förlust föregående år

 

 

 

2098 
Vinst eller förlust från föregående år

-19 868 888,00

19 192 541,00

-676 347,00

 

 

 

 

Summa fritt eget kapital

-20 545 235,00

0,00

-20 545 235,00

Summa eget kapital

-9 991 235,00

0,00

-9 991 235,00

Kortfristiga skulder

 

 

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

 

2970 
Förutbetalda intäkter

3 953,00

-3 953,00

0,00

2990 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

52 838,00

-73 404,00

-20 566,00

 

56 791,00

-77 357,00

-20 566,00

Summa kortfristiga skulder

56 791,00

-77 357,00

-20 566,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-9 934 444,00

Så här ser våra IB ut nu.

 

1110 – Byggnader                                                                                                  7 282 590

1119 - Ackumulerade avskrivningar på byggnader                                                             0

1130 – Mark                                                                                                           1 794 947                                                                                                      

1150 – Markanläggningar                                                                                         532 131

1159 - Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar                                                 0

1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                              0

1219 - Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar          0

1220 - Inventarier och verktyg                                                                                            0

1229 - Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg                                        0

1230 – Installationer                                                                                                   56000

1239 - Ackumulerade avskrivningar på installationer

1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto                                                        268 776

                                                                                            SUMMA                   9 934 444

 

 

 

2083 – Medlemsinsatser                                                                                      10 554 000

2086 – Reservfond                                                                                                              0

2091 - Balanserad vinst eller förlust                                                                       -676 347

2098 - Vinst eller förlust från föregående år                                                      -19 868 888

2099 - Årets resultat                                                                                                            0

2970 - Förutbetalda intäkter                                                                                          3953

2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                    52 838

                                                                                                   SUMMA              -9 934 444

Hur får jag fram balansen 9 934 444?

Mvh

Bo Stefan

Hej

Har försökte reda ut detta men det känns som det saknas något i balansrapporten som bifogats. Nästan så jag skulle råda dig att ta kontakt med en konsult/revisor som kan titta på dels era pappersunderlag och även i ert system. Blir otroligt mycket enklare att reda ut det då.

/Joachim