Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

BertL_
UTFORSKARE

Uppskrivning och återföring av nedskrivning på kortfristiga finansiella placeringar (1810)

Vill bara stämma av att jag tänker rätt. Hade en mindre nedskrivning efter inventering på kortfristiga finansiella placeringar på konto 1810 per 2020-12-31. Per 2021-12-31 hade värdet på dessa tillgångar stigit väsentligt över bokfört värde. Därefter har börsen sjunkit tillbaka en hel del. Jag planerar att återföra den mindre nedskrivningen, men inte göra någon uppskrivning därutöver. Är detta korrekt? Har läst har att man i regel inte kan "skriva upp" värdet på finansiella placeringar och det uttrycket omfattar antagligen språkligt sett även återföring av en nedskrivning. Har dock svårt att motivera en nedskrivning, även om den är mindre, i aktuellt läge. 

1 SVAR 1
CarinaEsp
CHAMPION

Har du gjort en nedskrivning vid ett bokslut där värdet har gått tillbaka till ursprungligt värde eller högre vid nästa bokslut så återtar du tidigare gjord nedskrivning. Du ska ALDRIG skriva upp värdet till högre än anskaffningsvärde även om börsvärdet är högre.

Tänk på att nedskrivningar och återläggning av tidigare gjorda nedskrivningar ska återläggas som ej avdragsgill kostnad / ej skattepliktig intäkt när du gör skatteberäkningen.