Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

knotas
MEDLEM

internfordringar

Vi ät en liten koncern med mycket lite verksamhet i Moderbolaget. Det helägda fotterbolaget har ingen verksamhet. Moderbolaget har skulder till dotterbolaget och till ett avsluat HB.

Finns det olika sätt att eliminera internfodringarna och ger det några skattemässiga konskvenser?

Tacksam för alla förslag

7 SVAR 7
Joachim E
MODERATOR

Hej

Enklaste sättet är att helt enkelt betala ut beloppen till dels dotterbolaget och reducera eller ta bort hela skulden i moderbolaget. 
För det avslutade handelsbolaget så är skulden till ägarna bakom företaget eftersom ett handelsbolag är en privat bolagsform.

Då det är skulder som betalas av elimineras så blir det inte några skatter inblandande internet mellan företagen.

Ditt bolag har rätt att avskriva lånen så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper.

Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln.

Då detta är relativt komplicerat och viktigt att det blir korrekt så rekommenderar jag att ni kontaktar en ekonomikonsult eller revisor som kan granska räkenskaperna och se vilka möjligheter som finns.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

Johan

Tack för ditt förslag.

Din ide kring HB känns riktig
Vad gäller skulden till dotterbolaget är det så att detta bolaget har ingen annan tillgång än denna fordran vars storlek

balanseras mot aktikapitalet, mao inga fria medel.  Med detta antar jag att dotterbolaget inte kan skriva av lånet?

Alternativet att det skulle klassas som rörelsekostnad är knappast korrekt.

 

Ditt resonemang kring utdelning förstår jag inte riktigt. Inget kapital lämnar ju 

moderbolaget.

 

Ber att få tillönska en trevlig helg

 

Bo

 

 

 

 

 

dom utdelningsbara medlena.

En annan fråga är väl om dotterbolaget har rätt att skriva av en fordran utan att det finns sakliga skäl.

 

Förlåt  att Joachim blev Johan

Hej

Inga problem med namnförväxlingen det är sådant som händer.

Det är i moderbolaget som avskrivningen skall ske och där är i moderbolaget som det då måste finnas ett utrymme att göra en utdelning på motsvarande summa som lånen är på. Så tolkar jag den texten som jag bifogat från FAR (Förenade auktoriserade revisorers) informationssida. 

I dotter bolaget omvandlas då den avskrivna fordran till en intäkt istället. 

Då det är en del saker som behöver uppfyllas och redovisas på speciella sätt så rekommenderar jag verkligen att ni tar upp denna frågan med en konsult/revisor som kan granska er bokföring för att få det helt korrekt och så att alla eventuella skatter i slutändan blir rätt.

Det absolut enklaste för att slippa någon bekattning alls är att som jag skrev i mitt tidigare svar helt enkelt reglera skulderna genom att betala ut dem till dels dotterbolaget och ägarena bakom handelsbolaget. Det kräver dock att det finns kapitalutrymme för att göra detta.

Önskar dig en trevlig medsommarhelg.
/Joachim

Joachim

Är helt med på att slutlig lösning bör ske med sakkunig.

 

Jag kunde inte se FAR-bilagan.

Om man leker med tanken att dotterbolaget skall redovisa en intäkt har jag svårt att förstå hur den skall bokföras. Fordran krediteras vilket också intäkten gör, det går liksom inte i hop.

Parentetiskt kan jag tillägga att det finns tillräckligt med likviditet i moderbolaget för att betala internskulderna. 

Trevlig Midsommar önskas du också.

/Bo

 

 

 

Hej

Ursäkta sent svar men varit på semester sedan midsommar.

Bilagan var denna text som fanns i ett av de tidigare svaren.

Ditt bolag har rätt att avskriva lånen så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper.

Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln.

Blev nog ett formuleringsfel i det tidigare svaret. Intäkt skulle det inte vara utan kostnad. Då går konteringen ihop när du bokför bort den fordran.

/Joachim

 

Joachim!

Sent svar intet att be om ursäkt, jag är bara tacksam för dina förslag.

Vänligen

Bo