Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Delad löneperiod vid arbetsgivarintyg

Har nu fått svar av Visma angående mitt problem med delad löneperiod. 
I forumet här och via support via chatt fick jag uppgift om att jag måste skriva in två rader och ange datum för att få arbetad tid och frånvaro på rätt period på arbetsgivarintyget.

Men, det problem som jag fick då var att frånvaro som var på den sista perioden i lönekörningen drogs inte bort från antalet timmar. Det blev alltså bara noterad frånvaro, och lön betalades ut. 

Nu har jag då fått veta att programmet kan inte hantera två löneperioder på lönebeskedet, och räknar inte ner om jag anger två olika perioder. 

Vad är då resultatet av detta? 
Jo, jag har antingen att välja på att manuellt se till att antalet timmar räknas ner, eller att göra manuella arbetsgivarintyg. 

Det som jag undrar är hur många som gjort som Visma sagt, lagt två perioder, och sedan inte noterat att antalet timmar för utbetalning inte räknats ner? 
Hur mycket lön är felaktigt utbetald hos dem som har delad period? 

Hur många har inte delat perioden och sedan litat på att man kan skapa ett arbetsgivarintyg direkt och sedan redovisat fel till A-kassan? 
(Det vet vi ju alla hur mycket tid man får lägga på att försöka rätta ett felaktigt arbetsgivarintyg, och vilka konsekvenser ett sådan kan få för den anställda... )

Jag hävdar med stöd av detta att programmet kan inte hantera delad löneperiod.  
Fick även veta att programmet passar inte alla företag, och det har det nog rätt i. 
Ett rent tjänstemannaprogram skulle jag nog vilja påstå att det är, och det är synd att Visma inte informerat om det innan.... 

3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar


Vad betyder "delad löneperiod" och varför arbetar man så?


Vi har 2 tjänstemän och resten, ca 75 är arbetare. Vi arbetar med ett tidrapporteringssystem som jag först kollar timmar och dagar i och skriver ut det arbetsgivarintyget som finns där. Sen går jag till Visma och kompletterar där det behövs och använder Vismas för där har jag flest uppgifter. Kan tillägga att samtliga arbetare har timlön, inte månadslön.

Innan tidredovisningssystemet var det mkt knöligare med arbetsgivarintygen, men nu är jag nästintill nöjd. Nöjd blir jag först när man bara kan ange en period och skriva ut, men jämfört med tidigare så får det duga.

Det jag däremot saknar är att kunna skapa en fil som går att exportera så att jag kan använda den när pensionsgrundande lön för arbetare ska rapporteras. D v s varje månad. Nu måste jag knappa in samtliga manuellt och det är ca 70 st.....

Fd medlem
Inte tillämpbar

Med delad löneperiod menar jag bruten löneperiod. Lönen baseras inte på kalendermånad, utan brytdatum är mitt i en månad. 
Det är något som Visma inte kan hantera, utan har man det får man välja vilken funktion man vill prioritera. 
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej Petra,

Visma Lön 600 har inte fullt stöd för bruten löneperiod och när det kommer till funktionen med arbetsgivarintyget så är det en sån funktion som inte hanterar det fullt ut.
Det står även med i vår skrivna hjälp för programmet i avsnittet Hantera arbetsgivarintyg - Varifrån hämtas timmarna?»
Läser man där under ej schemalagd timavlönad står det tydligt att om man arbetar med bruten löneperiod så hamnar den arbetade tiden på den sista månaden på löneperioden.

Det som låter mycket konstigt är att dina frånvarotimmar inte har räknats ned från den arbetade tiden och inget löneavdrag har gjorts.
Vilken frånvaro gäller det? Har du registrerat den via snabbval eller med manuella löneart och i så fall vilken? 
Är det så att denna anställde är ansluten till Visma Lön Anställd och registrerar sin frånvaro därigenom?

Är den anställde timavlönad och har inställningen ej schemalagd arbetstid så räknas tiden alltid ned från de arbetade timmarna vid redovisad frånvaro men inget löneavdrag görs då den anställde faktiskt ej har arbetat eller fått betalt för den tiden.

Om de arbetade timmarna ej har räknats ned så att de har fått lön trots frånvaro så vill jag att du kontaktar supporten så att vi kan få kika på det tillsammans med dig.
Du hittar öppettider och kontaktvägar via kontakta oss.

Ha ett gott nytt år!
/Cecilia