Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Tobias Karlsson
APPLICATION SPECIALIST

Visma skatt - Sjukförsäkringsavgiften i inkomst av näringsverksamhet kan bli fel för år 2022

Hej!

 

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2022 beräknas enligt olika procentsatser beroende på karenstid på inkomster upp till och med 10 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång.

På inkomster över 10 gånger prisbasbeloppet (totalt 483 000)  tillämpas procentsatsen 3,64 % för sjukförsäkringsavgiften enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

 

I version 2022.X använder programmet felaktigt 8 prisbasbelopp (386 400 kr) som gräns för att betala annan procentsats än 3,64 %.

 

Felet
Detta innebär att programmet beräknar ett mindre fel om du har näringsinkomst över 386 400 kr och samtidigt har annan karenstid än 7 dagar.

Har du t ex näringsinkomst på 500 000 kr och karenstid 1 dag blir den felaktiga sjukförsäkringsavgiften ca 200 kr fel.

 

Workaround

På sidan Egenavgifter, karensdagar m m kan du byta inställning för beräkning av egenavgifter till Egen inställning. Efter detta kan du själv ändra underlaget för avgift till korrekt underlag. I exemplet ovan ska du då ändra så att underlaget för 1 dagars karens är 483 000 och för 7 dagars karens 17 000.

 

1.png

 

/Tobias

  • Skatt
0 SVAR 0