Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

NSRS lanseras - den nya hållbarhetsrapporten för små och medelstora företag!

(uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2023-01-11 11:47 )

En ny nordisk standard för hållbarhetsrapportering, NSRS - Nordic Sustainability Reporting Standard, har lanserats av Srf konsulterna med systerorganisationer i Norge och Finland. Den nya standarden är helt anpassad till små och medelstora företag och utgör en vital del i ett fortsatt hållbart företagande.

 

Vad är NSRS?

NSRS, Nordic Sustainability Reporting Standard, är en nordisk standard för hållbarhetsrapportering framtagen av Nordic Accountant Federation med branschorganisationer i Sverige, Norge och Finland. Projektet har finansierats av Nordic Innovation och utvecklats i tätt samarbete med redovisningsbranschen. Fokus för projektet har varit att förenkla och uppnå högt användarvärde. 

 

Varför är den nya standarden viktig? 

Idag finns ett lagkrav som innefattar att börsnoterade bolag måste redovisa sitt hållbarhetsarbete. En del i detta lagkrav innebär att bolagen i sin tur måste ställa krav på underleverantörer för att säkerställa att de också arbetar ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta har tidigare inte varit helt enkelt för små och medelstora bolag, då de standarder som finns på marknaden idag är anpassade till stora bolag och svåra för mindre bolag att applicera på sina verksamheter. I dagsläget är 97 procent av alla företag i Sverige småföretagare där flertalet driver verksamhet som underleverantör till större bolag och industrier. Då lagkravet skapar en kedjereaktion som påverkar företag i alla led är därför den nya standarden ett viktigt verktyg för att fler bolag i olika storlekar ska kunna rapportera sitt hållbarhetsarbete.

 

Vad är fördelarna med NSRS enligt Srf konsulterna?

  • Fler små och medelstora företag kan nu redovisa sitt hållbarhetsarbete
  • Kedjereaktion för ökat hållbarhetstänk i alla led 
  • Få bättre koll på sin organisation, identifiera nya affärsmöjligheter och spara pengar på rätt ställe 
  • Möjlighet att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete vilket kan stärka ett företags varumärke samt öka konkurrenskraften på marknaden 
  • SRF ser att hållbarhetsredovisning framöver kommer att bli en nödvändighet för att företag ska kunna delta i upphandlar och offertförfrågningar

Vilka ska använda sig av NSRS? 

  • Små och medelstora företag 
  • Redovisningskonsulter och revisorer 
  • Intressenter (investerare, slutkonsumenter, stora bolag) 

Läs mer om detta på Srf konsulternas artikel NSRS hållbarbarhetsrapport SME. 

Medverkande