Förskottsfaktura - Administration 500/1000/2000

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag vill fakturera följande i oktober månad:konsultkostnad oktober månad 10 000 (gäller innevarande månad)konsultkostnad nov-dec. 20 000 (förskott för nov-dec)Hur bär jag mig åt för att få det riktigt med hjälp av kundfaktura enligt faktureringsmetoden, konton osv.?Hur hanterar jag momsen?Tack på förhand!
Foto på Madde

Madde

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

  • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej,

Vi ”grundar” med lite momsregler. Enligt Mervärdesskattelagen 1 kap. 3§ skall förskott redovisas när betalning sker, d.v.s. inte när fakturan skickas till kunden. Med det i minne skall vi då se hur detta hanteras i bokföringen. De konton vi behöver är ett för kundfordringar (1510), ett för förskottet (2420)och ett för den ”vilande utgående momsen” (2618). Det där med ”vilande utgående moms” är extra fiffigt eftersom vi inte skall blanda in den vanliga utgående momsen (2611) förrän betalning sker.

Då drar vi ett exempel med dina 20 000 kr, och momssatsen 25 %. Jag tycket du skall dela upp faktureringen så att du får förskottet på en separat faktura. Viktigt även för din kund (som inte har avdragsrätt för denna moms förrän betalning sker)!

Utgående kundfaktura i oktober:
Debet 1510, kundfordringar, 25 000 kr
Kredit 2420, förskott från kunder 20 000 kr
Kredit 2618, vilande utgående moms, 5 000 kr.

När betalningen anländer, låt säga i början av december:
Debet 2618, vilande utgående moms, 5 000 kr
Kredit 2611, utgående moms, 5 000 kr.
Debet 2420, förskott från kunder, 20 000 kr
Kredit 3051, konsultarvode, 20 000 kr.

Sedan är det lite upplägg som skall till i Administration, närmare bestämt ett par nya konton, en ny artikel och en ny konteringskod (när man lägger upp artikeln)

Nya konton: 2420 och 2618 enl. ovan. Båda skall vara tomma i rutan ”Momsrapportkod”.

Ny artikel: Förskott från kund. Då skall också en ny ”Kontokod” läggas upp. Döp den till ”Förskott”, ange momskod 4 och försäljningskonto 2420. Klicka på ”plocka”.

Nu återstår bara en inställning: Vi måste knyta konto 2618 till momskod 4. Välj Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Företag – Kontonummer. Där skall Du ändra kontot i ruta ”Utgmoms 4” till 2618. Då blir det rätt bokföringskonto när du skriver ut kundfakturajournalen. Obs! Detta måste göras innan du påbörjar faktureringen. På redan skapade fakturor funkar det inte.

Grattis till att du lyckats förhandla till dig förskott. Jag har en kund som jobbar mot ett börsbolag. Där får man vänta på betalningen i 90 dagar!

Hälsningar
Pär Gustavsson