Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ändra redovisat värde för inventarie

När ska man använda funktionen: "Ändra redovisat värde" på en inventarie? Om man har en inventarie som har tagits upp till ett värde initialt, säg 30.000:-. Sedan köps detaljer in som ingår i den inventarien för ytterligare 20.000:-. Ska man då ändra det redovisade värdet under "Inventarier" genom att öka detta med 20.000:-?

10 SVAR 10
AnnicaL
CHAMPION

Det du beskriver är inte det optimala,bäst att göra ett6n tilläggsinventarium till den ursprungliga i det fallet.

Ändringen av värde kom6mef att bokföras mot avskrivningar så det är användbart om du ändrar avskrivningstid efter atf ha börjat skriva av på en grej.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej, ok. Jag förstår det. Bara det att jag redan gjort det, och det blir inte korrekt i bokföringen. 
Exempel:

Jag köper en vara för 30.000:- 1/1 och bokför genom att kreditera 1930 och debitera 1220. Saldot på 1220 är nu 30.000:-. Jag registrerar även den som inventarie med avskrivningstid på 5 år
Jag gör avskrivningar i två månader á 500:-. Det redovisade värdet på inventarien är då 29.000:-
I mars kompletterar jag inventarien med ytterligare 30.000:-, Jag bokför inköpet genom att kreditera 1930 och debitera 1220 med 30.000. Saldot på 1220 är nu 60.000:-jag går då in i  funktionen "Ändra redovisat värde" på inventarien, och ändrar det från 29.000:- till 59.000:-.
Det som nu händer, per automatik när jag använder "Ändra redovisat värde", är att det skapas en transaktion där 7832 debiteras och 1229 debiteras, i detta fall med 30.000:-
Saldot på 1229 var ju före förändringen -1000:-, vilket ju var dom två avskrivningar som gjorts, men nu är det plötsligt +29.000:-.....
Detta medför att jag plötsligt har, enligt balansrapporten,anläggningstillgångar för 89.000:-!!! Detta är ju naturligtvis totalt fel, eftersom jag ju har ett saldo på 1220 på 60.000:-.

Eftersom det står i online-hjälpen för programmet så här:

"Funktionen Ändra redovisat värde används om inventarien har fått ett lägre eller högre redovisat värde. Efter ändringar tar programmet hänsyn till det nya angivna beloppet och justerar hur stora avskrivningarna kommer att bli.
  1. Välj Bokföring - Inventarier.
  2. Välj den inventarie du vill ändra det redovisade värdet av i listan.
  3. Välj Åtgärder - Ändra redovisat värde.
  4. Ändra värdet för inventarien.
  5. Välj Bokför."
Så är det så jag gjort. Dels på en inventarie som kompletterats som beskrivs ovan, och dels på en byggnad som vi erhållit bidrag för i efterhand och därför har behövt justera redovisade värdet neråt.
Så nu sitter jag med en bpkföring som är helt uppåt väggarna och där tillgångar på balansen inte matchar dom bokförda inventarierna...... Hur fasen ska jag lösa detta? Funktionen i inventarier "Ändra redovisat värde" är ju fullständigt felaktig och livsfarlig, eller har jag fattat saker helt fel?
AnnicaL
CHAMPION

Grejen är just att ändringsfunktionen ändrar bokfört värde, dvs anskaffningsvärde minus avskrivningar, och gör det genom att ändra avskrivningsbeloppet. 

Hur ser värdena ut i inventarieregistret, där står väl anskaffningsvärdet fortfarande som 30000, inte 60000?

Du får nog ändra bokförda värdet igen ned till 29000 så att det blir en motkontering av den som gjorts. 

Lägg sen in det nya tillägget som en egen post. 


Fd medlem
Inte tillämpbar

Vilket konto menar du när du säger inventarieregistret? 1212 har ju naturligtvis saldot 60.000:- eftersom det är det som köpts in. Värdet i Redovisat värde under "Inventarier" är 59.000:-, vilket också stämmer, eftersom 1000:- har skrivits av. Grejen är att om man använder funktionen "Ändra redovisat värde" så skapas en transaktion där 1229 debiteras med den summa som man höjt värdet med, i detta fall 30.000:-, och i detta fall så hamnar värdet på 1229 på plus 29.000:-, vilket i balansrapporten betyder att jag har anläggningstillgångar på 89.000:-...... Detta måste ju vara helt uppåt väggarna.

AnnicaL
CHAMPION

Förlåt, det heter ju bara Inventarier under Bokföring. Det var där jag menade. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Vad jag undrar över är bara om denna funktion verkligen funkar som den ska, eller om den egentligen skall användas till något helt annat. 
Om jag manuellt bokar bort transen som automatiskt skapades av programmet när jag ändrade redovisat värde, dvs, i detta fall genom att kreditera 7832 och debitera 1229 med 30.000:- så blir allt rätt! Balansrappoerten visar på anläggningstillgångar på 59.000:- vilket är rätt. Så igen, vad är denna funktion till för, eller är den bara fel?
AnnicaL
CHAMPION

Den är användbar bara om du vill ändra gjord avskrivning, t ex genom att ändra avskrivningstid retroaktivt.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Dom kanske skulle ändra texten i online-hjälpen: "Funktionen Ändra redovisat värde används om inventarien har fått ett lägre eller högre redovisat värde", den känns lite missvisande och kunde ha besparat mig rätt många timmars jobb.....

Håller med!
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej Sampletekk och Annica,

Jag tar detta vidare och lägger in ett önskemål om förändring/förbättring utav hjälptexten gällande denna funktion.

Ha en bra dag!
/Cecilia