Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

monova
UTFORSKARE

Årsredovisning Flerårsöversikt

Jag har skapat årsredovisningen för 2016 i eEkonomi. I förvaltningsberättelsen ser jag att Flerårsöversikten innehåller värden för 2016 och 2015 (2015 års värden fick jag med över i migreringen till eEkonomi från EgetAB 2015/2016). Min fråga är om det räcker, eller om man måste ha fler år tillbaka i flerårsöversikten. År 2013 och 2014 är inte ifyllda.

2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag tycker att du ska skicka din fråga till Bokföringsnämnden, jag hade en annan fråga och de var snabba att svara. Se deras hemsida http://www.bfn.se/sv/lattlast/kontakta-bokforingsnamnden
Peter Samuelsson
TAXATION SPECIALIST

I Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2016:10) beskrivs en del om flerårsöversikten.

För att uppfylla kravet på en rättvisande översikt enligt 6 kap. 1§ första stycket i årsredovisningslagen (1995:1554) ska företaget för räkenskapsåret och de tre föregående åren lämna dessa uppgifter.  

Länk till vägledningen (mer info finns på sidan 102): 
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL16-10-K2AR.pdf