Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

BertL_
UTFORSKARE

Bokföring av årsöverskridande intern betalning

Hur bokför jag - tekniskt i ert program - EN överföring mellan två egna bankkonton, där kontoföringen på de olika kontona har skett på olika dagar och därmed hamnat inom olika räkenskapsår?

4 SVAR 4
AnnicaL
CHAMPION

Jag skulle bokföra på gamla året och göra en avstämningsnotering i bokslutsdokumentationen.
BertL_
UTFORSKARE

Ja, fast då får man ju dras med felaktiga siffror, vilket kräver följdkorrigeringar vilka som alltid måste göras på två konton. Jag gjorde i stället så, att jag förde över pengarna till Öres- och kronavrundningskontot när de drogs från det ena kontot för att sedan föra tillbaka dem det datum då de dök upp på det andra kontot. På så vis blev siffrorna i årsredovisning och deklaration automatiskt rätt och jag slipper fundera mer över dem. Undrar dock om programmet har en bättre lösning. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Att lägga överföringen på ettresultatkonto påverkar resultatet.
Transaktionen sker den dagen beloppet lämnar kontot även om banken noterar mottagandet senare.
Programmets reaktioner får du bortse ifrån , Programmet är ditt verktyg - inte tvärtom
BertL_
UTFORSKARE

Jag lade den på konto "1680 Andra kortfristiga fordringar" i stället. Därmed borde det vara korrekt, eftersom det handlar om en kortfristig fordran på banken som under de aktuella dagarna inte är kopplad till något specifikt konto. Vad banken "noterar" är ju inte bara en notering, utan är bestämmande för innehållet i just det avräkningsförhållande som utgör bankkontot. Att lämna felaktiga siffror över årsskiftet i systemet skapar erfarenhetsmässigt stora problem, eftersom det sedan inte går att få ut en korrekt årsredovisning eller en korrekt deklaration från programmet för något av åren.