Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Delbetald ROT-faktura ej ansökningsbar

Hej,

Är det någon mer än jag som upplever det som ett stort problem att en delbetald rot-faktura inte är ansökningsbar i systemet. Vi sänder fakturor för ganska omfattande renoveringar, varför beloppen blir ganska höga. Om fakturan då inte är ansökningsbar för att kunden av någon anledning delbetalt, måste ansökan göras manuellt, då det inte är aktuellt att vänta på att hela beloppet blir ansökningsbart. Sen måste man hålla reda på att man ansökt manuellt...

Eller finns det något piffigt sätt att komma runt detta, som jag inte upptäckt?

//Tina

16 SVAR 16
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Tina, 

När du gör en delbetalning på en husfaktura får du information om att du kan ansöka om en del av skattereduktionen hos Skatteverket, precis som du skriver. Du får på egen hand räkna ut hur mycket du har rätt att ansöka om enligt skatteverkets bestämmelser och som hjälp kan du markera Delansökt om skattereduktion på fakturan i programmet samt skriva en kommentar, så att du vet att du gjort en ansökan manuellt. 


I din kundfakturalista kan du välja in kolumner för att få en bra överblick. Likaså i funktionen Skattereduktion husarbete med urval på Alla eller Delansökningsbara. Här ser du markering i Delansökt samt kan välja in kolumnen Kommentar.  


När beslutet kommer från Skatteverket kan du skapa ett nytt betalsätt i direktbetalningen på fakturan, så att du ser skillnad på de betalningar som är från kund och från SKV även när du inte använder modulen Husarbete för besluten.
 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Helene,

Tack för din illustrativa förklaring :-).

Jag hoppas innerligt att man kommer uppleva hanteringen som lättare vartefter man för rutin på det, men just nu känns allt runt rot-upplägget som en enda stor källa till frustration. Nackdelen med att inte veta någonting om programuppbyggnad är ju att man inte har en aning om vad som är rimligt att kräva av programmet.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen Tina, 

Vi diskuterade om vi kan utveckla stöd för det fullt ut i programmet när vi gjorde om mycket till 2015.0 versionen. Vi valde då att låta delansökningar vara en manuell och medveten hantering, då de flesta sällan kommer behöva ansöka på delar av skattereduktionen annat än vid årsskiftet. Men vi är medvetna om att vissa verksamheter kommer välja att göra detta ofta, när det rör sig om stora belopp. 

För att ge lite bakgrund till hur diskussionerna gick så kunde vi snabbt konstatera att det skulle kräva en rejäl insats för att få en automatisk funktion för delansökningar att bli korrekt men framförallt enkel att använda. I programmet skulle skattereduktionen behöva delas upp (per person och enligt angiven %-fördelning) i proportion till hur stor del kunden har betalat. Ansökan skulle då också behöva skapas om på samma personer och räknas av och följas upp i omgångar. Hanteringar av delbetalningar från skatteverket per person, avslag från skatteverket på delar osv blir en mycket mer avancerad funktion än vad vi anser är rimligt i en standardlösning för husarbete i programmet i dagsläget.

Hoppas det ger svar på hur vi tänkt.   
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag förstår att en sådan hantering skulle vara komplicerad. Jag skulle vara helt nöjd om jag bara kunde skapa ansökan och ändra beloppen manuellt i ansökningsformuläret :-). Precis som jag kunde göra i gamla versionen.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ok, tack för förtydligandet. Jag ska leka med tanken lite och se om det kan vara ett alternativ längre fram. Nu har vi ju betydligt fler beståndsdelar i husansökan att ta hänsyn till så om vi skulle tillåta att man kan ta ut filen efter en delbetalning behöver vi verkligen se till att det finns ett tydligt syfte med det. Om man tog ut filen och ändå fick sitta och ändra på varje kategori-rad samt totalsummorna på varje person i fördelningen så finns det ju väldigt lite att vinna på det. Men jag kan inte minnas om det finns instruktioner på hur ansökan ska fyllas i på kategori-nivån vid en delansökan. 
Davor P1
CHAMPION

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Sökning av ROT för del av faktura - Administration.

Har råkat ut för problem att "kreditera" delsökt betalning från SKV.

Har en kund som betalat sin faktura delvis enligt följande:

Totalbelopp inkl. moms - 148 000
ROT avdrag - 60 000

Kunden har betalat 50 000 av 88 000

Restbelopp från kund 38 000 kr

Sökt ROT från SKV på 40 000 kr.

Dessa 40 000 kr dras från beloppet som Kunden skall betala och inte från de 60 000 som totalt kan sökas från SKV.

Detta är något som jag tycker borde gå att bocka i någonstans där man gör en direktkvittering på fakturan ELLER under ROTbegäran.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, här ovan finns beskrivning på hur du hanterar delansökningar av skattereduktion i programmet. Hoppas det hjälper, hojta annars så förklarar jag närmare. 

Information finns även i programhjälpen

Det jag efterlyser är möjligheten att dra Skatteverkets utbetalning mot "ROT-beloppet" i programmet.

Som det är nu så dras utbetalningen från SKV mot ursprungsfakturan. Detta resulterar i mitt fall att kundens belopp att betala blir - 2000 kr istället för de verkliga 38000 kronorna. Skattereduktionen som vi fått (40 000 av sökta 60 000) förblir 60 000 kr.

Följdfelet blir att om vi skall kräva kunden på de 38 000 han skall betala blir kravet på honom -2 000 kr och inte 38 000 kr.

Nästa problem blir att en eventuell räntefaktura blir också felaktig......

Den funktion jag eftersöker är en markering av något slag att det rör sig om en ROT utbetalning och inte kundens delbetalning.

Resten av hanteringen får ligga kvar manuellt som i dagens program.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen, 

Det blev väldigt tokigt på påminnelsen detta. Det här är ju helt klart en miss på påminnelsen när vi vidareutvecklade funktionerna för husarbete i våras. Det finns i dagsläget inget villkor på mallen att det handlar om en delansökning. Jag registrerar det som ett problem så får vi grunna på hur vi ska lösa det i framtida versioner. Tillsvidare får du dessvärre hantera det med en manuell hänvisning och beräkning till kunden. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ett litet tillägg här :-). Som jag förstår hanterar den även en bortskrivning som att fakturan endast är delbetald. Även om bortskrivningen inte har något med arbetskostnaden att göra. Hoppas ni tar med er detta också i nästa utvecklingsskede.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Tina, vi diskuterade hanteringen av bortskrivningen med Skatteverket när vi gjorde förändringarna i våras. Då satte vi en gräns på 0,99kr för att kunna hantera öresavrundning av den anledningen att kundens del att betala faktiskt spelar roll i förhållande till skattereduktionen. Enligt Skatteverkets bestämmelser ansöker du om skattereduktion i proportion till hur mycket kunden har betalat av sin egen del av fakturan, oavsett om det handlar om arbetskostnad eller inte. Gör du en bortskrivning har kunden inte betalat den del som framgår av totalbeloppet på fakturan. Rent krasst har då kunden gjort en delbetalning av det ursprungliga beloppet och då ska skattereduktionen beräknas enligt proportionsprincipen.

Skatteverket har meddelat att öresbortfall får tillämpas men har ingen uttalad gräns för hur stora bortskrivningar man får göra. I programmet dividerade vi länge kring detta men beslutade att vi som programleverantör inte själva kan bestämma att det är "ok" med 1000kr, 100kr eller 5 kr bortfall på kundens del att betala. Därför satte vi en gräns på 0,99kr för att hantera öresbortfall. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen,

Du skriver själv att ni som programleverantör inte kan bestämma hus stor bortskrivning som är ok, men det är ju faktiskt precis det ni gjort. 0,99 kr  🙂

Jag tänker vara besvärlig med detta för det dyker hela tiden upp nya "problem" för oss, som gör att den manuella hanteringen (som i princip inte behövdes över huvud taget före uppdateringen) nu är mer regel än undantag.

Hos oss t ex vidarefakturerar vi inredning som kunden köpt hos vår leverantör och där kunden ska få utnyttja vår rabatt. Inte alltför sällan har kunden redan betalat till leverantören och lev har ändå fakturerat oss. Kunden drar då av detta belopp när han betalar. Detta påverkar inte SKV's regler för ROT-avdrag på något vis, utan vi ska fortfarande söka på hela arbetsbeloppet.

En annan variant är att vi skadat något hos kunden som vi ersätter genom att kunden betalar ett lägre belopp. Detta påverkar inte heller ROT-ansökan.

Det finns ett antal scenarios i samma anda och säkert några vi ännu inte råkat ut för. Andra företag har säkert samma sak, fast andra anledningar än vi.

När man har att göra med privatpersoner är det inte en bra idé att hålla på med kreditfakturor, för många kunder fattar inte hur det fungerar. Det är då mycket lättare att skriva bort mellanskillnaden och lägga ett underlag med betalningsjournalen.

Jag förstår ju att ni har företag i olika branscher som provkör era versioner innan ni släpper dem och som tycker det fungerar bra, så det kanske är jag som har för höga krav på ett program, som Visma, som ska fungera för alla, men jag måste ändå försöka kämpa för min sak :-).

//Tina


Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen Tina, tack för återkopplingen och beskrivningen. Jag förstår att det kan finnas anledningar till varför kundens del att betala förändras och att det blir merjobb av att rätta till det. Om begränsningen uppfattas som problematisk av fler användare får vi diskutera scenariot och resonemanget närmare. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Manuell ansökan RUT/ROT - Administration.

När man ska ansöka om RUT/ROT manuellt så finns en ruta där man "bockar" i så att man vet att ansökan är gjord. Varför har man inte en liten "almanacka" där man kan ange datum för ansökan så att man får en bättre kontroll? Det vore också bra om även den manuella ansökan kan skickas in med en fil, det vore väl inte så svårt att fixa? När man har klickat i "bocken" så skulle man kunna göra justeringen direkt i fakturan vad som ska ansökas så att filen blir korrekt efter justerat inbetalat belopp. Justering av material och arbetstid för själva ansökan.
Werner
MEDLEM

Jag har precis gjort en bortskrivning på en kundfaktura med husarbete och ser att den nu inte är ansökningsbar för rutavdrag. Hur ändrar jag status på den? Vanligtvis hanterar jag en sådan inbetalning manuellt för att allt skall gå enkelt, nu testade jag funktionen för bortskrivning och det blir direkt bara problem.

Hej @Werner 

För att fakturan ska bli ansökningsbar krävs att din kund har betalat hela sin del av fakturan samt att du har registrerat det i systemet. Det går inte att göra en bortskrivning av kundens del, utan för att kunna ansöka till SKV så måste den vara betald, inte bortskriven. Läs mer om de olika statusarna i avsnittet Skattereduktion, fliken Översikt fakturor

 

Om bortskrivningen/betalningen inte är journalförd kan du gå in på själva fakturan och radera betalraden och göra om betalningen, i annat fall behöver du kreditera fakturan och göra om den igen. Alternativt att du ansöker manuellt denna gången.
 

Ha det fint

/Tinna