Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Nya regler om hållbarhetsredovisning

(uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-06-29 08:55 )

Den 19 juni kom betänkande om hållbarhetsredovisning - fler företag får krav på sig att lämna en hållbarhetsrapport. EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), träder i kraft under 2024 och kommer successivt att omfatta allt fler företag. I den utredning som gjorts föreslås att direktivets krav tas in i bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelsen och revisorslagen. 

 

De företag som behöver lämna en hållbarhetsrapport kommer vara följande:

  • Små och medelstora företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (noterade företag), med undantag för s.k. mikroföretag.
  • Mindre onoterade moderföretag i stora koncerner.
  • Stora eller noterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har en betydande verksamhet inom EU.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla information som ger en förståelse av företagets inverkan på hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets ställning, utveckling och resultat. 


Läs mer om hållbarhetsrapportering:
Vad är hållbarhetsredovisning och hur skriver man en hållbarhetsrapport? »

 

Visma eEkonomi Klimatrapport - en del av hållbarhetsredovisningen

En del av hållbarhetsredovisning är att redovisa hur företaget påverkar klimatet, hur användning av resurser, arbetsförhållanden och sociala insatser ser ut. Och också den ekonomiska hållbarheten. 

De företag som kommer att omfattas av CSRD (se förklaring längre upp), kommer i sin tur att behöva få in uppgifter från sina leverantörer för att kunna hållbarhetsredovisa. Vilket leder till att små - till medelstora företag som inte omfattas ändå kommer att behöva hållbarhetsrapportera till sina leverantörer. Erbjud dina kunder hjälp redan idag med Visma eEkonomi Klimatrapport, som en del i sin hållbarhetsredovisning. Mät dina kunders klimatavtryck med bara några få knapptryck, få tips på hur företaget kan klimatreducera och hjälp med att klimatkompensera. De val vi gör idag påverkar morgondagens värld och vi måste alla ta ett gemensamt ansvar.

 

Kolla in Visma eEkonomi Klimatrapport »
Kika gärna även på vårt webbinarium om Visma eEkonomi Klimatrapport Pro »

För mer information om de nya reglerna och hållbarhetsredovisning:
FAR - nya regler om hållbarhetsredovisning»
Regeringskansliet - nya regler om hållbarhetsredovisning »
Vad är hållbarhetsredovisning och hur skriver man en hållbarhetsrapport? »

 

 

Medverkande