Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Aktiefondsförändring - Visma Skatt

Hur registrera jag Aktiefond som fusion ut och sedan fusion in med nytt namn i Visma Skatts Aktihanterare? Tacksam för hjälp. Karl-Erik
  • Skatt
12 SVAR 12
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Karl-Erik! 

Exakt hur är ditt scenario? Vilken fond handlar det om? 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag har haft en fond i SHB, Sverige /Världen som den 8/5 gjordes en fusion ut och andelarna nollades och erhållet belopp sattes in på mitt fondkonto, marknadsvärdet nollades. Därefter gjordes samma dag en fusion in på en annan fond som heter Global Tema där andelarna minskade och priset per andel ökade, summa marknadsvärde respektive fondvärde är för båda fonderna detsamma. Min fråga är hur detta byte skall registreras i skatteprogrammet? Skall jag nolla ut det till omkostnadsbeloppet och registrera den nya fonden med samma omkostnadsbelopp?
Jag har ytterligare en fråga. Jag har varit medlem i 2 aktieklubbar som jag skött. Nu är det så eftersom min dotter flyttade till USA och det då förhindrade oss att genomföra några affärer pga av att personer inte får hålla på med aktieaffärer här enl SHB . Det är så att jag tar över hennes del till mig för kursen transaktionsdagen till min depå samt bara vill göra en överföring till mig av min egen andel med kvarvarande anskaffningspris. Hur registrerar jag detta? Det finns ingen händelse som heter överföring. Hur gör jag?
Tacksam för svar
Karl-Erik Skog

e-mail mr.forest@comhem.se
Fd medlem
Inte tillämpbar

Angående fonden så kan du välja händelsen som utnyttjad om ingen vinst/förlust ska beräknas på den avslutade fonden. Sedan kan du registrera köp på den nya fonden.
 
Hur är det på den andra frågan när det kommer till hur det ska hanteras skattemässigt? Ska det till exempel registreras som en anskaffning på transaktionsdagen? I så fall kan du lägga det som ett köp.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svaret.
Jag tyder svaret så att min dotters aktier registrerar jag som försäljning från klubb A med dagens avslutningskurs och registrerar dem i klubb B som köp med avslutningskursen som ingångsvärde.
När det gäller mina egna aktier i klubb A, skall jag sälja dem till klubb B med de kvarvarande anskaffningsvärden dvs klubb B köper dem vilket borde innebära att ingen vibst eller förlust behöver beräknas. Eller finns det något annat alternativ?
Karl-Erik
Fd medlem
Inte tillämpbar

Istället för att lägga Sälj på A så kan du lägga den som Utnyttjad. Då görs ingen beräkning av vinst eller förlust på A. På B får du lägga Köp. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för snabbt svar.
Accepterar skatteverket detta?
Karl-Erik
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag har inte hört att detta skulle vara fel.  
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för för en bra hjälp.
God Jul och Gott Nytt År
Karl-Erik
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack själv! Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej.

Gott Nytt År.
Jag har försökt göra som du anvisade när det gäller Handelsbankens Fond Sverige/Världen.
Dvs. de som banken fusionerade ut skrev jag utnyttjad på och noterade datum, antalet utnyttjade andelar och då blir anskaffningsvärdet 0 kr.

När jag sedan skriver köp för den fond som fusioneras in samt antalet nya andelar så måste ju
det nya antalet andelar skrivas in. Men gör jag detta och föreslår så går det inte att skriva in det omkostnadsbelopp som jag haft.

Det skulle vara bra om ni kunde visa i ett exempel i skatteprogrammet hur det skall gå till vid

registrering vid avslut av en fond som ersätts med en annan fond där saldoandelarna minskar och kursen per andel ökar men både ut och in av marknadsvärdet är detsamma samt att även det totala anskaffningsvärdet är detsamma.


Omkostnadsbelopp som det benämns från banken är i skatteprogrammet benämnt som anskaffningspris per styck respektive totalt. Jag använder nedan programmets namn anskaffningspris.Antag följande vid fusion ut att jag köpt tex 236 st andelar.

för ett anskaffningspris av 74,62 kr st.

236st x 74,62 = 17610 kr.
Vid utnyttjad blir det totala kvarvarande anskaffningspris 17610kr.

Marknadsvärdet idag är 236 st x 270,34 kr = 63800,24 kr.


Hur registrerar jag detta som köp på den nya fonden.
Det är således fusion in som skall göras.
De nya andelarna är 175,9666 st
Marknadspriset per styck är 362,57 kr.

Kvarvarande anskaffningspris (omkostnadsbelopp) enl. ovan är 17610 kr.

Det nya marknadsvärdet som är lika med det som fanns vi fusion ut

175,9666 st x 362,57 kr = 63800,24 kr.


Vore mycket tacksam för hjälp

Mvh

Karl-Erik


Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Karl-Erik!

Om jag har förstått dig rätt så ser det ut såhär hos dig:
  

Sen på det nya värdepappret tycker jag, precis som du skrivit, att det borde se ut såhär: 


Du ska inte haka upp dig på att den aktuella kursen för fonden idag ligger på 362,57. Detta spelar nämligen ingen roll förrän den dagen du säljer fonderna och då blir det mellanskillnaden mellan anskaffningsvärdet som är 17 610 kr och försäljningspriset. Så skulle du sälja dessa idag till kursen 362,57 så blir mellanskillnaden 362,57 - 100,08 (det nya anskaffningsvärdet /st)  = 262,49 och det är det beloppet du då får skatta på. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för en bra förklaring, jag tycker det ser bra ut.
Karl-Erik