Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

alveko
MEDLEM

Årsredovisning

Hej,
Har fått kommentarer från revisorn om att man numera upprättar och inte avger sin årsredovisning enligt BFN!?
Går dock inte att själv ändra i den texten?

Fick även kommentarer om att nyckeltalen ska redovisas i en not och inte i förvaltningsberättelsen enligt ÅRL!?

Kan man skapa egna noter?

Vänligen
Monica

5 SVAR 5

Vilket program använder du?

Visma Skatt & Bokslut pro

AnnicaL
CHAMPION

Att upprätta årsredovisningen är väl själva arbetet med att göra den? Dvs det har inte direkt något att göra med texten som inleder förvaltningsberättelsen. 

Och flerårsöversikten ska finnas i förvaltningsberättelsen men kan kompletteras med extra nyckeltal i en not om det bedöms relevant. 

Be revisorn komma med detaljer om varifrån synpunkterna kommer. 

Det går inte hur som helst att lägga till egna noter pga att syntaxen vid digital inlämning är rätt så låst. 

Det är KPMG som hänvisar till Bokföringsnämnden och ÅRL

Kollade i min senaste årsredovisning och i förvaltningsberättelsen så inleder man med att man avger årsredovisning för 2023.  

Däremot så står det under noter att den är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2013:10 o.s.v..

Och det kan jag väl hålla med om att om det står tvärsom eller eller samma sak på bägge ställena så blir det lite tokigt...