Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

ElitaEkonomi
UTFORSKARE

Hantering av skuld för särskild löneskatt vid skattefordran

Hej!

 

Jag skulle vilja veta hur det är meningen att man ska hantera den särskilda löneskatten i programmet när man har en skattefordran på bolagsskattesidan, utan att få följdproblem med årsredovisningen nästkommande år.

 

Säg att jag har 10.000 i (bolags) skatteskuld för årets resultat men har betalat in 88.000 i preliminär skatt. Jag får då en skattefordran på 1640 på 8.000 kr. Sedan har jag räknat fram en skuld för särskild löneskatt på exempelvis 2.000 kr som bokförs på 2514. Därmed har jag 2.000 kr på skuldsidan och 8.000 som fordran. Detta ska slås ihop eftersom man bara ska ha en post i årsredovisningen som avser skatteskuld eller -fordran. Alltså är min totala skattefordran 6.000, vilket jag lätt kan få rätt i programmet genom att koppla om konto 2514 i balansräkningsmallen från rubriken Skatteskulder till Övriga fordringar. Frid och fröjd år ett. Men..

 

Sedan kommer vi till år två. Nu har vi betalat in mindre prel.skatt/fått högre resultat än väntat så att slutresultatet blir en skatteskuld. Inga problem med bolagsskatten, den lägger vi bara på 2510 istället för 1640. 2514 är dock fortfarande kopplat till rubriken Övriga fordringar, så för att få rätt total måste man koppla om den till rubriken Skatteskulder igen. Och då får vi problem i årsredovisningen. Eftersom programmet då kopplar om både årets och förra årets saldo till den nya rubriken så går det inte att få kolumnen med förra årets värden att stämma överens med de belopp som står i förra årets fastställda årsredovisning.

 

Hur kommer man runt detta på ett bra sätt? Ett alternativ är naturligtvis att ta ut årsredovisningen till ett ordbehandlingsprogram och justera värdena manuellt, men då förlorar man dels en del i layouten (sidnumreringen i innehållsföreckningen, understrykningar vid summeringar mm) och dels är det väldigt lätt att missa någon rad som behöver summeras om. Ett annat alternativ är att mixtra med de ingående balanserna i kontoplanen, vilket dock stör viss funktion i bilagan för beräkning av särskild löneskatt och kanske annat också, beroende på vilka konton man justerar mot. Jag har även fått tips att skapa en bokföringstransaktion där man väljer "Bokföres ej" och sedan bokar om 2514 till 2510 eller 1640, men det får också följder att vissa bilagor där man inte kan ändra (alternativt ange flera) konton som bilagan ska stämmas av mot.

 

Hur man än vänder sig blir det inte riktigt bra, och med tanke på att det inte kan vara SÅ väldigt ovanligt med sammanslagna skatteskulder och -fordringar så känns det som att programmet borde kunna hantera detta på något sätt.

 

Har någon något tips på någon variant som funkar utan att man behöver ta till nödlösningar eller stympa programfunktioner?

2 SVAR 2

Som jag märkt så kan Visma Period och År hantera detta helt korrekt. Problemet är i Visma Bokslut så gissar att det är det du arbetar i.

 

Jag stör mig på samma sak för det händer ibland att det ena året är en fordran och nästa år är en skuld. Jag går då in under Start - Kontoplan och saldon. Där raderar jag saldot på konto 2510-2514 på fg år (!) och lägger hela skulden/fordran på konto 2510. Då går det att koppla det rätt sen. Så jag ändrar inte i bokföringen på något vis utan bara bokar om saldona på fg år.

 

Mvh

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100

Vi gör precis om Lovisa och  lägger idag både löneskatt och eventuell fastighetsskatt på kto 2510 för att kunna hantera den totala skattefordran/skulden korrekt i årsredovisningen. Man skulle kunna önska att kontostyrningen följde det baskonto man valt. 

Det skulle även vara bra vid 0831 bokslut och momsen. Då kunde man knyta samtliga momskonton till 2650 och 2650 skulle då vara uppmärkt mot baskonto 1640 vid fordran och 2650 vid skuld och summan av de konton man då kopplat till 2650 hamnar på rätt sida i balansräkningen. 

Men som sagt, så funkar det tyvärr inte.