Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

kajo46
UTFORSKARE

Avveckla EF

Hej ! Håller på med avveckling av min Enskilda Firma och ska nu registrera AB och tänkte köra igång Aktiebolaget  efter halvårsskiftet. Har inget lager då jag håller på med musikproduktion. Däremot har jag musikutrustning, mixerutrustning och dylikt och dator naturligtvis. Hur gör man för att Aktiebolaget kan ta över dessa ? Finns det någon tidsgräns för när AB ska ta över eller går det att göra vid årsskiftet till exempel ? Har hört att man ska göra en " underprisöverlåtelse " men är osäker på hur det går till och vad det innebär. Kommer en sån överföring av inventarierna innebära en massa kostnader ? Har försökt att läsa men svårt att tolka riktigt vad det innebär och hur man gör ? Vem värderar inventarierna, till exempel. Känns ju inte riktigt att behöva betala mer pengar ( har ju redan betalt vid köpet ) bara för att man byter företagsform beroende på skattesituationen då man hamnat över brytpunkten. Om man har Enskilda firman kvar parallellt , vad händer då med inventarierna ?

Vet inte om frågan hamnat på rätt ställe men hoppas på svar ändå.

15 SVAR 15
Joachim E
MODERATOR

Hej

När det gäller övertagande av utrustning, inventarier så finns det inte någon tidsgräns för detta till att börja med. Så en överlåtelse vid årsskiftet går bra att göra.

Det man gör utan att några betalningar för förvärven behöver göras är att man bokför upp dessa som inköp med privata pengar. Dvs företaget får en skuld till dig som privatperson när tillgångarna bokförs upp i ditt aktiebolag. Värdet för dem kan man t ex låta någon med kunskap om utrustningen göra. Finns nätsidor där man t ex kan ladda upp bilder på utrustningen och få dem värderade eller så går du till en instrumentbutik och hör med dem om du kan få dem värderade för att nämna ett par exemepel. 

Hur det sedan skall bokföras beror delvis på värdet. Om värdet överstiger ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr i 2023) skall det bokföras upp som en tillgång i aktiebolaget. Värderas de till ett lägre värde så bokför man upp det som en kostnad på ett 541X konto istället. Ingen moms får dras av på tillgång/kostnad då du överlåter bagagnad utrustning.

En underprisöverlåtelse innebär att du själv sätter ett värde på utrustningen som då kan vara under marknadsvärdet. jag skulle rekommendera dig att höra efter med skatteverket vad som gäller för just din utrustning då det finns en mängd saker som påverkar detta.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.9/331615.html

Att det blir en kostnad går inte att komma ifrån (Blir en kostnad i både aktiebolaget som tar över utrutsningen och eventuellt en kostnad i den enskilda firman om värdet på dem vid inköpet översteg ett halvt prisbasbelopp och utrustningen inte är helt avskriven. Om utrustningen ligger som en tillgång i den enskilda firman måste du göra en slutlig avskrivning och bokföra bort tillgången ur den enskilda firman när man låter Aktiebolaget ta över utrutstningen. Detta gäller inte utrustning som är inköpt till ett lägre värde än vad prisbasbeloppet var vid inköpsdatumet.

Med kostnad så menar jag inte att det innebär att några pengar behöver byta ägare utan det bokförs dels upp som en kostnad utan moms och samtidigt som en skuld till dig som ägare bakom aktiebolaget.

En fördel med att få dem marknadsmässigt värderade är att det värde du bokför upp som en skuld har du senare rätt att ta ut från ditt aktiebolag utan att behöva betala skatt för det uttaget. 

Väljer du att ha kvar den enskilda firman så låter du inventarierna ligga kvar i den. Du kan då t ex låta aktiebolaget hyra utrustningen av den enskilda firman till ett pris du själv bestämmer. På så sätt kan du får en låg kosntad i aktiebolaget och en intäkt i den enskilda firman.

Hoppas att ovan svar gjorde det lite klarare om vad som gäller. För mer fördjupad information rekommenderar jag att du tar kontakt med skatteverket.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

Tack så mycket för ditt svar. Det har definitivt gjort det hela klarare. Om jag skulle ha Enskilda firman kvar måste det väl finnas någon rörelse i

denna ? Kan till exempel uthyrning av inventarierna vara tillräckligt för att anses som rörelse ? 

Karin J

Hej, en sista fråga i detta ämne, hoppas jag. 🙄  När jag tittar på inventarielistan så finns ingen inventarie som överstiger ett halvt basbelopp

utan alla är med direktavdrag. Jag undrar då om jag måste föra över dessa till Aktiebolaget eller om jag bara kan låta det vara ? Behöver jag överhuvudtaget bry mig om inventarielistan ?

 

Hej

I den enskilda firman behöver du inte tänka på något. Där kan du bara låta allt vara som det är.

Om du vill kunna ta upp kostader för t ex reparationer, underhåll eller försäkringar t ex så måste du ta upp utrustningen som en kostnad i aktiebolaget. Dvs sälja utrustningen till företaget som privatperson efter det att den enskilda firman är avslutad.

Det finns dock inte något som säger att man inte får lov att använda privat utrustning i sitt företag. Det som är viktigt att tänka på då är att man inte ta upp några kostnader på utrustningen i företaget. Vilket kan vara av intresse då man kan dra av moms på dessa kostnader t ex.

Ha en fortsatt fin helg 
Joachim


Hej igen, blev en följdfråga ändå 🤔  Om jag för över förbrukningsinventarierna till Aktiebolaget och alla är direktavskrivna så har ju dessa inte något bokfört värde så då kan jag alltså föra över dessa utan kostnad och den dag i framtiden då/om jag säljer någon inventarie så får jag då ta upp den till beskattning i Aktiebolaget ? Har jag fattat rätt ?

Om jag har kvar inventarierna själv ( i privat ägo ) och använder/hyr dem i Aktiebolaget så är detta möjligt men måste jag själv köpa dem från Enskilda Firman ? Accepterar Skatteverket att jag bara har dem i privat ägo utan beskattning ?

Det verkar ändå kanske vara enklast att föra över dem till Aktiebolaget för eventuell framtida beskattning ?

Tack på förhand

Hej

Om du har kvar dem i den enskilda firman och sedan väljer att avsluta den så behöver du bokföra upp dessa som ett eget uttag. Du säljer dem i princip till dig själv kan man säga. Konteringen av uttaget i den enskilda firman kan se ut på följande sätt.

2013 eget uttag debet
30XX försäljning kredit (Ingen moms skall redovisas)

Om du låter aktiebolaget ta över dem så "säljer" du dem privat eller från den enskilda firman till aktiebolaget till marknadsvärde eller skäligt värde du själv bestämmer. Tänk på att inte undervärdera dem. Aktiebolaget behöver inte betala dig några pengar men du måste bokföra upp dem som ett inköp/kostnad i aktiebolaget.
tar ett exempel. Vi har ett marknadsvärde på 5 000 kr totalt för ett antal instrument som du vill låta aktiebolaget ta över.
Det räcker då med att göra en kontering som denns i aktiebolaget.

2893 lån från närstående kredit 5 000
541X förbrukningsinventarier debet 5 000 (ingen moms skall bokföras)

Konteringen ovan visar att du överlåtit utrustningen till aktiebolaget genom att dels bokföra upp en skuld till dig privat på 2893 och samtidigt boköra upp det som ett inköp i aktiebolaget på 541X kontot.

Det bästa är definitivt att låta aktiebolaget ta över dem för som jag tidigare nämnde så har du då rätt att ta upp kostnader för t ex reparationer av instrument mm i aktiebolaget.

Ha det fint
Joachim

Tack igen !

Förstår att det är bra att ha inventarierna i AB så det måste bli så.

Så om jag till exempel har sammanlagt värde på 100.000 på mina förbrukningsinventarier i Enskilda Firman

och överlåter/säljer dem till Aktiebolaget för detta belopp och bokför detta som en skuld från AB till mig själv  så

blir det ingen uttagsbeskattning i Enskilda Firman ?  Eller måste jag ta upp till beskattning i EF/mig själv för att sen ha en fordran i AB som kan tas ut skattefritt ?  Typ som nedan :

Fordran i AB    100.000

Upp till beskattning i EF 100.000 ( över brytpunkten 60% skatt )

Uttag från AB  100.000 ( utan skatt )  

Detta är inte helt enkelt att förstå ( för en amatör ) Läste också på Skatteverket och blir lite förvirrad.

Tack för ditt tålamod  och hoppas detta blir sista frågan ! 

 

 

 

Hej

Inga problem alls förstår att det inte är helt enkelt.

Då du måste sälja inventarierna i den enskilda firman dvs antingen till dig privat eller till aktiebolaget så kommer det bli en intäkt i den enskilda firman. Den intäkten kommer öka på ditt resultat positivt och på det slutliga resultatet kommer det beräknas en vinstskatt sedan. Hur hög den skatten blir beror helt på vilket resultat du gör i den enskilda firman. Skulle det vara så att du landar på ett negativt resultat i året du väljer att avsluta den så blir det inte någon skatt alls.

Bokföring Enskild firma

2013 eget uttag debet 100 000
30XX Försäljning Kredit 100 000

I aktiebolaget så kommer du ha dels en skuld till dig privat samt en tillgång på 100 000 eftersom du överlåter utrustning till ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp. Denna tillgång kan du skriva av på 3-5 år.
Med skriva av menar jag att du kan dela upp kosntaden på 3-5 år i aktiebolaget.
Skulden som du samtidigt får kan du sedan succesivt betala ut till dig privat som återbetalningar.

Kontering Aktiebolaget

 

122X inventarier debet 100 000
2898 Lån från närstående Kredit 100 000

Hoppas detta klargjorde det lite till. 

Ha en fin dag
Joachim

Ja, det klargjorde absolut mycket ! Tack, och det var ungefär som jag tänkte rent logiskt.

Men jag har ju ingen enskild inventarie som överstiger ett halvt basbelopp, utan i mitt exempel så har jag räknat ihop mina förbrukningsinventarier , piano, andra instrument, mixerbord, kontorsmöbler, akustikplattor med mera och fått det till runt 100.000. Blir det någon skillnad i hur man " säljer över "  förbrukningsinventarier jämfört med inventarier som skall skrivas av under flera år ? Mina är ju direktavskrivna.

Förstår att Skattemyndigheten inte bara låter inventarier som man fått avdrag för bara " försvinna " skattemässigt men det borde kunna göras enklare ! Samtidigt så blir jag ju tvungen till att ombilda till AB då jag annars skattar bort det mesta av inkomsterna. Jag har sett när jag googlar runt att man pratar om att ombilda till AB eller att sälja över till AB, vad är skillnaden ? Går väl inte att

" ombilda " eller ? Jag kommer över brytpunkten även detta år.

Ha en skön kväll 1

 

Hej

Att ombilda eller sälja över är i princip samma sak. I båda fallen så köper aktiebolaget de tillgångar som finns i den enskilda firman.

"Aktiebolaget köper upp den enskilda firman

I praktiken innebär en ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag att aktiebolaget köper upp allt det som finns i den enskilda firman. Det kan exempelvis vara inventarier och varulager. Aktiebolaget kan också ta över skulder. 

När aktiebolaget ska köpa upp det som finns i den enskilda firman behöver det göras en värdering. Värderingen kan göras på två olika sätt:

  1. Det går att göra en värdering baserad på marknadsvärdet. För att förenkla det innebär det att aktiebolaget betalar samma pris för egendomen som man hade sålt den för på en öppen marknad. Om företaget har stora tillgångar kan det behövas ett värderingsintyg. Ett sådant ska upprättas av en person som har rätt kvalifikationer. Aktiebolaget kommer sedan betala för marknadsvärdet på tillgångarna, men man kommer också göra ett avdrag för de skulder som eventuellt finns kvar i den enskilda firman.
  2. Det andra alternativet är att betala för det bokförda värdet på tillgångarna. En fördel med att göra det är att du inte riskerar att behöva betala vinstskatt i den enskilda firman, men en nackdel är att tillgångarna i aktiebolaget oftast blir mindre.

Aktiebolagets styrelse ska godkänna köpet

Det är viktigt att det finns ett beslut i styrelsen om att köpet ska göras. Du ska upprätta ett skriftligt dokument där det framgår att aktiebolagets styrelse har beslutat att ta över den enskilda firman. 

Upprätta ett överlåtelseavtal

Det ska upprättas ett överlåtelseavtal mellan aktiebolaget och den enskilda firman. I överlåtelseavtalet ska det framgå vad det är aktiebolaget köper och till vilket pris. Avtalet ska signeras av dig. Överlåtelsen ska bokföras både i aktiebolaget och i den enskilda firman. "

Dessvärre finns det inte något enklare sätt än det vi redan gått igenom. 
Då aktiebolaget köpet flera inventarier samtidigt så kan du räkna det som en inventarie dvs summan du summerat ihop blir inköpets verkliga värde. Det behöver med andra ord inte baseras på varje enskilt instruments värde.

Önskar dig en fin dag
Joachim


Toppen !

Nu förstår jag gången av det hela, äntligen !! Det är som sagt inte så lätt att följa med i alla turer och jag har  googlat i timmar  och ibland blir man mer förvirrad än man var innan. 

Nu är jag nöjd och tackar dig för din tid 😁

Joachim E
MODERATOR

Hej

Det skulle kunna räcka med uthyrningen av inventarierna men misstänker att det då mer blir en hobbyverksamhet än en näringsverksamhet. 
Om jag får komma med en personlig rekommendation så hade jag nog valt att avveckla den enskilda firman och gort den värdering av tillgångarna som jag överlåtit till aktiebolaget.

Som jag nämde tidigare så sker inte någon betalning för detta utan man bokför enbart upp det i aktiebolaget som en skuld och kostnad/tillgång. 
beroende på värdet. Det är ett bra sätt att skjuta på beskattningsbar lön. Då kan man börja med att ta ut ersättning för det man satt in i företaget först innan man behöver betala ut lön och betala in skatt och arbetsgivaravgift. Skulle säga att detta är mest lönsamt på sikt.

Ha det fint
Joachim

Hej igen !

Håller nu på att titta på inventarielistan i Visma och kollar köpen. Hittar i bokföringslistan att jag köpte en bas för 5900 år 2019, denna finns ej med i inventarielistan för att jag lade köpet under " varor och material "  i stället för förbrukningsinventarie. Hur går det med en sådan sak ? Måste jag gå in och krångla med ändringar i systemet eller kan man bara ignorera detta ? Blir så osäker och inget jag funderat på förrän nu när jag skall avveckla.

Hoppas du har överseende med alla mina ( dumma ) frågor

Kajo

Hej

Då inköpsvärdet på basen understeg ett halvt prisbasbelopp så har du bokfört den helt korrekt som en kostnad. Inga ändringar är nödvändiga även om det hade varit mer korrekt att bokföra den som en förbrukningsinventarie. 

Det bokförda resultatet i 2019 blev korrekt även om "fel" konto användes.

Önskar dig en fin fredag och en trevlig helg
Joachim

Tack så jättemycket för snabba svar, skönt att kunna fråga nån som vet och kan !

Trevlig helg !