Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Behruz
UTFORSKARE

Beräkna fritt eget kapital

Hej

Är följande korrekt sätt att beräkna fritt eget kapitalet på, som blev totalt 205808kr ?

 

Konto
2091 226261kr
2093 -204000kr
2098  96472kr
2099  87074kr

 

226261+(-204000)+96472+87074=205808kr fritteget kapital

10 SVAR 10
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej @Behruz ! 

 

Vad jag kan se så verkar det se korrekt ut! 🙂

 

Mvh Amanda 

Hej @Fd medlem 

Tack för svaret 

 

Uppskattar verkligen om jag får ett svar på måndag

Gället AB ink2r

 

1-När jag beräknar tillgångar-skulder blir eget kapitalet 0 fast den är på en viss summa på BR. Har jag gjor något fel?

 

2-Hur beräknar och bokför man skatten om resultatet är förlust?

Hej!

 

Det är svårt att avgöra varför du får att tillgångar minus skulder blir 0, fastän eget kapital är på en viss summa utan att kunna se din bokföring. Vanligtvis så brukar det betyda att man har förbrukat hela sitt egna kapital, dvs att aktiekapitalet är lika mycket som ens ackumulerade förluster och därmed blir eget kapital summan noll. I det fallet så blir tillgångar lika stora som skulderna. Dock så säger du ju att den är på en viss summa i din balansrapport, så bör ju inte vara därför i ditt fall. Kan det vara så att du råkat ta skulder samt eget kapital i din beräkning istället för bara skulderna? Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en konsult som kanske kan hjälpa dig reda ut det här, om du inte får ihop siffrorna själv. Här kan du klicka för att hitta de byråer som vi kan rekommendera.

 

Gällande hur man beräknar skatt om man har en förlust så är svaret att man inte gör det. Man beräknar och betalar enbart skatt på vinst, så får man en förlust i sin deklaration, dvs det skattemässiga resultatet, så beräknar man ingen skatt utan man redovisar bara förlusten som sedan sparas som underskott att kunna dra av andra år. 

 

Ha det fint!

/ Josefine

 

 

Hm... då 2093 avser lämnade aktieägartillskott och i det här fallet är det enda konto som är negativt (d.v.s positivt ur eget kapital synvinkel) så andra jag att 2091 är balanserade underskott, 2098 är underskott föregående år och 2099 är årets underskott. Det innebär i så fall att det fria egna kapitalet är negativt med 205 808 kr. Då beror det ju på hur aktiekapitalet ser ut om det egna kapitalet skall vara intakt eller förbrukat och bolaget är likvidationspliktigt. Frågan är i vilket sammanhang du vill räkna ut det fria egna kapitalet?

Tack för era svar

 

Får 205808 inte vara på minus? Är aktiekapitalet förbrukat nu?

Hej. Jag tolkar det du skrivit som så här: 2093 kan ju inte vara annat än minus då det, om allt är korrekt bokfört, är aktieägartillskott som då alltid bör vara en skuld d.v.s minus... och då innebär det rent logiskt att dom andra kontona, 2091,2098 och 2099 är positiva tal, d.v.s negativa resultat... och summan av den kardemumman blir 205 807 kr positivt tal vilket innebär förbrukat eget kapital. 

Men allt det förutsätter att du skrivit av siffrorna med korrekta tecken +/-. Du kan ju skicka en skärmdump av eget kapital från balansrapporten så kan jag ge ett mer korrekt svar... se till att man inte ser något annat så är det ju ok..

Ett korrekt eget kapital är:

2081 Aktiekapital negativt tal

2091 Balanserade resultat positivt tal om det är minusresultat (förluster), negativt tal om det är plusresultat (vinster)

2093 Aktieägartillskott negativt tal eller noll

2098 Resultat föregående år positivt tal om det är minusresultat (förluster), negativt tal om det är plusresultat (vinster)

2099 Året resultat positivt tal om det är minusresultat (förluster), negativt tal om det är plusresultat (vinster)

Summa eget kapital skall vara minst hälften av samma negativa tal som konto 2081, är det lägre än det eller positivt så är du i kontrollbalansläge och/eller likvidationspliktig. Vilket i förlängningen innebär eget ansvar för bolaget alla skulder.

20210820_125713.jpg

Ah.. Då skall vi se.. Om du tittar på raden S:a Eget kapital så är det beloppet positivt vilket innebär att det var helt förbrukat även föregående år och alltså är likvidationspliktigt. Om det nu inte finns en kontrollbalansräkning som visar på ett intakt kapital. Finns det inte det så har styrelsen personligt betalningsansvar för bolagets skulder. 

Man kan tro att likvidationsplikt innebär att man måste likvidera bolaget men så är inte fallet, dock så blir konsekvensen av att man inte likviderar just betalningsansvar...

Så som svar på grund frågan: du har inget fritt eget kapital helt enkelt.

Jaha ok tack

 

1- Så om S:a eget kapital är på plus då är det förbrukat?

 

2-Personen som bokförde och fyllde i ink2r skrev att företagets fritt eget kapital var på -205808kr. Så stämmer det inte?

Screenshot_20210815-105723_Drive.jpg

Hej. 
1. Japp. Eget kapital är ju i ett AB i grunden aktiekapitalet och alltså en skuld till ägaren/ägarna och skall då vara minus. Sedan kommer ju då vår ”pedagogik” där ett positivt resultat blir minus i balansräkningen, men man får se även det som en skuld till ägare i form av outtagen vinst. 
2. Som du ser så är aktiekapitalen i det här fallet positivt vilket innebär att det egna kapitalet blir negativt. Så japp, helt korrekt deklarerat om än ologiskt. Men det här är inte så lätt som reklamen vill få en att tro. Lycka till!