Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

samjabar1
MEDLEM

Bokföra köp av aktier i ett annat onoterat AB

Hej,

undrar hur ska jag gå tillväga att bokföra den händelsen:

 

 AB 1 köper ett antal aktier i AB 2 för 100K och samma antal aktier för samma pengar i AB3

jag tänkte så här på båda händelser

1930 K

13xx D 

(rätta mig gärna om jag har fel)

 

sen undrar jag hur AB2 och AB3 ska bokföra försäljning av dessa aktier till AB 1

 

är det 1930 D

89xx K ???

 

mv h

14 SVAR 14
Roffakab
CHAMPION

Hej 

 

Köpet i AB1 kan fungera med ditt förslag till kontering men vem är säljaren dvs vem äger aktierna i AB2 och AB3 idag?

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

 

 

 

 

Hej O tack för ditt svar.

Olika fysiska personer som äger AB2 och AB3.

 

Alltså det jag menade är: (sorry om jag var otydlig):

om jag säljer en del av mina aktier i mitt AB till ett annat AB, hur ska jag då redovisa försäljning (bokföringsmässigt)? 🙂

 

 

Försäljningen av aktier sker ju av ägarna, så någon bokföring i dom bolag som sålts skall ju inte ske. 

Antar då att du i din nya fråga menar att du säljer del av dina privat ägda aktier i ditt bolag. Inte heller det är något som bokförs i bolaget du äger. Det är ju ägandet som ändras, inte aktiekapitalet. 

Din försäljning deklarerar du, sannolikt på din K10:a.

Möjligen skall ägarförändringen tas upp i årsredovisning men ingen reell bokföring.

Om ditt bolag däremot säljer några av aktierna i AB2/AB3 som det köpte in i första delen av din fråga så bokförs den helt enkelt kredit 13xx (det konto som du bokade inköpet på) . Mellanskillnad mellan inköp och försäljning bokas, om det är onoterade bolag, som vinst avyttring andelar eller förlust avyttring andelar. Viktigt där är att den i bokslutet och skatteberäkningen hanteras som skattefri, respektive ej avdragsgill...  Lycka till!

Tack för sitt svar, det hjälpte verkligen.

 

nu är det en annan relevant fråga.

Om Ab1 vill investera i AB2 (onoterat) som juridisk person. AB1 ska betala en summa om 50000 motsvarande 10% (ungefär) till AB2 BG.

AB1 ska bokföra 1930 K 13xx D

AB2 hur skall bokföra detta isf? 1930 D men kredit?

Är det också pengar till ägaren i AB2 och detta ska påverka K10? För att Ab1 investerar som juridisk person och INTE som privatperson, AB2 (som juridisk person) ska få dessa pengar och inte ägaren.

Tack på förhand

Nu blir det en helt annan sak. Om han tillför kapital till ett bolag så kan man göra det på flera sätt. 

-som lån, funkar även mellan bolag men det gäller att det är affärsmässigt vilket är en snårig djungel

-som "aktie"ägartillskott. Även andra än aktieägare kan lämna villkorade tillskott direkt in i eget kapital

-som aktiepost i samband med en nyemission där man utfärdar nya aktier. 

 

Så det finns lite att fundera på och jag rekommenderar ett snack med någon närliggande konsult som kan ge råd. Lycka till!

Hej,

Jag äger ett AB (AB1) och min vän äger annat AB (AB2)

AB1 (mitt) vill investera i AB2 som juridisk person alltså mitt AB1 köper 10% av AB2 aktier och inte jag som privatperson.

 

Hur blir händelsen bokföringsmässigt?

1930 K

13xx D 

har jag fel?

 

Sen: 

betalningen ska ske till AB2 bankgiro, hur blir konteringen då i AB2? Alltså hur denna intäkt ska bokföras?

1930 D mot vilket konto?

 

jag antar att styrelsen ska ändras i AB2 också.

 

tacksam för svar.

Mats08
MEDLEM

Hej,

 

Är i samma sits som du hoppas på svar

I det här exemplet så köper alltså AB1 10% av aktierna i AB2. Bokförs kredit 1930 och debet 13xx (beror lite på kontoplan men det här blir andelar i andra företag, inte koncern och inte intresse då det är bara 10%).

Betalningen skall ju inte in i bolaget då aktierna säljs av ägaren till bolaget och då är det ju inte bolaget som skall ha pengarna, utan säljaren. Vill man göra kapitaltillskott till ett bolag och dessutom bli ägare så är en nyemission istället att föredra. Det blir då samma sak i köparen men då skall pengarna sättas in i bolaget som gör nyemissionen. I det här fallet AB2. Viktigt att hålla reda på vem som säljer vad och även ta hänsyn till vad som är avsikten. Lycka till!!

Mats08
MEDLEM

Hej,

 

Tack för svar @AccountantfromHell_singland. I mitt fall handlar det om öppnande av ett onoterat bolag, dvs bolaget plus 4 privatpersoner har öppnat ett AB där alla lagt 5 000kr var (AB:et har alltså betalt 5 000kr). Därav har ingen försäljning skett.

ah... Antar att du dock menar 5 person eller 6 250 kr var om du skall upp i 25 000 kr. Ett nybildat bolag som det här får då saldot på bankkontot och aktiekapital som ingående balanser numera. Det är ju så att bolaget formellt sett bildas när man skriver stiftelseurkunden. När bolaget sedan registreras hos Bolagsverket så startar räkenskapsåret och därmed bokföringen. Och då man satt in pengarna innan bolaget registreras så blir det ingående balanser. Den avgift som man betalar för bolagsbildningen till Bolagsverket blir en del av anskaffningskostnaden för bolaget och läggs då till på ägarens blankett K10 och den skall inte bokas upp i bolaget. Den är en privat kostnad, typ courtage om vi pratar aktier i depå hos banken. Åtminstone resonerar jag så och det är även så om ett bolag bildar ett dotterbolag. Nu är det tydlige så att man gör lite olika och det här är nog en fråga som inte många tänker på och vissa anser att man får bokföra den i bolaget men då som ej avdragsgill kostnad... Men där håller inte jag med men även jag har ju fel ibland... Lycka till!

Hej @AccountantfromHell_singland

Är det nytt med att det insatta aktiekapitalet ska registreras som en ingående balans? Jag har googlat mycket på det och de flesta ställen jag läser på så ska ett nybildat bolags första verifikat registreras på registreringsbevisets datum, sen kan man bokföra detta på enkelt sätt eller med flera steg beroende på hur pengarna rört sig.

Därför har jag en fråga tillbaka. Om man får ett konto av banken att sätta in pengarna på för att få bankintyg, så är det en form av sparkonto. När bolaget sedan får tillgång till pengarna så vill jag att aktiekapitalet ska över till det vanliga affärskontot. Bör detta bokföras mellan 1930/1940 där 1930=Affärskonto, 1940=Sparkonto?

Hejsan. Kikade och det verkat har kommit 2021. Står lite att läsa om det här: https://www.bfn.se/fragor-och-svar/k3-arsredovisning-och-koncernredovisning/forandringar-i-eget-kapi...

Det här har inte försäljarna av lagerbolag hängt med på och inte heller alla programmakare. Men när man läser vad BFN skriver så är det ju faktiskt rätt logiskt. En annan sak kring det här är ju att avgiften för bolagets bildande sannolikt bör vara en kostnad för "köpet" av aktier, typ som en courtageavgift. Här resoneras det olika och jag har aldrig sett någon som har en annan anskaffningsavgift för sitt aktiebolag i K10:an än just aktiekapitalet. Vilket då, sannolikt bör vara fel. Många lägger in det i bolaget som ett eget utlägg och ej avdragsgill kostnad men nog tycker jag att även det är fel då det ju inte kan vara bolagets kostnad då det inte finns när den betalas.... men det är ju jag det...

När det gäller bankkontot så gör bankerna lite olika vad jag sett. En del ändrar bara på typen av konto och en del flyttar över. Rent generellt så har det ju ingen betydelse hur man gör då saldot är oförändrat...  Lycka till!

Snyggt svar, tack! 🙂 Ref är K3, men detta gäller alltså även K2-bolag antar jag?

Tycker resonemangen är goda! Det jag tänker på kring reg.avgiften från Bolagsverket är att den kan tänkas vara ett eget utlägg, eftersom det är väl okej att ta upp kostnader före bolagets reg.datum om det är direkt knutet till bolagets fortlöpande verksamhet?

Tackar ... japp gäller även K2... tog fel svar i hastigheten bara... https://www.bfn.se/fragor-och-svar/k2-arsredovisning/forvaltningsberattelse/

Funderade mer på det här med registreringsavgiften och det står inte mycket om det vad jag kan hitta. Men en text som jag hittade hos Skatteverket var bl.a den här: Organisationskostnader som uppkommer innan en närings-verksamhet startar är normalt inte avdragsgilla. De anses inte utgöra driftkostnader i näringsverksamheten utan är i stället att hänföra till kapitalinsatsen. En kapitalinvestering är inte någon kostnad.

Och jag har även fått muntlig info en gång att om ett AB bildar ett dotterbolag så skall avgiften läggas till på tillgången... d.v.s dras av när man säljer, kan inte hitta något nu om det så är lite snabbt men nog tycker jag att en registreringsavgift närmast kan jämföras med courtage men fan vet.... märkligt nog så står det väldigt lite om detta....