Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Johan Ekman
UTFORSKARE

Bokförda Avskrivningar kontra Skattemässiga

Hej, har försökt läsa på detta ämnet så gott det går men får inte poletten att trilla ner i det sista. 

Gällande Aktiebolag. jag har koll på att en tillgång inte kan tas som direktkostnad om den har längre Ekonomisk livslängd än 3 år eller kostar mer än 1/2 prisbasbelopp. Då kan man inte ta Föbrukningsinventarie 5410 utan får gå på 12 kontona. 

Jag har också kolla på att anskaffningsvärdet bokförs på ett 12 konto och ackumulerande avskriningar på 12X9 konto och avskrivningar på 783X. 

Så långt så "enkelt". Men så finns bokförd avskrivning kontra Skattemässig avskrivning där Huvudregel eller Komplementeringsregeln kan användas (Förstår dessa 2 räknesätten också!) 

Det jag inte händer med på :
1. Var någonstans de Skattemässiga avskrivningar deklareras ? Är det Inkomst Dek 2 vid årsredovisning?
2. VARFÖR är inte bokföringen och skatte avskrivningarna samma alltid? 
3. Ska det inte bli samma så UB och IB i bokföringen håller samma takt med skatteverkets?
3b. eller Hur får man koll på de skattemässiga avskrivningarna år efter år eftersom de lever i en "egen värld". Eftersom Huvudregeln går efter IB (ingående balans) i bokföringen så stämmer ju inte IB om det är olika avskrivningar skatt kontra bokföring ? 
4. De skattemässiga verkar även räknas som en "klumpsumma" avskrivningbelopp.... hur fördelar man ut detta sedan i bokföringen om MAN vill följa t.ex huvudregeln (30 regeln)

5. Betyder detta även att om man har en "aggressiv" avskrivning på 3 år på X datorer i ett företag i bokföringen som trycker ner vinsten och därmed vinstskatt så blir inte det effekten då de senare deklarerade skattemässiga avskrivningarna t.ex. med Komplementeringsregeln alltid är på 5 år... 

Poletten trillar helt enkelt inte ned när det HELT plötsligt blir 2 världar som diffar mellan bokföring och skatteverket / deklarationerna ?!

Supertacksam om någon praktiskt kan förklara hur dessa hänger ihop rent praktiskt, hur sköts/gör man detta? Hur ser processen ut ren praktiskt ? 
 

11 SVAR 11
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Du får lära dig två nya begrepp, Planenliga avskrivningar och Överavskrivningar. Det senare är en Bokslutsdisposition som bokförs på normalt sätt.

 

Om du har ett utrymme mellan Planenliga avskrivningar och Skattemässiga avskrivningar (enligt de regler som du anger) så bokför du det som en Överavskrivning:

Debet 8850

Kredit 2150

 

Överavskrivningen fördelas inte på de olika Tillgångarna utan beräknas och bokförs på samma konto. Kommande år får du göra nya beräkningar och se om ackumulerade Överavskrivningar behöver justeras. Överavskrivning kan naturligtvis helt eller delvis återläggas i resultatet.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Tackar RoffaK AB!

Ett steg närmre men inte helt i mål ännu. 

Skulle behöva få stå det lite i ett exempel. Kan förbereda ett exempel som underlag för denna frågan: 

AB Bolag köper in 10 datorer á 30 000 = 300 000 som är tänkt att ha 5 år avskrivning
Anskaffningsvärdet 300 000 bokförs på 1250 (Datorer)
och avskrivning per år 60 000 som kommer läggas på 1259 Ackumulerade
och 7835 (avskrivningar enligt plan - datorer)

Men i skattemässiga används huvudregeln som säger 300 000 * 0,3 = 90 000 Tillåten avskrivning
20 regeln hade gett 300 000 * 0,2 = 60 000 tillåten avskrivning

Båda fallen är då likamed eller högre än i bokföringen. 
1. Måste man välja vilken räkenskapsenlig metod man väljer (Ska det stå med i noterna?) och detta får INTE bytas mellan åren, korrekt?

2. Om man väljer huvudregeln så har man då 30 000 "tillgodo" OCH man väljer att INTE nyttja det är det då du menar man "håller koll" genom att bokföra detta på 8850 och 2150?  (Obeskattade Reserver)

3. OM man nyttjar det så kallas de Överavskrivning. Dv.s. planen var att skriva av 60 000 men skattemässigt gav utrymme för 90 000 så man överavskriver med 30 000 ? Och då lägger man helt enkelt bara in detta värde istället på avskrivningskontona?

Sista fallet antar jag är om man skrivit av mer planenligt än skattemässigt medger. 
4. Men vad händer år 3 då man enligt plan kör 60 000 varje år men har man börjat använda huvudregeln så är inte 60 000 tillåtet år 3 (endast 44 100) - se nedan. Vad händer då ? Hur bokförs det?

År 1: 300 000 = 90 000 Tillåten avskrivning
År 2: 210 000 = 63 000 Tillåten avskrivning
År 3: 147 000 = 44 100 Tillåten avskrivning

Ledsen för att ställa dessa frågor i de olika fallen. Behöver bara koppla detta lite bättre.. Hoppas jag är hyfsat rätt på det så du inte tycker det låter som ett hopplöst fall. 


Hej


1. Måste man välja vilken räkenskapsenlig metod man väljer (Ska det stå med i noterna? Nej ) och detta får INTE bytas mellan åren, korrekt? Du kan byta mellan åren och använda den metod som ger dig bäst utfall. Observer att med 5 års avskrivningstid kommer alltid 20-regeln att ge samma utfall.

2. Om man väljer huvudregeln så har man då 30 000 "tillgodo" OCH man väljer att INTE nyttja det är det då du menar man "håller koll" genom att bokföra detta på 8850 och 2150?  (Obeskattade Reserver) Om du väljer att INTE utnyttja möjligheten till Överavskrivningar bokför du inte några sådana. Du får kommande år göra nya beräkningar och bedömningar om du vi utnyttja Överavskrivningar för att reducera vinst/skatt.

3. OM man nyttjar det så kallas de Överavskrivning. Dv.s. planen var att skriva av 60 000 men skattemässigt gav utrymme för 90 000 så man överavskriver med 30 000 ? Och då lägger man helt enkelt bara in detta värde istället på avskrivningskontona? Nej. En överavskrivning bokförs endast på konto 8850 respektive 2150. Ordinarie avskrivningskonton berörs inte.

Sista fallet antar jag är om man skrivit av mer planenligt än skattemässigt medger. 
4. Men vad händer år 3 då man enligt plan kör 60 000 varje år men har man börjat använda huvudregeln så är inte 60 000 tillåtet år 3 (endast 44 100) - se nedan. Vad händer då ? Hur bokförs det? Då får man börja återföra Överavskrivningarna:

Kredit 8850

Debet 2150

År 1: 300 000 = 90 000 Tillåten avskrivning
År 2: 210 000 = 63 000 Tillåten avskrivning
År 3: 147 000 = 44 100 Tillåten avskrivning

Ledsen för att ställa dessa frågor i de olika fallen. Behöver bara koppla detta lite bättre.. Hoppas jag är hyfsat rätt på det så du inte tycker det låter som ett hopplöst fall. 

 

Fråga på

RoffaK

Aha! Då tror jag att poletten trillade ner. 
Sista frågan.
Ska man deklarera något av ovan scenario på ett speciellt sätt / speciellt fält i Inkomst Dek 2 eller är det som "allt annat" att det man gjort, och ska vara rätt, i bokföringen är det som deklareras och följer med årsbokslutet / årsredovisningen in till Inkomst Dek 2 när man deklarerar genom t.ex Vismas Årsdeklaration / skatt pro tjänst?
(så har man en av de tilläggen så hänger bokföringen med gällande detta också)

Hej

 

Nej. Om allt är rätt bokfört så producerar Visma rätt uppgifter för INK2.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Tack! Förlåt en fråga till! Eftersom det borde vara en vanlig beräkning för företagare att ta sig an gällande 30 regel och 20 regeln. Har inte visma den typen av beräkning inbyggd så att man bara kan klicka "beräkna tillåten avskrivning" och Visma kan kolla i anläggningsregistret och hämta anskaffningsvärden etc och räkna ut vad det tillåtna värdena blir och sedan bara klicka på en knapp om man vill nyttja det eller inte ? 

Känns som att det borde finnas någon "snurra" för detta... lite förlegat att sitta med papper och penna och manuellt behöva kolla upp tillgångar etc och göra beräkningen ? 

Hej

 

Känner jag inte till men det borde vara ett bra tips till Visma.

 

Vänliga hälsningar

Rolf

Tusen tack för all hjälp och beskrivning. Toppen!

Typiskt uppkom en praktikalitetsfråga till... 

All text jag läser om avskrivningar nämner att man gör det i slutet av året i princip i samband med bokslutet och därmed bokför detta/dessa manuella verifikat med avskrivningar en gång på året. Men här blev jag fundersam gällande matchningsprincipen - rätt kostnad i rätt period. 

Fråga 1. Gör man alltid avskrivningar i slutet på ett år?
Eller gör man det i början av ett år för hela året och sedan eventuellt justerar om det skulle ske inköp eller försäljning av tillgångar?

Fråga 2: kan man sätt allt en gång på 12X9 och 783X i t.ex. December om svaret ovan är att man avskrivningsbokningen/förfarandet en gång i slutet på året ?

Eller behöver man periodisera ut (ett måste?) avskrivningarna per månad? 
D.v.s lägger man upp hela årets belopp på 12X9 konto (Avskrivningar) i förväg / början på året men periodiserar ut det beloppet sedan varje månad på 783X kontona ?  

Fråga 3: Vad för underlag behöver man bifoga till dessa manuella verifikat ? (Kvitto faktura)

Tack!

Hej

 

Nej då läser du på fel ställen. Du ska registrera dina anläggningstillgångar i modulen "Anläggningstillgångar" och där kör du månadsvisa Planenliga avskrivningar enligt den rutin som finns där. Utrangeringar och nytillskott registreras där.

 

Att göra manuella verifikationer för månadsvisa avskrivningar är jobbigt och då är det lätt att "fuska" och bara göra det vid bokslut dvs för hela året.

 

Att ha ett Anläggningsregister är också bra om du vill ha god ordning på din bokföring.

 

Beräkning av utrymme för Överavskrivningar görs däremot i samband med bokslut och här väntar både du och jag på Vismas nya räknesnurra.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Ja såklart, detta var en dum fråga får jag erkänna nu i efterhand. Tack @Roffakab !!