Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

entangly
UTFORSKARE

Bokföring av moms med olika resultatenheter - eEkonomi

I vårt konsultbolag har vi utöver det vanliga affärskontot ordnat med olika bankkonton för att representera varje anställd konsults egna resultatenhet. Med dessa "konsultkonton" är tanken att varje månad överföra inkomst av tjänst för respektive anställds uppdrag och för att göra egna inköp, och på så vis särskilja konsultens ekonomi från företagets övriga ekonomi.

Frågan är nu hur man bäst gör med momsen för att minimera antalet transaktioner och bokföringshändelser? Bör även momsen 1) överföras till dessa konsultkonton eller bör momsen 2) lämnas kvar på affärskontot då momsen ändå redovisas mot skatteverket för företaget som en helhet mot baskontonr 2611 och 2641? I båda fallen resulterar det i extra bokföring och transaktionshändelser. I det första fallet känns det nödvändigt att skapa nya baskonton för moms ut och in för varje enskild resultatenhet, men vilka nummer isåfall? Även i det andra fallet blir det väl nödvändigt med en momstransaktion från affärskontot till konsultkontot för den händelse då en konsult gör ett inköp med sitt kreditkort kopplat till konsultkontot? Frågan är vilket sätt som anses lämpligast i bokföringshänseende?

Mvh, Daniel
6 SVAR 6
Fd medlem
Inte tillämpbar

Grundtanken med resultatenheter är ju att få en uppdelning av bokförda resultatpåverkande poster, men det hindrar ju inte att du även anger resultatenheter på dina balanskonton, t ex 2611 och 2641.

Då uppnår du ju möjligheten att och göra en "momsavräkning" per resultatenhet per momsperiod via huvudboken samtidigt som du bibehåller översikten i den ordinarie momsrapporten. Momsrapporten i sig verkar inte möjlig att dela på resultatenheter. 

Det är ju lämpligt i bokföringshänseende

Mikael
entangly
UTFORSKARE

Som jag förstår ditt svar kan man ange resultatenheter även för momskonto 2611 och 2641 och på så vis få kontroll på uppdelningen i bokföringen, och att andra baskontonr än dessa därför inte behövs, vilket ju underlättar redovisningen. Bra så...

Min fråga kvarstår dock hur momspengar rent fysiskt bäst hanteras mellan olika konton på banken, när det finns olika bankkonton som tillhör olika resultatenheter? I vårt fall inkommer först via bankgiro alla inkomster till ett huvudkonto, som sedan fördelas till respektive "konsultkonto" manuellt. Till varje konsultkonto är även kopplat ett individuellt kreditkort och gemensamma fakturor betalas dessutom via huvudkontot, så det förekommer alltså momshändelser på alla olika bankkonton.

Med dessa förutsättningar, anses det då lämpligast att flytta med momsen tillhörande en viss transaktion av inkomst från huvudkonto till konsultkonto, eller att lämna kvar momsen på huvudkontot varifrån momsen sedan utbetalas till skatteverket? (I bägge fallen tilldelas posten en viss resultatenhet.) I det första fallet hanteras momsen som om varje resultatenhet var ett företag i företaget, och skapar därför många transaktioner. I det senare fallet saknas ju utgående moms på konsultkontot att använda för ingående moms vid inköp från samma konsultkonto, och en extra transaktion behöver därför göras för att "kvitta" momsen vid varje inköp.

Gissar att frågan allmänt berör hur momsen normalt hanteras internt inom ett företag med olika resultatenheter, inte bara bokföringsmässigt utan även rent fysiskt mellan olika bankkonto vid inkomster och inköp som inkluderar moms?

Eller är någon helt annan metod att föredra? Finns en praxis? Tacksam för all hjälp!

Daniel


Fd medlem
Inte tillämpbar

Momspengarna bör stanna på huvudkonto om det är därifrån betalning av moms skall ske.

Normalt gör man så, det är inte vanligt att man har egna bankkonton för sina resultatenheter, men om ni vill ha så så se till att bara för ut beloppen för resultatet ( intäkter minus kostnader) 
 av varje enhets köp-och -sälj och låt beloppen till följd av balansposterna ( konteringen på balanskonton ) stanna i redovisningen hos företaget.

Mikael
Khedron Wilk
CHAMPION

Jag är en bokföringsamatör men på grundval av det jag sett i olika organisationer så säger jag som Mikael, det är inte vanligt att ha separata bankkonton för olika resultatenheter. Det skall i så fall vara väldigt speciella ändamål/annan typ/del av verksamheten som är rätt annorlunda jämfört med den dagliga och inget som innebär dagliga transaktioner (i princip).

Jag kan fullt ut förstå lockelsen i att dela upp enheterna på olika bankkonton, det kan tyckas bli väldigt tydligt och överskådligt, mera "rakt på sak" men som ni redan märkt så blir det i praktiken inte så. Det är sällan hela bokföringen är 1:1 mot bankkontona. 
Flera bankkonton och till och med flera banker är normalt men då är det mer för att de används till olika saker. Transaktionskonto, sparkonto, fonder osv... Lite grann som man har det privat.

Personligen rekommenderar att ni löser detta behov via rapportfunktionen istället för via bankkonton. Jag tror det blir mindre jobb för er i slutändan.


(Och ja, det jag skriver ovan är en förenkling men jag tror vi kan hoppas över vad de större företagen har för upplägg på nationell/multinationell nivå.... :-). ) 
entangly
UTFORSKARE

Tack för snabba svar!

Som det ser ut historiskt förstår jag poängen med att hantera bokföring och rapportfunktioner utifrån principen "alla pengar i samma hink och sedan anteckna på en papperslapp vilka pengar som tillhör vad". Men jag ser också att man kan vinna mycket i översikt genom att även fysiskt förvara pengarna i olika hinkar, speciellt i ett (litet) konsultbolag där varje konsult ofta fungerar som en egen enhet - ett bolag i bolaget med intäkter och utgifter. Därav vår ansats att försöka göra så. Tycker för övrigt inte att företagsekonomi är riktigt jämförbar med familjeekonomi, då bokföring normalt inte behöver användas i en familjeekonomi av just den anledningen att man privat har olika bankkonton för varje person (och kanske ett gemensamt för räkningar, sparande etc) som automatiskt ger en god översikt. Tycker spontant rapportfunktionerna verkar vara ett klumpigt och gammelmodigt verktyg att få översikt i ett litet bolag. Som novis har jag svårt att se det uppenbara i saker men är redo att följa expertisen... En annan anledning till att minimera antalet bankkonton inser nu jag vara att bankerna tar ohyggligt betalt för varje automatisk koppling mellan Visma och ett bankkonto.

Men om man nu ändå i min föregående fråga istället för resultatenhet tänker "kostnadsställe" eller "kostnadsbärare" kan det kanske fungera bättre att associera ett bankkonto till varje sådan? Målet skulle då vara att kombinera "rapportmetoden" med att ha olika bankkonton, och samtidigt få en någorlunda god avstämning mellan rapport och bankkonto genom att för varje post (moms, intäkt, inköp) i verifikationerna ange kostnadsbärare som brukligt men med extra interna transaktioner utförda i vissa fall, exempelvis för att "växla" moms vid inköp. Det som förvirrat mig i sammanhanget är att man kan bokföra både intäkter och kostnader på en kostnadsbärare inom en resultatenhet. Benämner jag det istället "resultatbärare" förstår jag lättare att kunna bokföra både inkomster och inköp mot denna som en egen del av företaget, och hade då kanske tänkt mer rätt från början att inte koppla bankkonton direkt till det som vanligen kallas resultatenhet.

Mvh, Daniel


Finns väl inget som är mer rätt än något annat i detta . Så varför inte prova med flera bankkonton och hantera det som du och Mikael nämner ovan.

Min fundering är väl mest om hur skalbar det är, hur många konsulter kan ni hantera på det sättet och jag TROR (men VET inte) att ni kanske kan hamna i en situation där ni arbetar MOT ert ekonomisystem istället för MED det. Men åt andra sidan, det går ju alltid att lägga om i så fall (gärna vid nytt räkenskapsår). Det viktigaste är att ni under löpande bokföring håller vi en princip som går att följa i sig och som gör att bokföringen går att följa (och att upplägget är dokumenterat).

Vore lite kul om du skriver här om något år igen och berättar hur det blev och era erfarenheter. Har alltid lust att lära mig nytt.