Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Extraordinära kostnader vid bokslut

Har fått "order" om att bokföra väntade straffavgifter (pga försenade leveranser men det är en annan historia) som extraordinära kostnader vid bokslutet. Tidigare har konto 8750 använts.
Nu när jag söker på nätet finner jag beskedet att konto 8750 inte får användas för räkenskapsår som börjar 2016-01-01 eller senare...

Finns det något annat motsvarande konto man kan använda istället?
Förslag hur jag kan boka detta på lämpligaste sätt i bokslutet.

4 SVAR 4
Khedron Wilk
CHAMPION

Som jag förstår det så tycks svaret vara väldigt enkelt. 🙂

Det får inte särredovisas i resultaträkningen utan skall bokföras som en vanlig kostnad i verksamheten. Upplysning om det "extraordinära" får istället lämnas i årsredovisningen.

Se Skatteverket vägledning: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/324745.html

Extraordinära intäkter och kostnader är intäkter och kostnader i andra verksamheter än företagets normala verksamhet. Dessa intäkter och kostnader kunde tidigare särredovisas i resultaträkningen (3 kap. 13 ÅRL). Möjligheten att särredovisa extraordinära intäker och kostnader upphörde att gälla den 1 januari 2016 (se SFS 2015:813) och gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

Från och med den 1 januari 2016 ska företaget i stället lämna upplysningar om intäkter och kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst. Uppgifter ska lämnas om arten och storleken för varje sådan intäkt eller kostnad (5 kap. 19 § ÅRL).
Observera också det att en extraordinär kostnad skall kunna hänföras till något som inte är företagets vanliga verksamhet. Men eftersom du skriver att du fått "order" så antar jag att du kanske inte är helt överens med ordergivaren om den redovisningsmässiga tolkningen av situationen... 🙂


//En glad bokföringsamatör 

PS Har själv aldrig behövt hantera något extraordinärt så jag kan vara fel ute. DS.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om kostnaden är av engångskaraktär och den ändå skall skiljas ur från t ex övriga externa kostnader ( i årsredovisningen ) kan du använda gruppen 79xx så hamnar kostnaden på en egen rad i samma härad som avskrivningar, det är en korrekt redovidningsprincip för det du vill åstadkomma, mer rätt än kontogruppen 87xx

Mikael
Thomas51
CHAMPION

Fd medlem
Inte tillämpbar

Toppen, tack för svar! Ska klura lite grand och rådfråga revisorerna vad de tycker också!
Att vara en pytteliten del i en utländs koncern skapar nya konstiga funderingar hela tiden... 🙂