Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Christian5
MEDLEM

Faktura i dollar

Hej,

Jag har Amazon Cloud tjänster. Jag har ett företagskort kopplat till tjänsterna. Kortet är i sin tur kopplat till företagskontot på min bank. Fakturan är den ställd i dollar. Totalsumman är i dollar och även momsen. Dock har man även lagt momsen i fakturan i svenska kronor och angivit den växlingskurs man använt för att räkna om momsen i dollar till svenska kronor.
När jag går in på mitt bankkonto är den dragna summa i svenska kronor alltid något högre än total summan som fakturan ger omräknad med den kurs som är angiven i fakturan.
Banken gör ett valutaväxlingspåslag på 2% så det är en anledning till att den summan är något högre än fakturan. Men inte bara det. Fakturan räknas på det datum den är utfärdad och då är det den valutakursen som gäller. Sedan är det en viss fördröjning hos banken så då blir det en ytterligare valutakurs som är ändrat från då fakturan är utställd från Amazon. Och inte nog med det så är det ytterligare en valutakurshantering som kortutgivaren har (Mastercard i mitt fall). 
Så nu till min fråga. Hur hanterar man bokföringen av den 2% valutaväxlingspåslaget som banken tar i avgift och hanterar man diffarna i valutakursen från då fakturan är ställd och den egentliga kostnaden jag får betala i slutänden som är satt i banksaldot?6 SVAR 6
Joachim E
MODERATOR

Hej

Valutaväxlingspåslaget skall bokföra som en bankkostnad då det är en kosntad banken tar för att växla in en annan valuta.
Valutakursdifferensen som uppstår skall antingen bokföras på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om det är en vinst eller 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om det är en förlust.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

notabot
MEDLEM

Hej!
Jag har exakt samma fråga (faktura från AWS) och funderar på om trådskaparen skulle kunna dela med sig av sitt verifikat. 
I mitt fall ser siffrorna ut från fakturan så här: 

Valutakurs på fakturan USD/SEK: 10,5793 kr
  
Netto USD: 4,64 USD
Moms USD1,16 USD
  
Netto SEK :49,09 kr
Moms SEK: 12,27 kr
Totalt SEK:61,36 kr
  
Debiterat kreditkort: 61,74 kr
  
Differens fakturans totalkostnad i SEK minus debiteringen av mitt kreditkort0,38 kr


Bankens valutaväxlingspåslag på 2% borde ha blivit 1,23 kr i mitt fall  men skiljer sig antagligen för att AWS och banken bokför transaktionerna på olika datum så som trådskaparen också hävdar. 

 

Mitt utkast till ett verifikat ser ut så här (obs att jag har gjort ett privat utlägg, således skuld till mig som jag bokför på 2890 - övriga kortfristiga skulder): 

KontoDebetKredit
2641 - Debiterad ingående moms12,27  
2890 - Övriga kortfristiga skulder 61,74
5420 - Programvaror49,09 
6570 - Bankkostnad0,38 
7960 - Valutakursförlust1,23 - 0,38 = 0,85 kr, vilket motkonto?? 
???? - Motkonto till raden ovan?  ??? 

...eller om någon annan annars skulle kunna hjälpa mig med mitt verifikat i inlägget ovan. Det skulle jag bli otroligt tacksam över!

Hej @notabot 

 

Utifrån den information du uppger blir konteringen så här:

 

2641 - Debiterad ingående moms 12,27     
2890 - Övriga kortfristiga skulder   61,74  
5420 - Programvaror 49,09    
6570 - Bankkostnad 1,23    
3960 - Valutakursvinst   0,85  

 

Observera dock att konteringen ovan förutsätter att det är ett svenskt momsreg.nummer på underlaget.

 

Om det istället avser köp av tjänst från annat EU land blir konteringen så här:

 

2890 - Övriga kortfristiga skulder   61,74
5420 (21)  - Programvaror 61,36  
2614 (30) - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %

 

15,34
2645 (48) - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

15,34

 
6570 - Bankkostnad 1,23  
3960 - Valutakursvinst   0,85

 

Och om det avser köp av tjänst från land utanför EU blir konteringen så här:

 

2890 - Övriga kortfristiga skulder   61,74
5420 (22)  - Programvaror 61,36  
2614 (30) - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %

 

15,34
2645 (48) - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

15,34

 
6570 - Bankkostnad 1,23  
3960 - Valutakursvinst   0,85

 

Önskar dig en fin dag!

/Pamela

Stort tack för ditt svar! 
AWS fakturerar från en svensk filial och har momsnummer för EU-VAT, så jag bokför det som ett köp inom Sverige med pålagd 25% moms som jag kan dra av. 

AWS anger summan i dollar men anger även växelkursen för fakturadatumet. Sedan sker betalningen/transaktionen någon dag senare och då påverkas växelkursen som kan ha förändrats sedan fakturadatumet. 

 

Hur som helst, jag bokförde det enligt nedanstående. Det som jag angav hade debiteras mitt kreditkort i föregående post var bara preliminär när jag skrev det. Den slutgiltiga summan som drogs från mitt kreditkort var 63,28 kr.

2% valutaväxlingspåslag blir därmed 1,27 (63,28*0,02=1,27 kr).

Då summan av 49,09+12,27 (kostnad + moms enligt fakturadatumets växelkurs) blir 61,36 kr och det som debiterades mitt kreditkort var 63,28 kr har jag resonerat så här: 

 

  • Debiterat från kreditkort minus valutaväxlingspåslag: 63,28-1,27 = 62,01 kr. 
  • Kostnad per fakturadatum minus kostnad per transaktionsdatum: 62,01-61,36=0,65. 

Jag gjorde alltså en växelkursmässig förlust om 0,65 kr.


Mitt verifikat som jag bokförde skrev jag så här:

2641 Debiterad ingående moms

12,27 kr0,00 kr
2890 Övriga kortfristiga skulder0,00 kr63,28 kr
5420 Programvaror49,09 kr0,00 kr
6570 Bankkostnader1,27 kr0,00 kr
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär0,65 kr0,00 kr

 

Antar att det ser korrekt ut?

Hej igen!

 

Ja, det ser korrekt ut utifrån de uppdaterade uppgifter du uppger och förutsatt att du har rätt att dra av svensk ingående moms på köpet. 

 

Vänligen

/Pamela