Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Fritt eget kapital

Hej

I den genererade preliminära balansräkningen så ligger det en post som beskriver förändring av resultat mellan åren.

Exempel:

2099 Årets resultat      -100 000    70 000   -30 000

Beloppet "-100 000" verkar vara en direkt överföring av föregående års resultat 2088

Beloppet "-30 000" är årets resultat (enligt resultaträkningen

Men var kommer beloppet "70 000" ifrån?

9 SVAR 9
AnnicaL
CHAMPION

Se efter i kontoanalysen på konto 2099 vad det är för transaktion/er som summerar till 70000. Det som "ska" finnas är överföring av fg års vinst till konto 2091 Balanserad vinst men då borde hela beloppet 100000 vara bokfört där. Ev kan det ju vara utbetald utdelning men då ska även resten 30000 föras till 2091. Kontoanalysen är rätt väg att få reda på vad som bokförts. 

100 tkr är ingående och det verkar ha bokats om till balanserat resultat eftersom det utgående resultatet stämmer mot resultaträkningen. Det låter som att det har blivit helt korrekt även om man skulle behöva se hela kontoanalysen på kontona för eget kapital för att se helheten 🙂

 

Mvh

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Fd medlem
Inte tillämpbar

Föregående år 

D 8999

K 2099

 

Nuvarande år

D 2099

K 2098

Ingen utdelning har gjorts

Ingen kontering har gjorts mot 2091

Fd medlem
Inte tillämpbar

Föregående inlagg gäller föregående års resultat 100 000

 

Innevarande år

D 8999    30 000 Årets resultat

K 2099    30 000

 

Enbart två transaktioner mot 2099

dvs

D2099   100 000

K2098   100 000

och

D 8999    30 000 Årets resultat

K 2099    30 000

 

Beloppet 70 000 syns inte någonstans
är det bara det att balansräkningsprogrammet räknar ut skillnaden och fyller i?

 

OK, då är det så att fg års 100 000 fördes om till 2098, Föregående års vinst. Det som sedan ska göras är att årsstämmans beslut ska bokföras, D2098 K2091, så att de 100.000 hamnar på 2091 Balanserad vinst. Den bokningen har uppenbarligen inte gjorts men kan göras nu. 

De 70000 är som du upptäckt skillnaden, inte någon separat bokföringspost. 

När du bokfört årsstämmans beslut enligt ovan kommer kontona att visa:

2091 K100000

2098 0 och

2099 K30000.

När nästa år inleds kan du (men måste inte) boka om de 30000 till 2098 för att sedan efter årsstämman flytta dem till 2091. Om du inte bokar till 2098 ska du efter stämman boka D2099 K2091 direkt. 

 

 

Annica svarade bra! Du kan alltså hoppa över steget med 2098 och boka om 2099 till 2091 år 2.

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack så mycket för hjälpen

Nu vet vi hur vi ska gå vidare

Mvh

   Micke och Anna Maria

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen

Vill bara kolla om detta stämmer

Vi har nu konterat  D2098 K2091, så att föregående års resultat 100.000 bokats över till 2091 (Balanserad vinst eller förlust)

Genereringen av preliminär balansräkning visar följande

Fritt eget kapital

   Balanserad vinst eller förlust

       2091 Balanserad vinst eller förlust             0        -100.000       -100.000   

  Årets resultat

      2099 Årets resultat                               -100.000      70.000         -30.000    

 

Det som skiljer mot tidigare är att 2098 (Vinst eller förlust från föregående år) bytts ut i balansräkningen mot (2091 Balanserad vinst eller förlust).

Saldot på 2098 är nu 0.

Är detta rätt nu?

Jag antar att det första vi gör i nästkommande års bokföring då är att flytta årets vinst 30.000 till konto 2098 alternativt 2091 om ingen utdelning görs.

Om vi tar ut 20.000 i utdelning, på vilket sätt skulle detta påverka de olika posterna?

D2098 K2091   80.000

D2098 K2898   20.000

Var kommer utdelningsposten att synas i balansräkningen, bortsett från att saldot på 2091 blir 80.000?

 

Ser bra ut. Eventuell utdelning blir mot konto 1930 alternativt ditt avräkningskonto om du inte vill ta pengarna direkt.

 

Mvh

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100