Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

jp____7
MEDLEM

Hantera utdelning i eEkonomi

Jag har ett aktiebolag med kontantmetoden som aldrig har gett utdelning tidigare. Som jag förstår det kan jag använda en del av 2021 års vinst till att ge en utdelning som betalas ut under 2022.

 

Det första jag har hittat i programmet som har med utdelning att göra är i "Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning" > "Upprätta årsredovisning" > "Förändringar i eget kapital" > "Utdelning".

 

Säg att jag vill ge en utdelning på 150 000 kr. Jag antar att jag ska fylla i det beloppet i den rutan. Vad mer behöver jag göra i 2021 eller 2022 för att hanteringen av utdelning ska bli komplett?

3 SVAR 3
AnnicaL
CHAMPION

Den del du nämner ska du fylla i nästa år, när du gör bokslut för ett år då utdelning HAR lämnats. 

Nu, för det aktuella bokslutet, ska du i Förvaltningsberättelsen i Årsredovisningen, lägga in utdelningsförslaget under styrelsens förslag till vinstdisposition.  Beslut om utdelning tas av årsstämman varefter utbetalning görs. Årsstämmans beslut bokför du manuellt i eEkonomi D2098 K2091 för den vinst som ska vara kvar I bolaget och K2898 för utdelningsbeloppet. Efter utbetalningen bokför du den i Bankhändelser som Övrigt uttag egen kontering D2898. Och så småningom skickar du in en kontrolluppgift KU31 till Skatteverket.

I nästa bokslut fyller du i Förändring av eget kapital så att kvarvarande EK stämmer med balansräkningen

Tack för svaret!

 

En liten följdfråga.

 

Säg att det under resultatdisposition står förifyllt:

 

Till årsstämmans förfogande står följande medel:2021-01-01 - 2021-12-31
Överkursfond
 
0
Balanserat resultat
 
300 000
Årets resultat
 
200 000
Summa
500 000

 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
 
 
Fondemission
 
 
Avsättning till reservfond
 
 
Ianspråktagande av reservfond
 
 
Ianspråktagande av uppskrivningsfond
 
 
Återbetalning av aktieägartillskott
 
 
Balanseras i ny räkning
 
 
Summa
150 000

 

Och att jag vill ta en utdelning på 150 000 kr.

 

Ska jag skriva 350 000 kr i "Balanseras i ny räkning" för att summan i den nedre tabellen totalt ska bli lika stor som summan i den övre tabellen? Eller är det okej att det står summa 500 000 där uppe och summa 150 000 där nere?

 

Ja, du ska fylla i Utdelning 150000 och Balanseras i ny räkning 350000, så att totalen blir de 500000 som finns att disponera.