Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

BertL_
UTFORSKARE

Hur korrigerar jag felbokföring av nedskrivning kortfristiga placeringar för 2022?

Det finns ju två konton som heter "Nedskrivning av kortfristiga placeringar", ett balanskonto (1890) och ett resultatkonto (8370). På resultatkontot bokförs förluster under året. På balanskontot bokförs i princip skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt värde, när det är negativt. 

 

I bokföringen för RÅ 2022 råkade jag efter inventering av misstag skriva in det belopp som skulle stå på balanskontot på båda dessa konton. Så vitt jag förstår borde det ha varit noll (eller nästan noll) i saldo på resultatkontot 8370, medan det belopp som står på balanskonto 1890 antagligen är korrekt (skall fortfarande kontrollräkna, men exakta belopp har ingen betydelse för min fråga).

 

MIN FRÅGA: Hur får jag ordning på detta? Vill ju inte att det blir något fel som hänger kvar i RÅ 2023:s redovisning. Jag ser tre alternativ, men inget är lockande. Det brukar finnas enklare lösningar när något gått fel. 

1. Måste jag låsa upp bokföringen för RÅ 2022 och lägga till en rättelseverifikation sist under RÅ 2022. Hur skall det i så fall gå till? Jag får ju en extra vinst som behöver räknas ut exakt med skattekonsekvenser och allt samt bokföras mot något konto för fritt eget kapital. Då måste väl i stället hela bokföringen, årsredovisningen och deklarationen göras om. Men Skatteverket har ju redan rättat och detta kommer ju på skattekontot efter utgången av 2022. 

 

2. Eller kan jag justera detta med en rättelseverifikation i början eller slutet av 2023? Hur gör jag i så fall? Tycker det borde räcka med att rätta, så att det blir korrekt siffror vid utgången av 2023. Är dock rädd för att någonting skulle kunna bli fel, till exempel så att bolaget får betala dubbel skatt på beloppet (en skatt 2022, en 2023, då det belopp skattemyndigheten återfört 2022 åter kommer att beskattas). 

 

3. Eller kan jag låta detta vara och nöja mig med att bokföra allt annat korrekt under RÅ 2023? Fast i så fall får jag väl också en extra vinst RÅ 2023, som jag redan taxerats för som hänförlig till RÅ 2022? 

5 SVAR 5
Joachim E
MODERATOR

Hej

Du har bokfört nedskrivningen rätt. Det är samma nedskrivningsbelopp som skall belasta både 1890 och 8370. Om värdet har förändrats sedan detta gjordes så skall du göra en återföring av nedskrivningen dvs du gör en likandan kontering men där debet och kredit används motsatt.Mitt råd att du kollar med tex Skattverket om du behöver ändra det räkenskapsårets deklaration som försäljningen skedde, i och med att du inte återförde nedskrivningen då utan har upptäckt det först nu. God redovisningssed säger att man skall göra korrigeringar av stängda år i den första öppna perioden, men ibland kan man ändå behöva ändra i det räkenskapsårets deklaration på grund av skattemässiga skäl. 

/Joachim

Tack. Men min fråga är hur jag skall rätta felet, förutsatt att det är ett fel, vilket jag tror att det är.

 

Felet har ingenting med någon försäljning (eller något köp) att göra (allt sådant är korrekt bokfört), utan handlar endast om värdering av behållna värdepapper och redovisningen av dessas värden enligt inventering såsom uppdelat på två konton (värde och nedskrivning), där ingångsvärdet minus total nedskrivning skulle användas i balansräkningen, men endast årets nedskrivning dras av som nedskrivning i resultaträkning.

 

Jag skall ju fortfarande kontrollräkna, men vill veta hur jag skall hantera ett fel innan jag gör det, eftersom det kan visa sig omfatta ett flertal tidigare räkenskapsår och jag behöver göra allt på en gång för att inte glömma några detaljer och sedan strula till det. (Jag anlitade en gång när jag hade mycket bråttom en revisor för att titta igenom bolagets bokföring och kolla om något såg konstigt ut. Han gjorde inte det, utan gjorde i stället om bokföringen av värdepappren efter eget huvud. Det ledde till ett visst kaos. Därefter har ett antal konstigheter uppdagats över åren, där hans sätt att bokföra inte gått ihop med det sätt som jag och den revisor bolaget tidigare hade använde.)

 

Det skulle möjligtvis kunna vara som du skriver, men tror inte det. Vågar i vart fall inte chansa på det utan måste kontrollräkna allt. I så fall skulle väl beloppet motsvara årets (RÅ 2022) nedskrivning av alla behållna värdepapper. Det belopp som är bokfört på båda kontona motsvarar nog i stället den totala nedskrivningen (minus den totala uppskrivningen) under ett antal år av alla behållna värdepapper, inte årets nedskrivning. Detta torde vara korrekt i balansräkningen, såsom detta bokförts tidigare, där det alltså blir ingångsvärdena minus den totala värdenedgången, men i så fall bör väl det avsevärt lägre belopp (har för mig att det till och med var noll, men måste som sagt kontrollera allt) som svarar mot årets nedskrivning stå i resultaträkningen. 

 

Som jag skrev har Skatteverket redan rättat taxeringen och skatt betalas enligt detta, så någon rättelse av deklarationen tror jag inte behövs för den sakens skull. 

Hej

1890 är ett balanskonto som ackumuleras från år till år. Skall du rätta till något så gör du en återföring dvs en kontering som är tvärtom 

Joachim

Då har vi alltså använt 1890 på rätt sätt. Det fel som kan ha begåtts torde avse (eller ha permanentats iom) en av de sista verifikationerna RÅ 2022. I den verifikationen har saldot på 1890, som alltså avser den totala ackumulerade nedskrivningen av vilken allt eller det mesta redan resultatförts tidigare år, resultatförts mot 8370, där endast årets nedskrivning, som kan vara noll eller nära noll, borde finnas med. Skälet till att detta fel kan ha uppkommit är att jag bytte löpande "bokföringsteknik" 2022 och sedan följde en instruktion för sådan bokföring som angav att saldot på 1890 skulle resultatföras mot 8370. Detta är fel om saldot på 1890 beräknats på samma sätt som tidigare år, vilket jag tror men ännu inte hunnit kontrollera. 

Hej

Det låter mycket troligt att det kan vara orsaken till att det blivit fel. Om du identifierar att det är orsaken så kan du göra en justering av det i 2023.

/Joachim