Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

A-Lantbruk
UTFORSKARE

Insatser

Hej, jag har ett lant och skogsbruk och har precis blivit medlem i mellanskog. Då betalade jag 900 sek i "insats" när jag blev medlem då mellanskog ägs av medlemmarna som det heter. Hur bokför jag denna "insats"?

13 SVAR 13
Joachim E
MODERATOR

Hej

Insatsen skall bokföras som en tillgång så jag skulle föresla att du bokför insatsen på konto 1331 Andelar i intresseföretag.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

NabbenBo
UTFORSKARE

Hej!

 

Skall medlemsinsatser, grundinsatser i en bostadsrättsförening redovisas positivt eller negativt på konto 2083?

Bo Stefan

Hej

Saldot på 2083 skall vara negativt i balansräkningen.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

NabbenBo
UTFORSKARE

Hej!

Du menar inte att 2083 skall ha minus framför utan att det ligger under Bundet eget kapital på balansräkningens skuldsida?

 

Mvh

Bo Stefan

Hej

Ja precis så. Läser man en balansrapport så kommer det ligga med ett minsutecken framför beloppet. Men det är korrekt att det skall ligga under bundet eget kapital på företagets skuldsida.

/Joachim

Balansräkning.jpg

Se hur vi redovisat våra insatser, inget minus framför utan bara som bundetkapital på balansräkningens skuldsida. Rätt eller fel?

Hej

Medlems/föreningsavgifter bokförs normalt sett på konto 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla

Kan inte se någon insats i den balansrapport som bifogats.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

Tack för svar!  Medlemsinsatser står som Grundavgifter längst upp under Eget Bundet Kapital och består av en tredjedel insats när vi byggde 1992 och 2 tredjedelar kapitaltillskott vid två tillfällen för att amortera föreningens lån. Konto 2083.

Detsamma!

Hej

Skulle fortfarande säga att de 900 kr som ni betalt bäst bokförs på konto 6981. 
/Joachim

Hmm, 900 kr?   10 554 000 kr!

Hej

Svaret gällde den inledande frågan från A-lantbruk.

"Insatser

Hej, jag har ett lant och skogsbruk och har precis blivit medlem i mellanskog. Då betalade jag 900 sek i "insats" när jag blev medlem då mellanskog ägs av medlemmarna som det heter. Hur bokför jag denna "insats"?"

Gällande din balanssammanställning så känns det märkligt att det ligger positivt under bundet eget kapital. Borde ligga som en tillgång på ett 1-konto.

/Joachim

Sorry, såg inte skogen för alla trän.  Att insatserna skall ligga på 2083 är glasklart att jag ställde frågan här är bara för att jag har fått liknade åsikter som din senaste tiden. Det ligger nu som bundet kapital och skulder i balansräkningen och är negativt i sej.

kap. 6 § ÅRL
Fordran på insats i en ekonomisk förening får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av

fullgjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden de betalda insatserna utförs som en särskild post under eget kapital.

Första stycket gäller även vid redovisningen av fullgjorda upplåtelseavgifter i en bostads- rättsförening. Lag (1999:1112)

3 kap. 10 b § ÅRL
En ekonomisk förenings eget kapital ska i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not

delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.
Under bundet eget kapital ska följande tas upp: inbetalda eller genom insatsemission

tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

Det som sägs i andra stycket om insatser gäller också upplåtelseavgifter i en bostadsrättsför- ening. Lag (2015:813)

NabbenBo_0-1704789421860.png

 

NabbenBo_1-1704789421860.png

 

 

Hej! En bok som rekommenderas i ämnet är Björn Lundéns Redovisning i Bostadsrättsföreningar.

 

Mvh

Bo Stefan