Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Köp av aktier utomlands

Ska köpa aktier i ett bolag utomlands, dvs mitt svenska AB ska köpa aktier i bolag som finns i utlandet. Hur bokför jag det? 
3 SVAR 3

Beror på hur stor del av bolaget du köper och om det är ett noterat eller onoterat bolag.
Fd medlem
Inte tillämpbar

onoterat, ca 25%
Theodor Ahlström
ANSTÄLLD

Hej Fredrik,


Generellt sätt för försäljning och inköp av aktier så finns det en bra tråd där du kan läsa mer: Försäljning och inköp av aktier.


Aktier som är noterade i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt valutakursen per det datum då aktien införskaffades. Aktier noterade i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post. Ett betydande inflytande i ett bolag (> 20% av rösterna) i ett aktiebolag innebär att aktieinnehavet klassificeras som ett intresseföretag. Innehav i intresseföretag klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och utgör inte finansiella placeringar eftersom sådana investeringar innebär ett betydande inflytande i verksamheten. 


Näringsbetingade andelar klassificeras som finansiella anläggningstillgång eftersom de utgör finansiella innehav som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande (> 1 år) i näringsverksamheten. I ditt fall känns det som att bokföringskonto i kontogruppen 13 - Finansiella anläggningstillgångar skulle kunna vara ett alternativ. Du kan läsa mer på sidan Bokföra näringsbetingade andelar.


Jag hittade även information på sidan Bokföra inköp, försäljning och resultat för aktier som placeringar. 


Hoppas detta ger lite mer kött på benen.
Ha en fin dag!
/Theodor