Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Ragnar
UTFORSKARE

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Hej!

 

Ingående värde på dotterbolag år 2020  250'000 kr

 

Nedskrivning av värdet konto

8072 Nedskrivning av andelar i dotterföretag                      DEBET 200'000 kr

1318 Acku. nedskrivningar av andelar i koncernföretag      KREDIT 200'000 kr

 

"1311 Aktier i noterade koncernföretag" - Är fortfarande 250'000 kr 🤔

----------------------------------------------

2021 säljes företaget för 50'000 kr

 

1930 Företagskonto                                                        DEBET  50'000 kr

1311 Aktier i noterade koncernföretag                         KREDIT 250'000 kr

8022 Resultat försäljning av andelar i dotterföretag   DEBET 200'000 kr

 

Men när blir jag av med posten "1318 Ackumulerade nedskrivningar i koncernföretag"?

19 SVAR 19
AnnicaL
CHAMPION

Försäljningsverifikationen ska innehålla bortbokning av nedskrivningarna också, dvs D1318 K8022 så att resultatet på 8022 blir noll då försäljningslikviden var densamma som det kvarvarande bokförda värdet vid försäljningen. 

 

Nu ser det fint ut i balansräkningen. 🙏🏼👍🏼 MEN!   Nu försvann resultatpåverkan!

Ja, det är korrekt eftersom värdet redan var nedskrivet tidigare - försäljningen gjordes till det bokförda värdet. 

Jo. Det förstås men nedskrivningen påverkade inte det skattepliktiga resultatet. Är det något man lägger in i deklarationen istället?

AnnicaL
CHAMPION

Nedskrivningen är väl gjord tidigare år? Då torde den väl vara hanterad i det årets bokföring och deklaration.

Nedskrivningar är inte skattepåverkande. 
Jag fick straffskatt på grund av att jag inte visste det. 

Hej!

 

Jag ser att du och AnnicaL har haft en bra konversation kring detta. Har du fått de svar du behöver eller är det något mer du funderar kring detta? 

Återkom om du behöver mer hjälp, ha det fint!

 

/ Josefine

Hej Josefine!

Nej, jag har inte fått rätsida på det. Har du något klokt att komplettera med!

Hej igen!

 

Du nämnde att du fått straffskatt på grund av att detta hade påverkat det skattemässiga resultatet när det inte skulle gjort det, inte sant? I och med detta så antar jag att du fått något ändrat beslut gällande den deklarationen som är tidigare inskickad, och att du nu fått rätt skattebeslut. Här får du nog nästan fråga Skatteverket om det är meningen att du även skall ändra i deklarationen för det året eller om det inte behövs i och med beslutet från dem. Det rimligaste är att det inte behövs i och med straffskatten. 

 

Nedskrivningar är ej avdragsgilla i och med att man anser att det inte är realiserat förrän man faktiskt sålt den finansiella tillgången. Då du nu faktiskt har sålt den så bör rimligtvis denna återföring av nedskrivning nu faktiskt påverka även det skattemässiga resultatet. I och med nedskrivningen så hade du värde 50 tusen kvar rent bokföringsmässigt och det var det du sålde för. Därav så bör det inte bli någon påverkan på resultatet då värdet på försäljningen var samma och därmed ingen vinst. 

 

Så baserat på detta så bör det påverka både det bokföringsmässiga och resultatmässiga resultatet nu i år när försäljningen skedde. 

 

Hoppas detta hjälper dig lite, ha det fint!

/ Josefine

Hur skulle hela den verifikationen vid försäljning då se ut?

 

1930 D   50 000 kr

1311 K 250 000 kr

8022 D 200 000 kr

8022 K 200 000 kr

1318 D 200 000 kr

 

Hur skulle återföringen påverka detta?

 

Vid något tillfälle måste väl dom 200 000 kr förlust av handeln med dotterföretaget påverka det skattemässiga resultatet?

Hej igen!

 

Själva bokföringen stämmer utmärkt. Förlusten har nu påverkat det skattemässiga resultatet, i och med att du nu har sålt dina aktier. Rent bokföringsmässigt så hade du ett värde på 50 000 efter nedskrivningen. Du sålde dina aktier för 50 000, dvs ingen vinst eller förlust. Om du bokför så som du beskrivit så blir det nu som den förlusten faktiskt påverkar det skattemässiga resultatet, eftersom du nu redovisar skattemässigt varken vinst eller förlust vid försäljningen. Hade det inte påverkat det skattemässiga resultatet så hade du visat en förlust på 200 000 i deklarationen, vilket du inte skall göra nu då nedskrivningen påverkar även rent skattemässigt vid försäljningen. 

 

Så om du bokför som ovan så kommer du ha det rätt både bokföringsmässigt och skattemässigt. 

Hoppas det blev lite klarare, ha en fin helg!

 

/ Josefine

Jag förstår bara mindre och mindre. 

Jag har kanske tror fel. 
Om jag köper aktier för 250 000 kr och säljer dom för 50 000 kr har jag en förlust på 200 000 kr. Och det är resultat och skattepåverkande. 
Men om jag gör en nedskrivning så är den inte skattepåverkande och när försäljningen sker året efter får jag inte minska skattemässiga resultatet med dom 200 000 kr?? 🤔🤨

Hej igen!

 

Om jag ger dig två olika exempel på hur det hade sett ut rent skattemässigt för dig om nedskrivningen inte hade påverkat samt om den hade påverkat ( dvs som den gör nu ) så kanske det blir tydligare. 

 

Exempel 1, nedskrivningen påverkar inte skatten. 

 

Du har ett värde kvar på 50 000 på aktierna och sålde dem för 250 000, dvs 200 000 kr i förlust. Om nedskrivningen inte hade varit skattepåverkande så hade du haft som resultat i bokföringen 0 men i skattemässigt -200 000 eftersom nedkskrivningen inte påverkar det skattemässiga resultatet.

 

Exempel 2., nedskrivningen påverkar skatten. 

 

Du har ett värde kvar på 50 000 på aktierna och sålde dem för 250 000, dvs 200 000 kr i förlust. Däremot så tar du tillbaka din tidigare nedskrivning då det är det man gör vid försäljning. Du har nu 0 som resultat i bokföringen, men eftersom återföringen av nedskrivningen nu är skattemässigt påverkande så har du även 0 kr i ditt skattemässiga resultat. 

 

På så sätt så blir den återföringen nu faktiskt skattepåverkande, i och med att den annars hade gjort att du hade en 200 000 kr förlust. Vilket du numera inte har eftersom du sålde aktierna för samma värde som du hade bokföringsmässigt. 

 

Skattepåverkande betyder alltså att det påverkar det skattemässiga resultatet. Att inte vara skattepåverkande betyder att man i deklarationen antingen lägger till eller tar bort den kostnad eller intäkt man har tagit med i det bokföringsmässiga resultatet. Din nedskrivning du gjorde innan du sålde aktierna var inte skattemässigt avdragsgill, och skulle tagits tillbaka i deklarationen för det året. Nu när du sålt dina aktierna så är den skattemässigt påverkande och därför skall själva återföringen påverka både bokföringen och deklarationen. Så nedskrivningar får alltså inte påverka det skattemässiga resultatet förrän man sålt aktierna, eftersom det inte är förrän då man faktiskt har det verkliga värdet av värdeminskningen. 

 

Hoppas detta gjorde det lite klarare, i annat fall så rekommenderar jag dig att kontakta en konsult som kanske kan förklara lite ytterligare för dig. Kanske att Skatteupplysningen kan vara till hjälp också. 

Ha det fint!

 

/ Josefine

 

Exempel 1, nedskrivningen påverkar inte skatten. 

 

Du har ett värde kvar på 50 000 på aktierna och sålde dem för 250 000 (Menade du 50 000 här. Eller menade du köpt?), dvs 200 000 kr i förlust. Om nedskrivningen inte hade varit skattepåverkande så hade du haft som resultat i bokföringen 0 men i skattemässigt -200 000 eftersom nedkskrivningen inte påverkar det skattemässiga resultatet.

 

Exempel 2., nedskrivningen påverkar skatten. 

 

Du har ett värde kvar på 50 000 på aktierna och sålde KÖPTE dem för 250 000, dvs 200 000 kr i förlust. Däremot så tar du tillbaka din tidigare nedskrivning då det är det man gör vid försäljning. Du har nu 0 som resultat i bokföringen, men eftersom återföringen av nedskrivningen nu är skattemässigt påverkande så har du även 0 kr i ditt skattemässiga resultat. 

 

 

Hej Josefin!
Tack för att du tar dig tid.

Jag började läsa ditt svar men blir allt mer konfunderad. Troligen har du skrivit ett fel och efter ha läst flera gånger kan jag bara gissa att det är att SÅLT ska var KÖPT.? Inte att "sålt för 250 000" ska vara 50 000?

Du skriver senare:

"Din nedskrivning du gjorde innan du sålde aktierna var inte skattemässigt avdragsgill, och skulle tagits tillbaka i deklarationen för det året."

Menar du att jag skulle skickat in en ny deklaration? Eller skulle jag fyllt i nedskrivningen i en ruta så att den inte blev skattepåverkande? Det senare låter troligt. Det är ju försent att ändra Årsredovisningen. :´-(

 

Tacksam om du kan räta ut dessa frågetecken.

Hej igen!

 

Ja det stämmer, jag menar självklart köpt när jag sade sålde för 250 000. Ber om ursäkt för det! Ja, återföringen skall påverka deklarationen i 2021 så om du redan har deklarerat för det året så behöver du antagligen korrigera den deklarationen så att det stämmer. Det kan du kolla med Skatteverket. Rent bokföringsmässigt så går det att göra återföringen av nedskrivningen i 2022 om nu 2021 är ett stängt år och ingen korrigering av detta gjorts i det året. Det är då viktigt att återföringen inte påverkar deklarationen för 2022 igen, då den påverkade 2021. 

 

Angående din sista fråga kring om du skulle skickat en ny deklaration så tror jag inte det skall vara nödvändigt, i och med att du sade att du fick straffskatt på grund av att du hade tagit de nedskrivningarna som skattepåverkande för 2020. Om det stämmer så har redan Skatteverket ändrat beslutet så att dessa inte längre påverkar skattemässiga resultatet. Du kan självklart dubbelkolla med dem om detta betyder att du behöver ändra i 2020s deklaration också. 

 

Jag förstår att det är lite svårt att ta in all information och siffror via skriven text, så det kan vara en idé att kontakta en konsult som kan hjälpa dig med detta både bokföringsmässigt och deklarationsmässigt så att allt blir rätt för dig. Jag kan försöka förklara för dig per text ytterligare om du återkommer med om 2021 är ett stängt och deklarerat år och hur du hanterade återföringen om den gjordes då per vad AnnicaL rådde dig till. För vad jag förstod så gjorde du den korrigeringen hon gav i 2021, inte i 2022 korrekt?

 

Ha det fint så hörs vi. Hoppas jag inte missat någon av dina frågetecken du hade. 

/ Josefine

Hej!

Fråga ett. 😃 När du skriver ett årtal så hänvisar du till bokföringsår!?? Inte året deklarationen lämnades in! Bokföringsåret 2021 är ännu öppet och odeklarerat.

Hej igen!

 

Ja precis, med stängt och deklarerat år så menar jag bokföringsår. 🙂 Okej bra, i sådana fall så kommer bokföringen och deklarationen för 2021 bli rätt om du låter det vara så som AnnicaL rådde dig till som fick dig att få resultat 0 kr. Detta skall även redovisas i deklarationen, så att resultatet av försäljningen är 0 kr även där och det kommer då bli rätt med skattepåverkan. 

 

I och med att du fick ett nytt beslut från Skatteverket gällande 2020 när du gjorde nedskrivningen så bör deklarationen stämma och nedskrivningen är numera inte skattepåverkande i 2020 men det kan du som sagt dubbelkolla. I och med den bokföringen du nu gjort i 2021 som du för över till deklarationen så är allting skattepåverkande vilket stämmer i och med att du sålt aktierna. Så det låter för mig som att allt kommer stämma nu för dig i 2021. 

 

Ha det fint, hör av dig om du vill att jag skall förtydliga något!

/ Josefine

Hej igen!

 

Det jag inte förstår är när förlusten ska påverka skatten. Det är inte skattepåverkande 2020 och enligt ditt förslag är resultatet 0 2021. Det blir som för Emil. "När i hundan ska man då dricka sockerdricka?" 😄

Inköp 250 000 försäljning 50 000 förlust 200 000.

Hej igen!

 

Om nedskrivningen inte hade varit skattepåverkande nu i 2021 så hade du haft en förlust på 200 000 då ditt faktiska inköpsvärde var 250 000 när du köpte aktierna. Sedan gjorde du en nedskrivning i 2020, som inte var skattepåverkande men bokfördes. Nu när du säljer dina aktierna så återför man nedskrivningen för att den skall påverka det skattemässiga resultatet i och med att du säljer dina aktier. Hade du inte gjort en nedskrivning tidigare hade du haft ett skattemässigt resultat på 200 000 i förlust. Nu har du 0 i och med att du sålde dina aktier för 50 000, vilket var det bokföringsmässiga värdet du hade kvar efter nedskrivningen ( 250 000 ( inköpsvärde ) - 200 000 ( nedskrivning ) = 50 000 ( bokföringsmässigt värde efter nedskrivning ). 

 

Jag kan tyvärr inte riktigt förklara så mycket bättre per text än detta, så om du fortfarande känner dig osäker kring detta så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en konsult som kan hjälpa dig.

Ha det fint! 🙂 

/ Josefine