Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Caroline75
MEDLEM

Nedskrivning fonder

Hej!

 

Jag är kassör i en samfällighetsförening. Vi har aktiefonder som jag undrar hur det ska bokföras per 31/12 ifall det blir värdeminskning. De är idag bokförda på 1351.

När vi övergick från bokföring i Excel till Visma från januari 2021 lades marknadsvärdet för fonderna in som ingående balans. Förra året gick börsen bra vilket gjorde att marknadsvärdet var högre än bokfört men risken är stor att det blir tvärtom detta året. Ska jag då bokföra nedskrivning och i så fall hur? Blir det resultatpåverkande?

 

Tacksam för svar :). 

7 SVAR 7
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. En nedskrivning kommer påverka resultatet, dock så beror det på om det kommer påverka det skattemässiga resultatet eller inte. Skattemässiga resultatet är alltså om nedskrivningen får påverka det resultatet som skatten beräknas på, vilket betyder om det är ej avdragsgillt eller avdragsgillt. Detta rekommenderar jag dig att kontakta en konsult för vägledning så det blir rätt för er eller om föreningen har en revisor som du kan fråga. Hur man bokför en nedskrivning kan du läsa om här. Det är bäst att inte använda samma konto för nedskrivningen, dvs 1351, utan detta skall innehålla anskaffningsvärdet av fonderna för att man lättare skall hålla detta separat. Lämpligt konto när ni använder 1351 kan vara 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper och motkonto inom 827X kontogruppen. Detta blir alltså kredit 1358 och debet 827X kontot då det skall minska fondernas värde. Här kan du läsa mer om nedskrivningar och när man får göra detta. 

 

Ha det fint!

Josefine

Hej igen!

Tack för svaret. Eftersom vi är en ideell förening betalar vi ingen skatt på resultatet. Då gäller inte ditt resonemang ang skattemässigt resultat?

 

Mvh

Caroline

Hej igen!

 

Så länge ni uppfyller kravet på att alla era inkomster är skattefria så gäller inte det nej, men jag rekommenderar dig att dubbelkolla detta med Skatteverket alternativt er revisor för att det skall bli deklarerat rätt. Det brukar vara så att även kapitalvinster är skattefria om man uppfyller villkoren, vilket du kan läsa om i vägledningen jag länkat i första meningen. Rent bokföringsmässigt så spelar skattefriheten ingen roll, utan det blir fortfarande mot samma bokföringskonton. 

 

Ha det fint!

Josefine

Hej, 

En nedskrivning av fondvärdet minskar resultat med samma belopp vid bokföring på de konton som du nämnde?

 

Är det möjligt att korrigera IB från 2021 då vi lagt in marknadsvärdet per 2020-12-31 på fonderna istället för anskaffningsvärdet? Detta ställer till det för oss nu när marknadsvärdet understiger bokfört värde (men vi är ändå på plus d v s ingen förlust). 

Hej igen!

 

Ja det stämmer fint. 

 

Man kan inte korrigera IB eftersom de skall vara desamma som UB i föregående år, så det ni i sådana fall får göra är att korrigera detta samtidigt som den andra korrigeringen i årets bokslut. Man brukar inte heller normalt sätt öppna ett stängt år och korrigera där, och deklarera om utan god redovisningsed säger att man brukar korrigera i nästkommande öppna period som man hittar felet. 

 

Ha det fint. 

Josefine

Tack för svar!

Våra fonder är bokförda som finansiell anläggningstillgång. 

Om jag tolkar det rätt så bör vi per 221231 göra nedskrivning på konto 1358 på det belopp som gör att vi hamnar på rätt anskaffningsvärde per 221231?  I vårt fall skulle det innebära ca 100.000kr lägre resultat p g a denna transaktion. 

 

Hej igen!

 

Ingen fara alls. Utan att ha full insyn i er bokföring och hur allt hanterats innan så är det svårt att ge exakt råd kring detta, men baserat på den informationen du gett så låter det som att det blir rätt då ja då man inte får lov att värdera aktierna till marknadsmässigt värde om det är för att göra en nedskrivning. Huruvida om detta är rätt korrigering eller inte att göra i ert fall får jag hänvisa till en konsult alternativt om föreningen har en revisor, men det viktiga är att fonderna inte får ha ett bokföringsmässigt högre värde än vad det marknadsmässiga värdet är i bokslutet om man redovisar enligt K1 eller K2 regelverket. Är det så behöver man göra en nedskrivning i bokslutet. Det är alltså tillåtet att göra nedskrivningar, men inte uppskrivningar. Så för mig så låter det rimligt för er att göra en korrigering så ni får rätt anskaffningsvärde samtidigt som ni hanterar nedskrivningen av fonderna då det tidigare gjorts en uppskrivning när ni bokförde upp det marknadsmässiga värdet som då var högre än det bokföringsmässiga värdet. 

 

Ha det fint!

Josefine