Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Alex Höglund
NY MEDLEM

Omställningsstöd - hur får jag fram nettoomsättningen

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-06-29 08:23 )

Hej!

Hur läser jag ut de uppgifter skatteverket vill ha gällande nettoomsättningen 190301-190430 resp 200301-200430?

Går jag in i kontoanalys och väljer tidsperiod får jag ju upp alla händelser under den perioden. 

Från skatteverket:

  • Nettoomsättningen är intäkterna från företagets försäljning efter avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt. Räkna bara med intäkter som är hänförliga till näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ska inte ingå i nettoomsättningen.

    Räkna en intäkt till den månad som intäkten hade hört till om månaden hade varit ett separat räkenskapsår. Du ska tillämpa de redovisningsprinciper som företaget har tillämpat för räkenskapsåret som avslutades närmast före den 1 januari 2020.

Tack på förhand

4 SVAR 4
Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Re: Omställningsstöd - hur får jag fram nettoomsättningen

Hej Alex,

 

Du ser nettoomsättningen om du skriver ut en resultatrapport (Administration) eller resultaträkning (eEkonomi). Här har du möjlighet att välja period och även göra jämförelser mellan innevarande och föregående år om så önskas. 

 

Önskar dig en fin dag!

/Tinna

 

 

HAK__1
UTFORSKARE

Re: Omställningsstöd - hur får jag fram nettoomsättningen

Värt att notera är att ifall du använder dig av kontantmetoden och skickar fakturor så ska de fakturor som hör till mars-april räknas med i nettoomsättningen. 

 

 

"

Nytt: 2020-06-25

Exempel: periodisering av intäkter i ett företag med kontantmetoden

Ett företag som använder den s.k. kontantmetoden (dessa företag tillämpar ofta bokslutsmetoden i momshänseende) i 5 kap 2 § BFL får dröja med att bokföra affärshändelser tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras.

Ett företag har under mars och april 2020 fakturerat utförda tjänster med 200 000 kr. Av dessa har de fått betalt 150 000 kr som har intäktsförts i bokföringen. De återstående 50 000 kr utgör en fordran som de ännu inte bokfört. Eftersom företaget när det beräknar sina intäkter vid ansökan om omställningsstöd ska periodisera sina intäkter på samma sätt som när det upprättar ett årsbokslut, så ska även de tidigare inte bokförda fordringarna räknas med. Företagets intäkter för perioden mars och april 2020 är därför 200 000 kr."

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.9/383635.html?q=nettooms%C3%A4ttning+om...

Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Re: Omställningsstöd - hur får jag fram nettoomsättningen

@HAK__1,

 

Stort tack för att du delar med dig av dina kunskaper. Det är mycket att hålla koll på i dessa tider. 

 

Glad sommar!

/Tinna

HAK__1
UTFORSKARE

Re: Omställningsstöd - hur får jag fram nettoomsättningen

Det är jag som ska tacka efter all hjälp ni ger 🙂