Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

BRICE_
MEDLEM

Resultatdispositionen / Överkursfond / Nyemission

Hej, 

 

Jag har ett bolag med överkursfond och har fastnat på hur jag ska utforma resultatdispositionen för detta bolag. 

Fritt eget kapital utgör 500.000kr 

Överkursfond 250.000kr 

Åretsresultat 250.000kr

Vilket då ger totalt 500.000kr 

 

Men ska dessa 250.000 för överkursfonden vara med i totalen för disponeras för  balanseras i ny räkning? 

 

Ska man tänka som så att det alltid är fritt eget kapital som skall fyllas i på båda ställena i resultatdispositionen när den ska balanseras i ny räkning? 

 

Sedan en fråga till, gällande ifyllnad vid Nyemission, vad menas med % av pari? 

 

Tack på förhand! 

6 SVAR 6
CarinaEsp
CHAMPION

Överkursfonden är väl endast en hantering i eget kapital och bank. Dvs det ska inte generera någon bokning i resultaträkningen som påverkar resultatet.

Jag har den i balansräkningen, men menar när jag ska utforma resultatdispositionen i årsredovisningen, hur den ska hamna där. 

K2-regler

Enligt punkt 4.12 innehåller överkursfonden den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde. Det påföljande året ska därför överkursen omföras till Balanserat resultat.

 

Till årsstämmans förfogande står:

balanserat resultat             xxx xxx          (vid årets ingång)

överkursfond                        xx xxx

årets resultat                       xx xxx

                                 Summering av ovan

 

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres          xxx xxx          (samma som ovan om inte utdelning beslutas)

 

Hoppas att detta hjälpte dig lite 🙂

Tack för ditt svar, det var precis det jag var ute efter och som jag trodde men ville bara ha det bekräftat. 

 

Vet du även när man ska fylla i förändring eget kapital vad står: Nyemission till xxx% av pari. 

Vad menas med % samt pari? 🙂

Hej,

 

Detta är tyvärr inget som jag kan svara på på rak arm. Har för närvarande inte tid och möjlighet att läsa på om ämnet.

Hej Brice,

Vi har lite svårt att hjälpa dig med svar i denna frågan och jag rekommenderar därför att du vänder dig till din redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt redovisat. Har du ingen redovisningskonsult så kan du söka upp någon på vår sida Hitta revisor och redovisningsbyrå

 

Och till dig @CarinaEsp vill vi säga stort tack för all hjälp och för den tid du lägger i forumet. 

/Tinna