Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tillvägagångssätt vid verksamhetsöverlåtelse (inkråmsaffär) ? - eEkonomi

Hej,

Jag undrar lite över hur man gör vid ett företagsköp och hur man fördelar olika saker på konton i bokföringen. Har sökt en del på nätet men verkar svårt att få tag på konkret information.

I mitt fall så är det så att jag startat ett AB och köpt en restaurang (inkråm) för en summa (varulager ej inräknat). Det som ingår i köpet är alltså all utrustning och hyreskontraktet till lokalen.

1. Som jag förstår så ska man räkna all utrustning som ett inventarium vid verksamhetsöverlåtelse? Eller ska man fördela det mellan maskiner och inventarier?

2. För att veta vilket värde man ska sätta på maskiner och inventarier så ska man väl göra en värdering av utrustningen man tagit över? Det är ju inte helt lätt att göra med tanke på att det finns mängder med prylar i en restaurang. Vissa saker har även en del år på nacken eftersom restaurangen funnits ett tag. Går det (får man) göra nån typ av förenkling i hur man värderar sakerna?

3. När man köper en verksamhet så betalar man vanligtvis ett högre värde än vad utrustningen är värd. Som jag förstår så brukar man sätta det på Goodwill.
Jag följer K2-reglerna och har läst följande i samband vid köp av datorutrustning och program:
"En tillgång som består av både immateriella och materiella delar anses enligt K2-reglerna vara materiell om den materiella delen utgör mer än 50% av tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde vid investeringstidpunkten. Annars anses tillgången i sin helhet som immateriell."
Nån som vet om detta gäller vid alla typer av inköp och framförallt vid köp av verksamhet? Då skulle jag kunna sätta hela köpet på goodwill och slippa hela värderingsdelen, eftersom den immateriella delen är betydligt mer än 50% i mitt fall.

Jag bokför enligt faktureringsmetoden.

Mycket tacksam för tankar runt detta.
Mvh
3 SVAR 3
Moa Lundberg
CONTENT PRODUCER

Hej!

Oj - svåra frågor, jag hittar inte jättemycket information om detta heller. Men lite har jag skrapat ihop nedan.

Här hittade jag en tråd som i den föreslagna konteringen delar upp inköpet på maskiner och inventarier. Enligt den ser det alltså ut som att det ska fördelas och inte räknas som ett inventarie. 

Här finns lite mer information kring inköp av inkråm och här står följande; "Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera anläggningstillgångar till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för anläggningstillgångar i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer."

Det verkar stämma bra att man sätter beloppet som Goodwill, enligt RedovisaRätt som säger; "Om man övertar verksamheten till en högre köpeskilling änsom motsvaras av de övertagna tillgångarnas bokförda värden utgör övervärdets.k. goodwill."

Här finns ytterligare en tidigare tråd angående inkråmsaffär. Dock rekommenderar jag att du faktiskt kontaktar en redovisningskonsult för att få hjälp med dessa frågor, då detta ofta är ganska komplext. Eller kanske har någon annan på forumet bra input?

Ha det fint!


Moa
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Moa,

Tack för svar.

Egentligen ställde jag min fråga lite otydligt när det gäller om man ska fördela inventarier och maskiner, men tycker att jag fick svar ändå från den tråd som du länkade till.
Jag tolkar det så att:
- alla inventarier i inkråmet räknas som ett inventarium och värderas till ett belopp (totala summan utifrån den värdering man gjort på varje inventarium)
- alla maskiner i inkråmet räknas som en maskin och värderas till ett belopp (totala summan utifrån den värdering man gjort på varje maskin)
- osv

Jag förstår också att man inte kan sätta ett högre värde (t.ex ett marknadsvärde) på tillgångarna. Istället utgår man från anskaffningsvärdet. I mitt fall betalar jag ju betydligt mer än vad inventarier och maskiner är värda och sätter då övervärdet till goodwill.


Angående punkt 3.
Här hittade jag information på bokföringsnämndens sida angående materiella och immateriella tillgångar.
I Bokföringsnämndens vägledning - Årsredovisning i mindre företag (K2), kap 10.3, beskriver hur man tar upp en anläggningstillgång som består av både materiella och immateriella tillgångar.
Nu antar jag att eftersom jag både har maskin och inventarium för sig så kan jag nog inte använda denna regel för hela verksamheten?

Mvh
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej,

Precis om min kollega Moa skriver så är det svåra frågor du har.
Men jag tror att du har rätt att du inte kan använda denna regel som du hänvisar till.

Vill du vara på säkra sidan hade jag rekommenderat dig att ta kontakt med en redovisningskonsult eller kolla med Skatteverket.

Ha en fin dag

/Cecilia