Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

jcv_86
MEDLEM

bokföring av pengarflöde?

Jag skrev följande fråga till Bokföringsnämnden:

"En fotograf från Spanien arrangerade en kurs i min fotostudio i oktober 2017. Deltagarna skickade betalningen till mitt företagskonto och när kursen gjordes skickade jag alla deltagarnas inbetalningar till fotografens företagskonto i Spanien. Fotografen utfärdade en faktura för varje deltagare som köp inom EU (utan moms) och skickade fakturorna till var och en av deltagarna.
Nu hör sig en av kvinnorna som var med i kursen med att hennes revisor säger att de behöver ett kvitto av mig för att pengarna betalades in till mitt företagskonto och säger att hon inte kan koppla ihop betalningen hon gjorde till mitt konto med den kvitto dem fick av fotografen i Spanien.
Men jag kan väl inte utfärda ett kvitto på något jag inte har sålt?! Pengarna reserverades endast i mitt konto tills kursen hade gjorts och fördes sedan vidare till fotografens konto i Spanien.
Hur kan detta lösas? Snälla hjälp mig!"Detta var deras svar:Som jag förstår det så har kursdeltagarna betalat in till ditt företag och den inbetalningen är en affärshändelse som ska bokföras i ditt företag. Därefter, som jag förstår det, gör ditt företag en utbetalning till fotografen. Även denna utbetalning är en affärshändelse som ska bokföras i ditt företag.
När ditt företag får en inbetalning från en kursdeltagare uppstår en skuld i ditt företag till fotografen eftersom ditt företag blir skyldigt fotografen för kursavgiften, är ju fotografen som i slutändan ska ha kursavgiften. När du betalar fotografen bokar du bort skulden. En inbetalning eller en utbetalning som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning är en affärshändelse, se punkten 1.4 i BFN:s vägledning Bokföring   http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/ovriga-vagledningar/VL13-2-bokforing.pdf

 När det gäller vilka konton så har BFN inte några regler om det. BAS ger ut kontoplaner och de har två stycken för enskilda näringsidkare, en ”fullständig” och ”en minst möjliga”. Det är du som företagare som bestämmer vilken av kontoplanerna du vill använda. Bifogar länk till BAS kontoplaner

http://www.bas.se/kontoplaner/

Om kursdeltagaren vill ha ett kvitto på att u tagit emot betalningen får du skriva ett sådant. Detta är inte något som regleras i bokföringslagen. Däremot så finns det krav i bokföringslagen att du ska ha verifikationer till alla affärshändelser. Har du tagit emot en uppgift om affärshändelsen så ska den användas som verifikation. Har du inte tagit emot någon uppgift så ska du själv upprätta en verifikation. Mer att läsa om verifikationer finns i BFN:s vägledning Bokföring, se kapitel 5. "

NU TILL MIN FRÅGA:
Hur bokför jag detta? Jag är enskild firma och bokför enligt kontantmetoden.

En deltagare betalade in 1000 kr
Sedan betalade in resterande (4400:-) totala kursavgiften var alltså 5400:-

Jag skickade en klumpsumma till fotografen i Spanien med alla deltagarnas avgifter.

Vilka konto ska jag använda och vad hamnar som kredit och debet?

Snälla hjälp är så förvirrad!!!!!!
1 SVAR 1
Roffakab
CHAMPION

Hej

Om jag vore som du skulle jag kopiera det betalningsdokument som skapades vid betalning (BG/PG avi) och på den skriva "Betalning mottagen för faktura XXXX", underteckna och skicka kopian som kvitto/bekräftelse på mottagen betalning.

Betalningarna bokförs på 

1930 Debet 
2420 Kredit

Avräkningen/Slutbetalning till Spanien bokförs på

2420 Debet
1930 Kredit

MVH
Rolf