Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Jag tar självklart dina synpunkter vidare till vår utvecklingsavdelning och även till vår dokumentationsavdelning för att förtydliga hjälpavsnitten.
Tack för det! Nu ska jag kasta mig över den hemsidan och försöka bringa ordning i mina kopplingar.
Om det är ingående värden för föregående år du menar så går dessa inte att hämta in, utan du får helt enkelt ange beloppen manuellt i noten. Är det däremot ingående värden för bokslutsåret som du vill plocka fram gör du det genom att lägga in ett F i formeln. Om du t ex vill visa ingående värde för varulager på konto 1410 skriver du #BF1410#.
Hej Kajsa! Gå in i redigeringsläget på noten och lägg ett minustecken framför formeln på den rad där du vill presentera minusposten. Då presenteras samma belopp som tidigare, fast som minuspost.
Hej! Om det sparade fördelningsbeloppet täcker det negativa kapitalunderlaget så behöver du inte göra någon negativ räntefördelning. Observera att det inte är resultatet som avgör om du får ett negativt kapitalunderlag, utan storleken på eget kapital vid årets ingång. Om du har ett negativt eget kapital vid årets ingång blir det aktuellt med negativ räntefördelning. Enklast överblick kring detta får du om du skapar en näringsverksamhetskalkyl i ditt skatteprogram. Du kan läsa mer om hur du gör i denna arbetsgång: http://www.vismaspcs.se/support/visma...
Genvägar