Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2024-04-19 14:21 )
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2822 Visningar

Har du  större behov av att skapa egna budgetposter samt att kunna följa upp utfallet i Tid mot bokföring i ditt ekonomisystem? Då är Tid Pro något för dig!

 

Om du idag arbetar i Tid Smart kan du kostnadsfritt prova Pro i 30 dagar. Läs mer om vad som ingår i Pro samt hur du gör för att testa varianten i användartipset Upptäck fler funktioner med Visma Tid Pro

 

Som tillägg till den ekonomiska uppföljning i Tid Smart kan du Tid Pro:

- skapa egna kalkylposter för att gruppera eller skapa uppföljning som passar din verksamhet

- bearbeta budgeten baserat på de kalkylposter du skapat, du är inte låst till endast övriga intäkter och övriga kostnader. Detta gör att du kan skapa en mer detaljerad budget och få bättre uppföljning.

- få en bättre avstämning mellan utfall i Tid och bokförd data så att du slipper göra avstämning i två system 

 

Så här kommer du igång med att skapa egna kalkylposter och arbeta fram en budget för dessa:

1. Gå in under Inställningar - Projekt- Projektekonomi. Här kommer du ha föreslagna kalkylposter, exempelvis kan det se ut på detta sätt:
1 Intäkter.png

2. Du kan antingen ändra namnet på befintliga kalkylposter eller så kan du välja Lägg till Kalkylpost för att lägga till en ny post.

3. I exemplet ovan har vi grupperat artikeltyperna Leverantörsfakturor, Kvitton och Artiklar under en och samma kalkylpost. Är det så att du vill ha uppföljning på dessa enskilt kan du istället välja Lägg till Kalkylpost, döpa den till exempelvis Material och under Avser artikeltyp kan du välja att Artiklar i programmet ska kopplas mot kalkylposten Material:

2 Material.png

4.Ekonomi-fliken på projektet kan du nu se uppföljning på den nya kalkylpost som du skapat:
3 Material på projekt.png

5. Genom att skapa egna kalkylposter kan du skapa en budget utifrån posterna. När du väljer att skapa/redigera en budget har du till skillnad från i Tid Smart möjlighet att skapa en budget på samtliga budgetposter och inte endast för övriga intäkter och kostnader:
4 Spara budget.png

 

6. När det gäller kostnader kan du skapa kalkylposter som inte har koppling till någon artikeltyp. Du kan då välja dessa kalkylposter när du skapar/importerar en leverantörsfaktura för projektet:
5 Levfakturan.png

 

Kom igång med uppföljning av bokförda värden:

I Tid Pro kan du få uppföljning av bokförda värden så att du kan vara trygg med att allt som ska vara bokfört är bokfört i ekonomisystemet, så här kommer du igång:

1. Gå in under Inställningar - Projekt - Projektekonomi.

2. Börja med att mappa de kalkylposter som du har upplagda mot de bokföringskonton som avser dessa poster. Detta är för att programmet ska kunna veta vilka belopp i din bokföring som avser respektive kalkylpost när du importerar dina bokföringsunderlag:

6 Bokföringskonton.png

Du kan ange flera bokföringskonton för samma kalkylpost och även lägga in intervall av konton. Du kan däremot inte ange samma bokföringskonto för flera kalkylposter då programmet inte kommer kunna veta vilka belopp som motsvarar respektive post. 
3. För att importera din bokföringsdata väljer du under Inställningar-Projekt - Projektekonomi knappen Importera bokföring om du arbetar med Visma eEkonomi och Importera bokföring via sie-fil om du arbetar med Visma Administration. Om du arbetar med Visma Administration behöver du därför manuellt ta ut en siefil för de verifikationer som du vill föra över innan du väljer att importera bokföringsunderlag. 

4. För att se den bokförda uppföljningen på projektet behöver du även under Inställningar - Projekt-Projektekonomi bocka i rutan Visa bokförda värden i projektet.

5. Inne på fliken Ekonomi på projekten får du nu en uppföljning av både utfall och vad som är bokfört:
7 Bokförda värden.png

I mitt exempel ovan kan jag exempelvis vara trygg med att alla kostnader är bokförda i mitt ekonomisystem. Mina intäkter har jag ännu inte fakturerat, därför har dessa av naturliga skäl inte bokförts än.

 

 

Vill du ha hjälp att komma igång med uppföljningen så att det passar just din verksamhet? Boka in ett möte med våra specialister i Tid, Boka specialisthjälp.

 

Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-04-19.