Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Hanna Bergqvist CONTENT PRODUCER ‎2024-02-15 11:43 )
  • 2 Svar
  • 7 gilla
  • 13258 Visningar

I Sverige finns det två olika bokföringsmetoder: Faktureringsmetoden och kontantmetoden. Vilken bokföringsmetod du ska använda beror på vilken bolagsform, storlek och verksamhet du har.

Vad är skillnaden?

Faktureringsmetoden - du bokför händelser två gånger

Faktureringsmetoden används i regel av större företag och är huvudmetoden för den löpande bokföringen. Metoden innebär att du bokför händelser två gånger. Du bokför när du får en faktura och när den blir betald eller när du skickar en faktura och när den har blivit betald.

Företag som omsätter mer än 3 miljoner kr/år bokför enligt faktureringsmetoden. Läs mer om faktureringsmetoden »

 

Faktureringsmetoden.png

 

Kontantmetoden - du bokför händelser en gång

Kontantmetoden är en vanligare metod hos mindre företag och innebär att du bokför händelser en gång. Du bokför när du betalar eller när du får betalt. Det är bara vid räkenskapsårets slut (bokslutsdagen) som ännu obetalda fakturor tas in i bokföringen. Metoden kan även kallas för Bokslutsmetoden.

 

Företag som omsätter mindre än 3 miljoner kr/år bokför enligt kontantmetoden. Läs mer om kontantmetoden »

 

Kontantmetoden.png

Så fungerar det i Visma eEkonomi


Vilken bokföringsmetod du ska använda dig av i Visma eEkonomi ställer du in i startguiden som du går igenom första gången du öppnar upp ditt Visma eEkonomi.

 

Startguide med ring.gif

 

Om du av någon anledning skulle behöva byta bokföringsmetod eller vill kontrollera vilken metod som är inställd gör du det under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Markera ditt senaste räkenskapsår och klicka på Redigera.

OBS! Byte av bokföringsmetod måste anmälas hos Skatteverket.

 

Redigera räkenskapsår.PNG

 

Faktureringsmetoden i Visma eEkonomi

Faktureringsmetoden innebär att du alltid bokför fakturorna på fakturadatumet, trots att betalning görs vid ett senare tillfälle. Kundfakturorna bokförs mot kundfordringar och leverantörsfakturorna mot leverantörsskulder. När betalningen görs bokas kundfordran/leverantörsskulden bort från balansräkningen. 

Exempel: 

Du skapar en ny kundfaktura under Försäljning - Kundfakturor och bokför fakturan när den skickas till kunden. Ett verifikationsnummer skapas och bokföringskonton bokas upp. Vilka bokföringskonton som bokas upp styrs av artikelkonteringen på artikeln. Läs mer om inställningar för artikelkonteringar

 

Kundfordringar bokas upp mot konto 1510 samt mot ett försäljning- och momskonto, t.ex 3051 och 2611.

 

faktura faktureringsmetoden.PNG

 

När du får in betalningen från kunden matchar du fakturan mot bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura under Kassa- och bankhändelserOm datum, referens och belopp stämmer överens med fakturan hämtar programmet upp rätt faktura att matcha mot. Har du en aktiv bankkoppling kan programmet t.om bokföra händelsen åt dig, helt automatiskt.

 

inbetalning faktureringsmetoden.PNG

 

Går du in på fakturan igen, som nu är registrerad som betald, ser du att det har skapats en relaterad verifikation. För att se hur bokföringen ser ut kan du klicka på länken för den relaterade verifikationen.

 

inbetalning kundfaktura faktureringsmetoden.PNG

 

När fakturan bokförs och skickas till kunden bokas konto 1510 upp tillsammans med försäljning- och momskonto. Nu när inbetalningen är matchad mot fakturan har även en inbetalning blivit bokförd, 1510 bokas då bort och summan bokas istället upp mot kontot som avser ditt företagskonto, t ex 1930.

 

Inbetalning faktureringsmetoden verifikation (1).PNG

 

Kontantmetoden i Visma eEkonomi

Kontantmetoden innebär att du väntar med att bokföra en faktura till den dag du betalar/får betalt.

 

Exempel: 

Du skapar en ny kundfaktura under Försäljning - Kundfakturor. När fakturan skickas till kunden bokförs ännu ingenting, därför ser du inte heller något verifikationsnummer på fakturan.

 

kontantmetoden faktura.PNG

 

När du får in betalningen från kunden matchar du bankhändelsen mot bokföringshändelsen under Kassa- och bankhändelser. Som bokföringshändelse väljer du upp Inbetalning från kundfaktura. Om datum, referens och belopp stämmer överens med fakturan hämtar programmet upp rätt faktura att matcha mot. Har du en aktiv bankkoppling kan programmet t.om bokföra händelsen åt dig, helt automatiskt. 

 

Matcha kundfaktura.PNG

 

När inbetalningen är matchad mot rätt faktura bokförs fakturan och programmet bokar upp de bokföringskonton du ställt in. Vilka bokföringskonton som bokas upp styrs av artikelkonteringen på artikeln. Läs mer om inställningar för artikelkonteringar

 

Går du in på fakturan igen, som nu är registrerad som betald, ser du att det har skapats en relaterad verifikation. För att se hur bokföringen ser ut kan du klicka på länken för den relaterade verifikationen.

 

Inbetalning kundfaktura verifikation.PNG

 

Bokföringskonto 1510 bokas inte upp på fakturan (förutom vid årsskiftet). När inbetalningen är matchad mot fakturan bokförs den istället direkt mot ditt företagskonto t ex 1930 samt mot ett försäljning- och momskonto, t.ex 3051 och 2611. 

Kontantmetoden vid årsskiftet

Om du har obetalda kund- eller leverantörsfakturor kvar vid räkenskapsårets slut bokförs de enligt faktureringsmetoden. Du bokar upp de kund- och leverantörsfakturor du ännu inte fått betalt för och visar på så sätt att du har en kundfordran/leverantörsskuld som löper över årsskiftet.

Visma eEkonomi kan automatiskt boka upp dina obetalda kund- och leverantörsfakturor när du skapar årets sista momsredovisning. Kontrollera att du bokfört allt du ska under året och öppna sedan momsredovisningen. Du möts då av detta meddelande:

 

bokföra obetalda kund och leverantörsfakturor.PNG

 

Klickar du på Ja bokförs alla obetalda kund- och leverantörsfakturor enligt faktureringsmetoden och konto 1510 och 2440 bokas upp för att visa att du har kundfordringar/leverantörsskulder vid räkenskapsårets slut. När du under nästa räkenskapsår sedan registrerar fakturor som betalda skapas verifikationer även för betalningarna. 

Uppbokningen kan även göras manuellt under Inställningar - Räkenskapsår och Boka upp kundfordringar och leverantörsskulder. Då bokas de upp på den sista dagen av räkenskapsåret.

Trevlig bokföring!

 

Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-07-18

Kommentarer
RalfHar
MEDLEM
(uppdaterad av RalfHar ‎2023-04-05 23:17 )

Hej! Vi är en mindre förening som använder kontantmetoden och har fört över pengar från vårt eget PayPalkonto till ett annat eget bankkonto ism årsskiftet. Alltså ingen betalning men en intern överföring. Eftersom pengarna från det PayPal kontot överförs 31/12 men inte kommer in på bankkontot förrän några dagar senare hamnar dessa pengar på andra sidan årsskiftet och då stämmer inte bokföringen för vår förening, med det faktiska saldot på kontona. per den 31/12. Det diffar på det beloppet.

Det måste finnas ett enkelt sätt att förhindra ett sådan problem i bokföringen. Hur gör man? Jätte tacksam för ett svar som en icke ekonom kan använda och tillämpa 🙂  Det är antagligen ett väldigt grundläggande problem....

Marielle Westberg
CONTENT PRODUCER
(uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2023-04-06 08:54 )

Hej @RalfHar

 

Jag förstår att det kan kännas rörigt, men det kan se olika ut beroende på vart du kollar. Visma eEkonomi utgår från bokföringsdatumet, därför ska du kolla på utgående saldo på kontoutdraget per det datumet, inte transaktionsdatumet som jag misstänker att du gjort nu. Det är korrekt att transaktionen och överföringen hamnar på olika år 🙂 

 

Mvh
Marielle