Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Anna W1
UTFORSKARE

Hur ska jag kontera mina fakturor för arbete i försäkringsärende - eEkonomi

Jag har utfört reparationsarbete för en privatperson som råkat ut för en vattenskada. Kundens försäkringsbolag har gjort en överenskommelse om att att jag fakturerar försäkringsbolaget enl följande: Arbete+material 6414,40+moms=8018. Avdrag görs för självrisk 3200+moms= -4000
Att betala för försäkringsbolaget 4018 kr

Till privatpersonen fakturerar jag arbete 3200+moms =4000, material 480+moms=600 kr. Tillägg görs för självrisken 3200+moms=4000 kr Efter ROT-avdrag -1200 betalar kunden 7400
Min fråga nu är hur konterar jag detta med självrisken (arbete och material konterar jag utan problem). Självrisken är ju belagt med 25% moms, men hur får jag till det med lämplig artikel och konto???
Jag har enskild firma och redovisar enligt bokslutsmetoden/kontantmetoden.

 

Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 240327

6 SVAR 6
Göran A
UTFORSKARE

Om arbetet du fakturerar kunden har ett samband med försäkringsskadan ska du inte använda ROT-avdrag. ROT-avdrag är inte tillåtet i samband med försäkringsskador. Konteringen får någon annan svara på


Hej Göran! Du har helt rätt. Jag missade informationen att kunden samtidigt med skadereparationen också "passade på" att renovera ett rum. Det står alltså utanför ärendet gentemot försäkringsbolaget.
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej Anna W,

Detta var inte helt enkelt men jag har letat runt gällande detta på lite olika sidor och vad jag kom fram till var att självrisk till privatperson ska faktureras utan moms (annat gäller om det är till företag).

"Det är ingen moms (0 %) på försäkringsersättningar och inkomsten från försäkringsersättningar skall redovisas som "Övrig försäljning m.m." i ruta 42 i skattedeklarationen för moms. Momsen avseende de utgifter som krävs för att reparera och ersätta skadade tillgångar är avdragsgill som ingående moms."

Alltså att självrisken i sig är en momsfri intäkt och att den kan bokföras på konto 3900, övriga rörelseintäkter. Däremot behöver du då ändra momskoden på det kontot till momskod 42 (0%).
Det gör du under Inställningar - Kontoplan - söker fram konto 3900 och klickar på Redigera, byt momskod och Spara.

Därefter får du skapa en artikel för självrisken och på den behöver du lägga upp en ny artikelkontering som styr mot konto 3900. Det gör du under Inställningar - Artikelkonteringar - Ny artiklekontering. Döp den förslagsvis till självrisk, välj 0% moms och i fältet för försäljningskonton och Momsfri väljer du 3900 och Spara.


Jag kan länka till en del av de trådar och sidor som jag kollade på när jag sökte om detta.
Moms och självrisk på försäkringsärende i en enskild firma

Redovisningsguiden - självrisk

Bokföra försäkringsersättning och ersättning från försäkringJag rekommenderar dig ändå att dubbelkolla med Skatteverket hur en intäkt gällande självrisk ska påverka mervärdesskattedeklarationen så att jag inte har fattat fel.
Om så vore så återkom gärna.


Ha en bra dag!

/Cecilia

Hej Cecilia! Tack för ditt engagemang. Jag fortsatte själv att forska mer i ämnet och hittade den andra länken du du tipsade om "Redovisningsguiden  - självrisk" som jag kände var mest tillämplig i mitt fall. 
Enligt den fakturerar jag försäkringsbolaget för mitt utförda arbete precis som vanligt med försäljningskonto och utgående moms. Enligt exemplet bokförs självrisken på konto 1680 debet (övriga kortfristiga fordringar). 
Och till privatpersonen där arbetet utfördes debiterar jag kostnaden för självrisk på konto 1680 i kredit. Självrisken går alltså bara in och ut i min bokföring - det är bara en reglering av hur stor del av arbetet som ska betalas av privatpersonen och som försäkringsbolaget inte ersätter. Som jag ser det ska alltså självrisken inte hamna på nåt försäljningskonto. (I och för sig spelar det inte så stor roll eftersom summan för självrisken blir +-noll.
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej igen,

Det låter bra och du verkar ha koll på läget.

Återkom om du får mer problem.

/Cecilia
Jocke - JP Ekonomiservice
VISMA CERTIFIERAD BYRÅ

Hej

Kan inte välja det konto 3900

JockeJPEkonomiservice_0-1691592268610.png

 

// Jocke - JP Ekonomiservice