Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Jan S_
MEDLEM

Egentillverkad inredning/inventarie

Hej,

Jag har köpt material för att själv tillverka inredning, arbetsbord/bänk/förvaringsmöbel etc att använda i egna verksamheten vid tillverkning av andra produkter för försäljning. Materialet är bokfört som varuinköp (4000). Nu är det dags att värdera/uppdatera lager inför bokslut.

Är bordet mm som jag tillverkat att betrakta som inventarie eller ska det ingå i lagervärdet?

 

Angående värdering av lager så finns ju huvudregeln och schablonregeln. Jag har dock inte lyckats förstå om det finns för/nackdelar med respektive eller krav kring det hela, eller är det helt valfritt att välja efter eget tycke?

 

Hoppas någon kan hjälpa med detta.

7 SVAR 7
AnnicaL
CHAMPION

Inredningen är en inventarier då du ska använda det i din verksamhet och inte har tillverkat för att sälja den. Samla ihop materialkostnaden och boka om D1210 K4000. 

När det gäller lager så är det ju varor avsedda att säljas vidare. De ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Verkligt värde kan vara lägre än anskaffningsvärdet om marknadspriserna har sjunkit eller om produkterna av någon anledning inte längre kan säljas till fullt pris pga t ex modeförändringar - denna värdering skiljer sig ju väldigt mycket åt mellan olika branscher. 

Jan S_
MEDLEM

Tack för ditt svar! Ja, det rimliga är ju att det är en inventarie, men jag ville ha lite bekräftelse 🙂 Alternativet med korttidsinventarie måste väl gälla här också?

Angående lagervärde så tolkar jag det som att det är Skatteverkets "Huvudregel" du beskriver. Det finns ju en schablon regel också där man alltid tar 97% av anskaffningsvärdet. Antar att de resterande 3% ska täcka ev inkurans då(?). Lyckas inte hitta något tips på när det ena eller andra alternativet är att föredra.

Jag kör på huvudregeln enligt ditt exempel.

Tack igen!

AnnicaL
CHAMPION

Korttidsinventarie eller ej beror på värdet. Ok om under ett halvt basbelopp. 

En viktig sak kring egentillverkade inventarier är att men endast i K3 får aktivera egentillverkade inventarier eller liknande. 

Ok, hur göra om man kör enligt K2 då?

Hej igen, gäller inte det immateriella tillgångar?

Du har helt rätt... var nog lite för trött igår. Egenupparbetade immateriella tillgångar får endast aktiveras i K3. Materiella tillgångar som är egentillverkade får man aktivera i K2. Går att läsa en hel del är under rätt rubrik: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.1/324714.html#h-Anskaffningsvarde-for-t...