Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

NN5050
MEDLEM

Justera upplupen kostnad från föregående räkenskapsår, som blev lägre än väntat

Hej,

 

I samband med att det senaste bokslutet/årsredovisningen gjordes, så bokade min f.d. bokföringskonsult upp 4000 kr på konto "2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" för sitt arbete på det räkenskapsår som då avslutades och låstes.

 

När bokföringskonsulten skickade fakturan en tid efteråt (i nuvarande räkenskapsår), så landade den på 3800 kr netto + 950 kr moms = 4750 kr. Jag har betalat fakturan.

 

Dvs att den faktiska kostnaden som fakturerades uppfattar jag blir lägre (3800 kr exkl. moms) än vad som bokats som upplupen kostnad (4000 kr). (Om jag nu förstår rätt att momsen ej var tänkt att ingå i de 4000 kr som bokades på 2990).

 

Hur bör man isf kontera den faktiska kostnaden & justeringen av 2990, så det inte "ligger kvar" 200 kr för mycket upplupet där, som ju inte längre har en matchande kostnad? Eftersom den upplupna kostnaden bokades på föregående låsta räkenskapsår, så kan jag inte revidera som konsulten bokade då, utan måste justera den i samband mottagandet/betalningen av fakturan (kontantmetoden).

 

Tack!

1 SVAR 1
AnnicaL
CHAMPION

Du kan bokföra bort reserveringen direkt på fakturan om du vill, genom att kontera leverantörsfakturan: 

D2990 4000

K6530 4000

D6530 3800

D2641 950

K2440 4750

 

Men du kan också bokföra fakturan som den är och sedan återföra reserveringen med en manuell verifikation D2990 K6530. Hur som helst har du sedan ett kreditsaldo på konto 6530 på 200 kr, vilket är korrekt.