Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

HenrikB
MEDLEM

Lön och fakturor vid bokslut

Först lite bakgrund. Driver ett konsultföretag som aktiebolag och använder kontantmetoden. Ska göra bokslut (har visma årsredovisning/deklaration och lönetillägget). Håller på med årsavstämningen men är lite osäker på några saker.

Kundfakturor: Har skickat faktura för maj den 31/5 (fakturerar vanligtvis i början av nästa månad). Visma har bokfört denna som kundfordringar och tagit med den i momsredovisningen. Alltså borde jag inte behöva skapa någon manuellt verifikation med upplupna intäkter, korrekt?

Leverantörsfakturor: Har en leverantörsfaktura som inkom i maj men som ska betalas i juni. Den är på mindre än 5000kr så egentligen spelar det kanske ingen roll men för sakens skull vill jag veta. Samma sak borde gälla här, eftersom den är bokförd som leverantörsskuld så borde jag väl inte göra en manuell verifikation med upplupna kostnader?

Lön: Har skapat lönebesked för maj, 25/5, samt arbetsgivardeklaration. I årsavstämningen står följande:

"Med Kontoanalysen kontrollerar du kontona som avser lönekostnader. Om det finns lönekostnader som har bokförts på nästa år, trots att de hör till året du ska avsluta, ska de bokföras som en upplupen kostnad vid årsavslutet. Detta gäller även de sociala avgifterna."

Behöver jag skapa en manuell verifikation med upplupna kostnader för sociala avgifter vilka konton använder man i så fall? I kontoanalysen finns inga transaktioner för nästa räkenskapsår så det borde jag väl inte behöva? Jag är ensam i bolaget så semesterlön brukar jag inte bry mig om.

 

Tack på förhand.

//Henrik

4 SVAR 4
AnnicaL
CHAMPION

Upplupna kostnader är sådana som du inte fått någon faktura på ännu, Detta innebär att din kundfaktura och leverantörsfaktura gör att du inte behöver bokföra något manuellt som upplupna poster. Det är vanligt i enmansföretag att man betalar ut lön för innevarande månad och då finns ingen löneskuld vid bokslutet - detta uppkommer enbart om du skulle ha anställda som får efterskottslön, dvs jobbar i maj och får den lönen utbetald i juni. 

 

Toppen, tackar. Finns det någon bokföringsteknisk detalj som avgör om lönen avser innevarande eller nästkommande månad, eller är det "informellt"? Jag har aldrig funderat på det eftersom jag är ensam i företaget och jag använder eekonomis lönetillval så jag har aldrig brytt mig om detaljerna. Men på verifikationerna för lönen så används K 2910 - upplupna löner för lönebeskedets som sedan vänds med D 2910 då utbetalningen görs. Det faktum att visma använder upplupna löner vid lönekörningen, har det någon betydelse? Eller spelar det ingen roll i och med att konto 2910 nollställs varje månad då lönen betalas ut?

Hej!

 

Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Rent bokföringsmässigt så spelar det vanligtvis roll, då man vid innevarande oftast bokför lönekostnaden m.m vid löneutbetalningen och inte mot något skuldkonto först och sedan tar bort skulden vid utbetalningen. Använder man säg av lönetillägget i eEkonomi så bokförs det mot 2910 då det inte skall krocka med bankhändelserna och så man kan välja mot vilket konto löneutbetalningen bokförs mot sedan och minska skulden. Detta är väldigt vanligt när man använder ett lönesystem för enklare hantering för kund vid export av bokföringen, så det är inga konstigheter att ha kvar den hanteringen du har idag. Att det blir mot just upplupna löner går också bra i och med att du betalar ut lönen i samma månad och nollställer kontot löpande. 

 

Ha det fint!

Josefine

Tackar ödmjukast. Skönt att få klarhet i det.