Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Christopher
MEDLEM

Momsrapport och periodisering av intäkter

Hej!

 
Jag har ett par frågor som berör momsredovisning och periodiseringar av intäkter och hoppas mina frågor blir tydliga nedan. Jag representerar en samfällighetsförening och vi fakturerar i kvartalsvis i förskott och bokför enligt fakturametoden. I december faktureras medlemsavgift och preliminär avgift för vatten som avser Q1 nästkommande år. Under Q1 gör föreningen en avstämning av den faktiska vattenförbrukningen för föregående år. Varje medlem faktureras rätt belopp för den faktiska förbrukningen med avdrag för den tidigare preliminära fakturerade kostnaden för vatten. Föreningen är momspliktig sedan 2022. Föreningen ska betala moms på allt som är fakturerat medlemmarna under 2023. 
 
Vad jag vill åstadkomma
Jag vill slutföra årsavstämningen för 2023, skapa momsrapporten och bokföra den. Jag vill periodisera intäkter för medlemsavgifter och vattenavgift korrekt och jag vill att intäkter för medlemsavgifter (konto 3041) och vattenavgifter (3051) stämmer överens med utgående moms bokfört under 2023. 
 
Genomförande
Medlemsfakturor har skapats under året med rätt momssats och ser korrekta ut. För att slutföra året har jag följt checklistan under Årsavstämning i Visma eEkonomi. Innan momsrapporten skapades 2022 så är alla händelser bokförda, värderingar av fakturor mm har genomförts. Momsrapporten 2022 ser rätt ut. Efter att momsrapporten skapades för 2022 så har bla periodiseringar bokförts i slutet av 2022. Periodisering av intäkter har gjorts 2022-12-31 och vänts tillbaka 2023-01-01 för bokföringsår 2023. Avstämningen av vattenförbrukningen för 2022 ledde till att föreningen hade en skuld till medlemmarna på 16150 kr (exkl moms) pga för hög preliminär avgift. Detta har bokförts som en kortfristig skuld till medlemmarna 2022-12-31 enligt:
3051 D 16150
2850 D 16150
Denna skuld har inte vänts tillbaka 2023-01-01. Måhända att annat konto än 2850 bör användas för ändamålet. 
 
När jag tittar på konto 3041 och 3051 så verkar den totala intäkten matcha mot utgående moms  för 2023 (innan skulden till medlemmarna vänts tillbaka 2023-01-01). Dvs konto 2611 är 25% av summan 3041 och 3051.
 
Problem
När jag skapar momsrapporten får jag ett felmeddelande. Det lyder "Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser". Då får jag hänvisning till två verifikationer som gäller periodiseringen av intäkterna, dvs det som var fakturerat under 2022 Q4 och har periodiserats då medlemsavgiften avser 2023 Q1. Problemverifikationerna har bokföringsdatum 2022-12-31 (felorsak: avvikande belopp och datum) och 2023-01-01 (felorsak: avvikande belopp). Båda dessa har bokförts efter att momsen bokfördes. Efter att ha läst hjälptexterna på Visma, tolkar jag felmeddelandet ang avvikande datum som att verifikationen som bokats 2022-12-31 borde varit gjord inom 2023. Momsavvikelserna som felmeddelandet visar tar ut varandra på dessa två verifikationer. 
 
Nästa problem är att jag inte förstår hur skulden till medlemmarna ska bokföras. Vänder jag på bokförd skuld som bokades 2022-12-31, så påverkas konto 3051 men inte 2611 naturligtvis och så ska det inte vara. Skulden är justerad på medlemmarnas fakturor men för att resultaträkningen ska blir måste skulden vändas 2023-01-01. 
 
Frågor: 
1. Hur skulle skulden för vattenförbrukningen bokats 2022-12-31, vilken uppstod för att den preliminära kostnaden för vatten var högre än den faktiskt blev under året? Hur ska den vändas 2023-01-01 utan att påverka konto 3051 och därmed också ge en varning vid momsrapporteringen? 
 
2. Är det ett problem att programmet ger varning för verifikationerna som hanterar periodiseringen av medlemsavgiften både avseende belopp och bokföringsdatum? Hur skulle detta bokförts istället? Skulle momsrapporten skapats efter periodiseringarna? Måste momsrapporten för 2022 göras om? 
 
Med vänlig hälsning 
Christopher
10 SVAR 10
Joachim E
MODERATOR

Hej

Skulle behöva se hur de verifiaktionerna som momsrapporten varnar för ser ut i sin helhet. Har du möjlighet att ta en skärmdump och bifoga hela konteringarna. Misstänker att det har något att göra med eventuella momskoder.

Det bör rättas till om momsrapporten varnar för att något inte stämmer.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

Tack! 

Det är verifikationerna A708 för bokföringsår 2022 och A746 för 2023.

Moms bokades på A703 2022 och därefter gjordes periodiseringar  enligt checklistan "årsavstämning" i Visma.

 

Christopher_0-1704957778113.png

Christopher_1-1704957824899.png

/Christopher

 

 

Hej

Det var mycket riktigt momskoderna som är orsaken till att det blir en avvikelse. Du har med momskoden 05 som då vill att du har med bokförd moms också vilket du inte har och skall ha. Så du behöver korrigera de båda verfikationerna och ta bort momskoden efter konto 3041 och 3050

Visar hur A746 i 2023 bör se ut.Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

 

Christopher
MEDLEM

Stort tack för din hjälp! 🙂

När momskoden tas bort visas inte längre något felmeddelande när momsrapporten genereras.

 

Min följdfråga blir hur jag ska korrigera verifikation A708 som är bokförd i ett avslutat bokföringsår (2022).

Ska jag gå in i verifikationen A708 och skapa en korrigeringsverifikation där jag kan bokföra på samma konton men jag tar bort momskoden? Programmet ger förslag på dagens datum som bokföringsdatum. Ska jag välja bokföringsdatum 2022-12-31 för att det ska blir rätt i momsrapporten? 

 

/Christopher

Försökte ladda upp en skärmdump på korrigeringsverifikationen men får felmeddelande "Du har inte tillstånd att ladda upp bilder". 

 

 

Hej

Normalt sett bör man inte göra rättningar i avslutade år. Påverkar den verifiaktionen kommande momsrapporter? 
Om den inte gör det så tycker jag att du kan låta det vara som det är och bara fortsätta med momsrapporterna för kommande perioder.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

Christopher
MEDLEM

Hej Joachim och tack igen för dina svar!

 

Jag har gjort en kontrollräkning av momsen.

Verifikation A708 påverkar inte utgående moms i ruta 30 i momsrapporten, men däremot påverkar den "Momspliktig försäljning som ej ingår i annan ruta" i ruta 05. Omsättningen blir för låg. Momsrapporten blir därför missvisande. 

Finns det något sätt att få en korrekt momsrapport? Tex skapa en korrigeringsverifikation 2022-12-31 för A708? Eller annat sätt? Hur gör man bäst?

 

Mvh

Christopher

 

 

 

Hej

Skulle behöva se hur A708 är bokförd för att kunna svara på detta. Har du möjlighet att bifoga en bild på själva koneringen av den?

Joachim

Christopher
MEDLEM

Hej!

 

Det står att jag inte har tillstånd att ladda upp bilder, men verifikation A708 ligger med tidigare i denna tråd, se svar från 11/1. 

 

Tack! 

Hej

Aha det var de tidigare verifikationerna. Svarade dig tidigare att det beror på att du har momskoder med på 3051 och 3041,. Du måste korrigera A708 och ta bort momskoden (05) på båda raderna. Det är momskoden som gör så att belopp redovisas i momsrapporten.Joachim

Christopher
MEDLEM

Tack! Nu blev det rätt!😊