Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

immateriella tillgångar, avdrag eller inte?

Hej 

Vi har köpt in en licens på programvara som kostade 500 000 kr. Licensen är inte tidsbegränsad, är förvärvad (inköpt av annat företag) Den är en förutsättning för verksamhetens funktion. Ska den bokföras direkt som en kostnad , bokföras som en tillgång i balansräkningen och behandlas som en inventarie, dvs att värdet skrivs av varje år med 20 % ? 

 

Vi har även köpt in ett patent för 40 000 , denna vet jag inte om den är tidsbegränsad, men uppfyller samma krav annars som licensen. Hur ska denna redovisas om den visar sig vara tidsbegränsad och om den inte visar sig vara tidsbegränsad? 

 

Enligt skatteverket får enbart enklare datorprogram dras av direkt men samtidigt så står det att immateriella tillgångar enbart får behandlas som inventarier om det finns en tidsbegränsning, är värdefull för verksamheten och överstiger ett halvt basbelopp i värde.  För licensen och patentet saknas än så länge en tidsbegränsning. 

1 GODKÄNDA LÖSNINGAR

Godkända lösningar
UTFORSKARE

Svar: immateriella tillgångar, avdrag eller inte?

Det är ju licenser för ett betydande belopp så det känns nog mest rätt att lägga det på en avskrivningsplan. Om ni inte tillämpar förenklingsregeln i K2 så kan ni skriva av det på längre tid än 5 år om den ekonomiska livslängden är längre.

Visa lösning i originalinlägg

3 SVAR 3
UTFORSKARE

Svar: immateriella tillgångar, avdrag eller inte?

Du kan välja att aktivera programvaror och licenser som en immateriell anläggningstillgång. Om det inte finns någon tid bestämd för programvaran så måste du göra en bedömning av den ekonomiska livslängden för ditt inköp.

Nedanstående klistrar jag in avskrivningsreglerna för K3 och K2 och hoppas att det kan vara till hjälp för dig att komma vidare.

 
K3-regler

Företag som valt att aktivera dataprogram eller programvaror som en immateriell anläggningstillgång ska skriva av dessa under den beräknade nyttjandeperioden. Enligt punkt 18.18 får inte nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som uppkommit till följd av avtal eller andra juridiska rättigheter överstiga den period som omfattas av avtalet eller den juridiska rättigheten. Om företaget har rätt att förlänga avtalet och det finns belägg för att företaget kommer att utnyttja denna förlängning får nyttjandeperioden inkludera förlängningsperioden. Andra immateriella anläggningstillgångar ska skrivas av över sin beräknade nyttjandeperiod.

Företag som själva utvecklar programvaror ska om de valt redovisningsprincipen aktiveringsmodellen ta upp utgifterna som en tillgång. Se aktiveringsmodellen.

 
K2-regler

Företag som aktiverar inköp av dataprogram och programvaror som en immateriell anläggningstillgång ska som huvudregel skriva av dessa under den beräknade nyttjandeperioden. Dock finns det förenklingsregler i K2 som innebär att nyttjandeperioden kan bestämmas till 5 år (vilket innebär 20 % avskrivning av anskaffningsvärdet varje år i fem år), se punkt 10.27.

Företag som följer K2 får inte aktivera internt upparbetade dataprogram eller programvaror, oavsett om dessa ska säljas eller användas av företaget självt.

NY MEDLEM

Svar: immateriella tillgångar, avdrag eller inte?

vi följer regelverket k2 .  kan vi bestämma själva om vi ska behandla dessa som inventarier ? finns det något rätt och fel? 

UTFORSKARE

Svar: immateriella tillgångar, avdrag eller inte?

Det är ju licenser för ett betydande belopp så det känns nog mest rätt att lägga det på en avskrivningsplan. Om ni inte tillämpar förenklingsregeln i K2 så kan ni skriva av det på längre tid än 5 år om den ekonomiska livslängden är längre.

Visa lösning i originalinlägg