Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej, För att få rätt avskrivning på byggnaden som anskaffas den 27 december kan du göra enligt följande i Visma Anläggningsregister. Vid anskaffningsdatum anger du 20xx-12-27. Som avskrivningsstart anger du 20xx-01-01. Vid avskrivningsmetod klickar på knappen till höger. I underdialogen ändrar du till Oregelbunden avskrivningsmetod. För år 20xx anger du hur stor procent som ska skrivas av, dvs 4 dagar/totalt antal avskrivningsdagar. Anta att byggnaden ska skrivas av i 50 år. Totalt antal avskrivningsdagar är då (365*50)+några extra dagar för att hantera skottår. Avskrivningsprocenten år 20xx blir 0,0219%. För att den totala avskrivningsprocenten ska bli 100% gör du en korrigering även på det sista året (längst ner i tabellen). Som jag skrev tidigare hanterar Visma Anläggningsregister bara avskrivningar per månad och därför föreslår vi att du gör enligt ovan för att avskrivningen i bokföringen ska bli rättvisande.
Hej igen! Så länge du inte gjort någon transaktion eller avskrivning på tillgången ska du kunna ändra startdatumet utan problem. Det programmet tittar på är statusen på tillgången och så länge man inte gjort någon transaktion eller avskrivning har tillgången status: Ej aktiverad. Kontrollera gärna så att detta stämmer.
Avrundningsdifferenserna kan dyka upp lite var som helst. Det kan t ex vara en differens mellan en post i föregående års årsredovisning och jämförelseposten i årets årsredovisning eller en diff i årsredovisningen som inte bör uppstå eftersom beloppen enligt resultat- och balansräkningarna inte kan ge en diff (en post i resultaträkningen kanske slutar på 78 öre vilket borde leda till en avrundning uppåt medan det i årsredovisningen blir en avrundning neråt).
Hej!NEA-blanketten måste alltid skapas manuellt i Visma Skatt. Däremot kan du importera uppgifter från bokföringen via en SIE-fil. Det gör du via knappenBokföringsuppgifter när du står på blanketten.
Hej Åsa! Det ska inte vara några problem. Har du sökt anstånd för din inkomstdeklaration så får du även anstånd med momsdeklarationen. I det här fallet ska momsdeklarationerna vara inlämnade 26 juni. Du kan läsa mer om det här: Skatteverket - Redovisa och betala moms Hälsar Mathias
Genvägar