Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Du har alltså möjlighet att göra överavskrivningar på max 70 000 kr. Du väljer själv hur stora avskrivningar du vill göra och anger beloppet på raden Vald avsättning (+)/upplösning (-). När du angivit beloppet kan du trycka på Föreslå transaktion för att skapa en bokslutstransaktion för de skattemässiga avskrivningarna.
Hej! Om det är underbilagan för eget kapital du tänker på kan du skapa den genom att välja Ny när du står i bilageträdet. Välj visa alla och sök på eget kapital. Då bör du hitta den i listan:
Hej! Kontrollera att kontot ligger under rätt rubrik i balansräkningen. Leta upp kontot under Start - Balansräkningsmall. Om det ligger under en annan rubrik än skattefordringar så kan du flytta det genom att dra det till rätt rubrik.
Hej! Jag testade på Skatteverkets test av e-tjänster och jag får en kvittens direkt när jag har laddat upp filerna. Kvittensen säger mest om överföringen är okej. Den kvittensen kan du sedan spara ner på din dator eller skriva ut. Det finns ingen återkoppling till Visma Skatt, så du kan inte där se om överföringen lyckats eller inte. Hoppas att filerna förts över som de ska!
Hej Pensionär räknas den som vid ingången av året fyllt 65 år. Det har du gjort först 1 januari 2014, så innan dess är du inte pensionär. Nu vet jag inte om möjligheten fortfarande står till buds att ta pension fr o m december 2012, men om det gör det, så skulle jag säga att denna varianten ur skattemässigt perspektiv är den bästa. Om du då gör så stora avsättningar som möjligt vid taxeringen 2013, och tar hel ålderpension under hela 2013, så kommer du enligt lagen om socialavgifter 3 kapitlet 16§ bara att betala ålderpensionsavgift (10,21%) på överskottet av din näringsverksamhet. Det innebär att de överskott som någon gång kommer fram skattemässigt fr o m 2013, kommer att belastas med lägre sociala avgifter än annars. Om du istället skullle redovisa hela överskottet 2012, kommer det att bli fulla egenavgifter. Med vänlig hälsning Skattehuset i Göteborg AB Jan-Åke Jernhem
Morgonsoffan
Genvägar