Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

jag gör nog en egen spec över detta för jag måste ha de enskilda posterna
Hej! Programmet sköter denna beräkning automatiskt. Om du har lagt upp aktien i aktiehanteraren så bör det finnas en rad med händelsen Gåva/arv (+). På denna rad anger du hur många aktier du fick i gåva, men lämnar tomt i beloppskolumnerna. När du sedan säljer aktierna anger du antal sålda aktier och hur mycket du fick i samband med försäljningen. Då kommer programmet automatiskt tillämpa den så kallade schablonregeln och använda 20% av försäljningspriset som anskaffningsvärde vid beräkning av vinsten. Så här skulle det kunna se ut:
Hej hej! Då kan du bara döpa om filändelsen till .jpg istället så ska det fungera. Jag tror inte att kvalitén på bilden kommer att förändras nåt märkbart eftersom jpeg och jpg egentligen är samma typ av filformat. Du kan alltid ta en kopia av din logotyp innan du ändrar den till .jpg.
Hej! Jag skulle rekommendera dig att använda fåmansbolagskalkylen i Visma Skatt. Där får tips och råd på vad du ska tänka på och programmet tar hänsyn till deklarantens ålder. Du hittar fåmansbolagskalkylen under Arbeta med - Kalkyler i programmet när du skapat en skattefil för delägaren. En arbetsgång som beskriver hur du arbetar med kalkylen finner du här: http://www.vismaspcs.se/visma-support...
Hej! Enligt BFN RR 7 och stycke 18 beskrivs vad som ska justeras för: ”Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, såsom avskrivningar, avsättningar, icke utdelade resultatandelar i intresseföretag, orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster, uppskjutna skatter och minoritetsintressen” Dessa justeringar görs i Kassaflödesanalysen i Visma Bokslut innan ”Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital”. Avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter redovisas ökning alternativt minskning under rubriken ”Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital”
Genvägar