Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 12 Visningar

(Tidigare Visma Advisor Period & År)

 

I det här inlägget kan du läsa mer om deklarationsblanketter och deklarationsbilagor i Visma Skatt & Bokslut Pro. 

Deklarationsblanketter i Visma Skatt & Bokslut Pro.

Deklarationsblanketter för aktiebolag

Under Årsavslut - Deklarationsblanketter hittar du blankett INK2 - Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag med flera och tillhörande bilagor.

AgnesOhrling_0-1642069644453.png

INK2 - Inkomstdeklaration 2

 

Vissa av blanketternas fält fylls i manuellt, medan andra fält innehåller förifyllt belopp som har genererats av programmet på referenskontonivå. Du kan ändra referenskonto för ett kundkonto i Underhåll - Kundens kontoplan. Andra fält innehåller värden som genereras när ändringar görs under Årsavslut - Skatteberäkning, och när särskilda bilagor stäms av under Årsavslut - Balansavstämning - Bilagor.

 

När en blankett är färdigfylld klarmarkerar du den genom att klicka på “bocken” i kolumnen Klart i vyn till vänster. När du har klarmarkerat en blankett kan du inte längre göra ändringar i den. Du kan dock ångra klarmarkeringen på samma sätt, det vill säga att igen klicka på “bocken” i kolumnen Klart i den vänstra vyn.

 

Om du vill ladda ner en eller flera blanketter till din dator så kan du gå till Rapportcentral och därefter markera de aktuella blanketterna som du vill skriva ut. Det gör du under Deklarationsblanketter och välj Generera rapport. Sen väljer du Ladda ner PDF under Förhandsgranskning.

AgnesOhrling_1-1642069644400.png

Rapportcentral

 

När du är färdig med alla deklarationsblanketter kan du skapa SRU-fil för inlämning via Skatteverkets filöverföringstjänst.

 

För aktiebolag finns följande deklarationsblanketter:

 

 • INK2 - Inkomstdeklaration 2
  På blanketten redovisas underlagen för inkomstskatt, särskild löneskatt, avkastningsskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift.
 • INK2R - Räkenskapsschema
  På bilagan redovisas företagets resultat- och balansräkning.
 • INK2S - Skattemässiga justeringar
  På bilagan redovisas de justeringar som ligger till grund för företagets skattemässiga resultat.
 • N3B - Juridisk ägare i handelsbolag
  Blanketten används av juridisk person som är delägare i handelsbolag. På blanketten beräknas delägarens andel av resultatet av verksamheten i handelsbolaget.
 • N4 - Uppskov näringsverksamhet
  Blankett N4 ska lämnas av företag tillsammans med Inkomstdeklaration 2 då företaget vill ha uppskov med beskattningen vid byte av andelar enligt reglerna om andelsbyten.
 • N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag
  På blankett N8 ska du redovisa skogs- och substansminskningsavdrag. Blanketten fylls i automatiskt via Årsavslut - Skatteberäkning - Övriga skattemässiga justeringar och avsnittet Övrigt.
 • N9 - Begränsning av ränteavdrag
  Företag som har ett negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kronor före avdragsbegränsning för negativa räntenetton, ska bifoga deklarationsbilagan N9 till sin inkomstdeklaration 2.

 

Läs mer om alla deklarationsblanketter och bilagor för aktiebolag.

 

Deklarationsblanketter för fysiska personer (Privatperson & Enskild firma)

Under Årsavslut - Deklarationsblanketter finner du blanketter för fysiska personer. Du kan också skapa deklarationsbilagor som överför till fliken Enskild Firma och Underlag INK1, det gör du via Årsavslut - Deklarationsunderlag.

AgnesOhrling_2-1642069644388.png

Blanketter för fysiska personer

 

Om aktuell deklaration gäller en privatperson, som inte har enskild firma, finns blanketterna INK1 - Inkomstdeklaration 1, K4 - Försäljning av värdepapper, K5 - Försäljning av småhus, K6 - Försäljning av bostadsrätt och K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag.

 

Om du eller din kund har företagsformen enskild firma finns även blanketterna NE - Enskild firma och N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag.

 

Blanketterna fylls i automatiskt via uppgifter från bokföringen och de ifyllda uppgifterna från Deklarationsunderlag.

 

För enskilda firmor och privatpersoner finns följande deklarationsblanketter:

 

 • INK1 - Inkomstdeklaration 1
  Inkomstdeklaration 1 är Skatteverkets huvudblankett för fysiska personer.
 • NE - Enskild Firma
  Blanketten NE används för att deklarera inkomst av näringsverksamhet i enskild firma.
 • K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag
  För dig som är delägare i ett mindre aktiebolag, det vill säga ett fåmansföretag, och äger kvalificerade andelar, ska lämna en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Företaget lämnar en egen deklaration, Inkomstdeklaration 2.
 • K4 - Försäljning av värdepapper
  Används för att beräkna årets vinst och förlust på olika värdepapper.
 • K6 - Försäljning av bostadsrätt
  Används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en bostadsrätt. Blanketten använder du även för att begära uppskov med beskattning av vinst.
 • K5 - Försäljning av småhus
  Används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en fastighet som är ett småhus eller en ägarlägenhet, under förutsättningen att huset eller lägenheten är en privatbostad.
 • K7 - försäljning av näringsfastighet
  Bilagan används när du redovisar vinst eller förlust vid försäljning av en näringsfastighet. Du måste även göra vissa skattemässiga justeringar i den löpande redovisningen av den näringsverksamheten där fastigheten ingår.
 • N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag
  På följande blankett ska du redovisa skogs och substansminskningsavdrag. I avsnitt A redovisar du skogsavdrag och i avsnitt B substansminskningsavdrag. Blanketten N8 ska du lämna som underbilaga till blankett NE.
 • K12 - Okvalificerade andelar i onoterade företag
  Blankett K12 ska lämnas om du äger okvalificerade andelar i ett onoterat företag och om du har fått utdelning på dina aktier. Du måste också lämna blankett K12 om du har sålt aktier i företaget. Det är bara fysiska personer, eller dödsbon, som ska lämna in denna blankett.
 • K2 - Uppskov bostad
  K2 används för bostäder och när du har ett uppskovsbelopp som ska återföras, överföras eller omvandlas till ett slutligt. Den ska också användas när du har ett slutligt uppskovsbelopp och ersättningsbostaden finns i ett EES-land, då ska du lämna uppgift om bostaden årligen.

 

Läs mer om alla deklarationsblanketter och bilagor för privatpersoner.

 

Se också våra filmer om deklaration i Visma Skatt & Bokslut Pro.:

 

Håll som vanligt utkik i forumet för kommande nyheter i dina program. Ett tips är att prenumerera på fliken nyheter. Då får du ett mejl så fort ett nytt nyhetsinlägg läggs ut.

Medverkande